Přidána dražba nemovitosti 169EX 5193/14-73 do sekce Dražby

25.6.2017

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 934/2 - orná půda a pozemku p.č. 934/17 - orná půda, vše v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, okres Ostrava-město, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Ostrava, v místní části Nová Bělá. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1623/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.
Dle informací ČSÚ ve městě Ostrava je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Ostrava jsou pozemky zahrnuty v plochách jako:
- pozemek p.č. 934/2 - „orná půda“
- pozemek p.č. 934/17 - (část cca 203 m2) - „bydlení v rodinných domech“
- pozemek p.č. 934/17 - (část cca 117 m2) - „orná půda“
Informace získány z www stránek moravskoslezského kraje.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 169EX 2019/18-101 odročena na neurčito.

4.3.2021 | Dražba 169EX 2019/18-101 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor