Přidána dražba nemovitosti 169EX 8528/14-64 do sekce Dražby

1.2.2017

Jedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 525/16 - trvalý travní porost, v k.ú. Bukovec u Jablunkova, obec Bukovec, okres Frýdek-Místek, který je situován v odlehlé části obce Bukovec. Pozemek je přístupný po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3897/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.
Dle informací ČSÚ v obci Bukovec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Bukovec je pozemek zahrnut v plochách jako: „občanské vybavení komerčního typu - návrh“
Informace získány z www stránek moravskoslezského kraje.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 8003/17-83 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 8003/17-83 se uskuteční dne 19.11.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 2444/19-88 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 2444/19-88 se uskuteční dne 13.11.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 2955/11-158 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 2955/11-158 se uskuteční dne 15.12.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor