Přidána dražba nemovitosti 169EX 7080/11-91 do sekce Dražby

16.4.2014

Oceňované nemovitosti leží na území vesnice Zdounky, která je součástí bývalého okresu Kroměříž a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Kroměříž, obec leží deset kilometrů jihozápadně od Kroměříže. Trvalý pobyt na území této středně velké obce má úředně hlášeno 2142 obyvatel. Zdounky se dále dělí na šest části, konkrétně to jsou: Cvrčovice, Divoky, Lebedov, Nětčice, Těšánky a Zdounky.

Vesnice leží v průměrné výšce 237 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 2662 ha, z toho orná půda zabírá 51 %. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem ke geografické poloze – úrodná Haná - bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. V katastru obce jsou rovněž ovocné sady.

Předmětem ocenění jsou pozemky v katastrálním území Zdounky evidované jako orná půda a užívané v souladu s evidencí. Pozemky, ležící v těsné blízkosti zastavěné části obce na jeho severozápadním okraji, navazují na sebe, jedná se o úzké obdélníky sousedící užší stranou, rozdělené úzkou komunikaci (dle dokončených pozemkových úprav). Ve skutečnosti jsou plochy součástí honu a to i vymezená komunikace ve vlastnictví obce a jsou trvale obdělávány v místě hospodařícím subjektem. Znalec předpokládá, že ten by měl vyplácet nájemné, jehož obvyklá výše činí 1 % z ceny půdy stanovené pomocí hodnoty BPEJ. Vzhledem k tomu, že v katastru jsou ukončené pozemkové úpravy povinnost platit daň z nemovitostí je na straně vlastníka a ještě snižuje již tak nízký výnos s nájmu pozemků.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor