Přidána dražba nemovitosti 169EX993/12-140 do sekce Dražby

21.5.2014

Soubor garáží s pozemky je umístěn velmi lukrativně u kruhového objezdu na vjezdu do města a současně v blízkosti jednoho z panelových sídlišť v obci. Soubor sestává ze sedmnácti garáží a prostoru pod dvěma horními garážemi do kterého nelze vjet, ale je užíván jako sklad. Garáže jsou užívané nájemním způsobem, neboť vlastník je postavil k tomuto účelu, tedy aby investice přinášela trvalý zisk. Je možno konstatovat, že zájem o tyto garáže v místě je, průměrný roční výnos z jedné garáže činí 8.300,00 Kč včetně DPH. Smluvní podmínky jednotlivých nájmů jsou různé, jisté je, že nové nájemní vztahy byly uzavírány i po datu vypracování posudku a tedy nájemci věděli, že předmět nájmu je předmětem exekuce. Tyto smlouvy (uzavřené po vypracování znaleckého posudku) jsou uzavřené na dobu neurčitou bez udání výpovědní doby. Všechny ostatní nájemní smlouvy mají výpovědní dobu stanovenou na tři měsíce.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor