UPOZORNĚNÍ

28.2.2018

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že v posledních dnech bylo jménem soudního exekutora Mgr. Lucie Valentové, Exekutorský úřad Brno-město, ze strany neznámé osoby (osob) rozesláno blíže nezjištěné množství podvodných korespondenčních lístků, které zneužívají označení Exekutorského úřadu Brno-město, Mgr. Lucie Valentové, soudního exekutora a jeho jménem uvádí, že bude přistoupeno k otevření bytu a odvozu movitých věcí. Soudní exekutor konstatuje, že tímto způsobem s účastníky exekučního řízení nekomunikuje a nikdy nekomunikoval.

Případné adresáty těchto korespondenčních lístků si dovolujeme požádat o zaslání jejich kopie (skenu) na adresu sídla úřadu, příp. na e-mail podatelna@exekutor-brno.eu za účelem shromáždění podkladů pro podání trestního oznámení.

Za pochopení a spolupráci děkujeme

Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 169EX 2019/18-101 odročena na neurčito.

4.3.2021 | Dražba 169EX 2019/18-101 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor