Přidána dražba nemovitosti 169EX 8528/14-64 do sekce Dražby

1.2.2017

Jedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 525/16 - trvalý travní porost, v k.ú. Bukovec u Jablunkova, obec Bukovec, okres Frýdek-Místek, který je situován v odlehlé části obce Bukovec. Pozemek je přístupný po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3897/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.
Dle informací ČSÚ v obci Bukovec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Bukovec je pozemek zahrnut v plochách jako: „občanské vybavení komerčního typu - návrh“
Informace získány z www stránek moravskoslezského kraje.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

4.8.2020 | Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

VSTUP POUZE S ROUŠKOU

31.7.2020 | Vstup do jednací místnosti a na pokladnu bude umožněn pouze osobě, která má zajištěnou ochranu dýchacích úst, a to rouškou, respirátorem, šátkem, šálou nebo čímkoliv podobným, čím si zakryje svá ústa a nos.

Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

23.7.2020 | Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor