Přidána dražba nemovitosti 169EX 3819/13-115 do sekce Dražby

23.4.2017

Předmětná nemovitost rodinného domu č.p. 18 je situovaná na pozemku p.č. 20 zastavěná plocha a nádvoří. Stavba a pozemek jiného vlastníka. Původní jednopodlažní objekt byl kompletně rekonstruován. Rekonstrukce spočívala v provedení nové stropní konstrukce nad I.N.P., provedení nové střešní konstrukce s využitím podkroví, obvodové nosné konstrukce nad I.N.P., nová podlaha včetně izolace v I.N.P., provedení příček, schodiště, nové rozvody inženýrských sítí, vnitřní a venkovní omítky, vybudování nových sociálních zařízení a kuchyní, výměna oken a dveří. Rekonstrukce probíhala v roce 1995 - 1997.

Dispozičně vstup do průběžné chodby z uliční části do dvora. Po levé straně vstup do prvního bytu, sestávajícího z předsíně, dvou obytných místností, pracovny, kuchyně, koupelny a WC. Po pravé straně vstup do dalšího, druhého bytu o třech obytných místnostech, kuchyni, chodbě, koupelně a WC. Za tímto bytem vstup do kotelny, skladové místnosti a z ní do dvora. Ve střední chodbě schodiště do podkroví. Zde podél levé štítové zdi jedna místnost - atelier, s koupelnou a WC. Naproti atelieru samostatný byt se třemi obytnými místnostmi, pracovnou, kuchyní, koupelnou a WC.

Základové konstrukce s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce zděné. Stropy s rovným podhledem ze stropních desek Hurdis do ocelových nosičů. Krov dřevěný vázaný s ocelovými nosnými prvky. Střecha sedlová s krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce z měděného plechu úplné. Fasádní omítky vápenocementové. Obklad fasády proveden není. Vnitřní obklady keramické běžného provedení za kuchyňskou linkou a na sociálním zařízení. Schody ocelové s dřevěnými nášlapnými deskami. Vytápění ústřední s kotlem na PB. Elektroinstalace světelný i motorová. Hromosvod proveden. Rozvod teplé a studené vody, zdroj vody vlastní studna, teplá vody z centrálního zdroje. Zásobníkový ohřev teplé vody na PB. Proveden rozvod PB. Odkanalizování objektu do žumpy na vyvážení. Ve dvou kuchyních plynové sporáky s el. troubou. Záchody splachovací. Vany bidety, umyvadla. Balkon do dvora nedokončený. Taktéž nedokončeno sociální zařízení v podkroví. Vzhledem k tomu, že některé řemeslné práce v podkroví nejsou dokončeny, případně chybí a objekt není zkolaudován a v neposlední řadě byl celkově rekonstruován, při výpočtu opotřebení je použita analytická metoda v souladu s platnou vyhláškou. 

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor