Přidána dražba nemovitosti 169EX 6918/11-111 do sekce Dražby

27.6.2017

Předmětem ocenění jsou pozemky orné půdy, které jsou součástí honů v jihovýchodní části katastru ležící za zahradami rodinných domů. Pozemky jsou obhospodařovány zemědělským subjektem v souladu s evidencí na základě nájemní smlouvy vložené do veřejné evidence LPIS. Malou plochu pak tvoří pozemky neplodná půda a komunikace – nezpevněné polní cesty.
Předmětem ocenění jsou podíly na pozemcích orné půdy, celková plocha parcel cca 1,3 ha, posuzovaný podíl id. ¼. Pozemky netvoří celistvé území, jednotlivé parcely jsou úzkými pruhy půdy v celistvých honech, Leží nedaleko zastavěné části katastru Uhřice a to u její jihovýchodní části. Půda je aktivně obdělávaná zemědělským družstvem AGRONET Nesovice, 683 33 Nesovice 2, na základě pachtovní smlouvy. Je tedy zřejmé, že nabyvatel ihned získá pachtovné, to v místě činí cca 3.000,00 Kč/ha + daň z nemovitých věcí.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

4.8.2020 | Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

VSTUP POUZE S ROUŠKOU

31.7.2020 | Vstup do jednací místnosti a na pokladnu bude umožněn pouze osobě, která má zajištěnou ochranu dýchacích úst, a to rouškou, respirátorem, šátkem, šálou nebo čímkoliv podobným, čím si zakryje svá ústa a nos.

Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

23.7.2020 | Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor