Přidána dražba nemovitosti 169EX 8874/14-97 do sekce Dražby

11.9.2017

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s valbou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Frýdek-Místek, v místní části Lískovec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lískovec 453, 738 01 Frýdek-Místek. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu,
tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 4132 - ostatní plocha a p.č. 4789/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ ve městě Frýdek-Místek je dále možné napojení na plynové vedení a hloubkovou kanalizaci.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 25 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
a) vedlejší stavby:
Na pravou obytnou část rodinného domu navazuje přístřešek ocelové konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým plechem. Vedle rodinného domu, vlevo (pohled z ulice), je situován přístřešek dřevěné konstrukce s vyzděním se stanovou střechou krytou šindelem.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích
- vrata dřevěná
- vrátka dřevěná
- zpevněné plochy (dlážděné)
- přípojky IS
Z důvodu neumožnění prohlídky nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat ostatní vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní. S draženými nemovitými věcmi nejsou spojeny žádná práva či závady.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor