Přidána dražba nemovitosti 169EX 5577/14-97 do sekce Dražby

9.11.2016

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 78/100 k nemovitým věcem - objektu č.p. 638 - zem. stav, příslušející k části obce Štěpánov, na pozemku p.č. 1297/7 (LV č. 1193), objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. 1988/4 (LV č. 1193), p.č. 1288/5, p.č. 1288/6 (LV č. 1617), p.č. 1288/7, p.č. 1288/8 (LV č. 1132), objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. 1289/3 (LV č. 1193), p.č. 1289/4 (LV č. 1617),  objektu bez čp/če - zem. stav, 1290/1 (LV č. 1132), p.č. 1290/2 (LV č. 1193), objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. 1292 (LV č. 1193), objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. 1293/3 (LV č. 1132), p.č. 1293/4 (LV č. 1193), p.č. 1293/5 (LV č. 1617), objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. 1294/3 (LV č. 1193), p.č. 1294/4 (LV č. 1617) a objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. 1297/6 (LV č. 1193), vše v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, okres Olomouc.
Pozemky pod stavbami jsou ve vlastnictví jiných subjektů, proto nejsou předmětem ocenění.
Zemědělský areál se nachází se v okrajové části obce Štěpánov. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikaci) nebo v areálu ve vlastních garážích. Pozemky leží v rovinném terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné přes pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn).
Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.
Zemědělský areál sestává z těchto staveb:
I) Objekt č.p. 638 - zem. stav, na pozemku p.č. 1297/7 (LV č. 1193)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. 
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. 
Objekt sestává ze skladovacích prostor se sociálním zařízením. 
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
II) Objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. 1988/4 (LV č. 1193), p.č. 1288/5, p.č. 1288/6 (LV č. 1617),  p.č. 1288/7 a p.č. 1288/8 (LV č. 1132)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt, částečně se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou  střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod.
Objekt sestává z prostor živočišné produkce.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
III) Objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. 1289/3 (LV č. 1193) a p.č. 1289/4 (LV č. 1617)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro.
Objekt sestává ze skladovacích prostor.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
IV) Objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. 1289/3 (LV č. 1193) a p.č. 1289/4 (LV č. 1617)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro.
Objekt sestává z prostor určených k chovu zvířat.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
V) Objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. 1292 (LV č. 1193)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod pultovou střechou
krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt není napojen na žádné inženýrské sítě.
Objekt sestává z prostor živočišné produkce.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
VI) Objektu bez čp/če - zem. stav. „dílna“, na pozemcích p.č. 1293/3 (LV č. 1132), p.č. 1293/4 (LV č. 1193) a p.č. 1293/5 (LV č. 1617)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem.
Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro.
Objekt sestává z dílenských prostor a garáží.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
VII) Objektu bez čp/če - zem. stav. „sklady“, na pozemcích p.č. 1293/3 (LV č. 1132), p.č. 1293/4 (LV č. 1193) a p.č. 1293/5 (LV č. 1617)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem.
Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro.
Objekt sestává z bývalých prostor živočišné produkce, nyní užíváno jako sklady.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
VIII) Objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. 1294/3 (LV č. 1193) a p.č. 1294/4 (LV č. 1617)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem a částečně pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod.
Objekt sestává z bývalých prostor živočišné produkce
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno
odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění
uvažovat jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
IX) Objektu bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. 1297/6 (LV č. 1193)
Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt pod plochou střechou. Objekt je situovaný do
půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro.
Objekt sestává ze skladovacích prostor.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění
uvažovat jako podprůměrnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor