Přidána dražba nemovitosti 169EX 4809/15-74 do sekce Dražby

24.6.2017

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 882/53 - ostatní plocha a pozemku p.č. 882/54 - ostatní plocha, vše v k.ú.  Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Pardubice. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu.
Pozemek p.č. 882/53 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 880/10 - ostatní plocha a p.č. 864/49 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice a dále přes pozemek p.č. 882/42 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn).
Pozemek p.č. 882/54 je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 880/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice.
Dle informací ČSÚ ve městě Pardubice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Pardubice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „plochy s funkcí hlavní - bydlení nízkopodlažní předměstské“.
Informace získány z www stránky města Pardubice.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku p.č. 882/53, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- přístupový chodník betonový
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku p.č. 882/54, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 125/20-58 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 125/20-58 se uskuteční dne 23.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 2102/20-56 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 2102/20-56 se uskuteční dne 16.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 2102/20-57 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 2102/20-57 se uskuteční dne 16.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor