Jak uhradit vymáhaný dluh

Vymáhaný dluh lze soudnímu exekutorovi uhradit 4 způsoby:

1. Bezhotovostním převodem z účtu

na bankovní účet č. 246 132 257/0300, za použití variabilního symbolu, kterým je spisová značka exekučního řízení bez předčíslí „169EX“ a „bez lomítka“.

2. Bezhotovostním převodem poštovní poukázkou typu A

na bankovní účet č. 246 132 257/0300, za použití variabilního symbolu, kterým je spisová značka exekučního řízení bez předčíslí „169EX“ a „bez lomítka“ (využijte vzor).

3. Hotovostním vkladem

na bankovní účet č. 246 132 257/0300, za použití variabilního symbolu, kterým je spisová značka exekučního řízení bez předčíslí „169EX“ a „bez lomítka“.

4. Hotovostní úhradou na pokladně v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách.

Novinky

Nový termín dražby 169EX 7323/11-154

11.11.2020 | Dražba 169EX 7323/11-154 se uskuteční dne 2.2.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 2444/19-88 odročena na neurčito.

5.11.2020 | Dražba 169EX 2444/19-88 odročena na neurčito.

Dražba 169EX 8003/17-83 odročena na neurčito.

5.11.2020 | Dražba 169EX 8003/17-83 odročena na neurčito.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor