Přidána dražba nemovitosti 169EX 700/13-88 do sekce Dražby

21.7.2016

Předmětná nemovitost rodinného domu č.p. 36 je situovaná na pozemku p.č. 102/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dětřichov, obec Uničov, okres Olomouc jako jednopodlažní dům bez podkroví a bez podsklepení, konečné řadové sekce. Dispozičně v objektu RD kuchyň, tři obytné místnosti, koupelna, předsíň.

Základové konstrukce mělkého založení s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce zděné z cihel pálených o tl. 45 cm. Stropy s rovným podhledem. Zastřešení sedlovou střechou s krytinou z plechových šablon. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, úplné včetně oplechování parapetů. Fasádní omítky hladké, vápenocementové, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé, štukové. Obklad fasády proveden není. Vnitřní obklady keramické běžného provedení za kuchyňskou linkou a v koupelně. Dveře plné nebo prosklené (prefa) do ocelových zárubní. Podlahy v obytných místnostech koberec na cem. potěru, v předsíni a v koupelně keramická dlažba. Vytápění kotlem na plyn i tuhá paliva, teplá voda kombi kotel ÚT. Elektroinstalace světelná i motorová, hromosvod proveden. Proveden rozvod teplé i studené vody, zdroj studené vody obecní vodovod. Proveden rozvod zemního plynu. Odkanalizování objektu do povrchové kanalizace, záchod suchý s žumpou na vyvážení, mimo vlastní objekt rodinného domu. V kuchyní plynový sporák s el. troubou. Z vnitřního vybavení vana, umyvadlo. Záchod suchý mimo vlastní objekt RD. Objekt jinak bez jiného vnitřního vybavení.

Vedlejší stavba dílny situovaná na pozemku p.č. 102/2 zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o jednopodlažní objekt bez podsklepení a bet z podkroví. Dispozičně jedna místnost. Zastřešení plochou střechou s krytinou ze svařovaných asf.pásů. Svislé nosné konstrukce zděné o tl. zdiva 30 cm. Strop současně i střešní konstrukce. Vnitřní a venkovní omítky vápenocementové. Plechová vrata. Podlaha betonová mazanina.

Vedlejší stavba situovaná při pravé štítové straně dílny. Jedná se o jednopodlažní objekt bez podsklepení a bez podkroví, sloužící jako sklad dřeva a nářadí. Základové konstrukce pouze patky pod nosnými dřevěnými sloupky. Celkově konstrukce dřevěná jednostranně obitá. Zastřešení pultovou střechou s krytinou z osinkocementových vlnitých desek. Zastřešení současně tvoří strop. Objekt bez oken, podlah a napojení na jakékoli inženýrské sítě.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor