Přidána dražba nemovitosti 169EX 3610/11-126 do sekce Dražby

8.6.2014

Dražba nemovitsti 169EX 3610/11-126 se uskuteční dne 15.07.2014 v 08:30 hodin na internetovém portálu www.okdrazby.cz. Pozemky vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Velká nad Veličkou:
- pozemek parcelní číslo 3192, o výměře 2256m2,
- pozemek parcelní číslo 3319/141, o výměře 2201m2 ,druh pozemku orná půda,
- pozemek parcelní číslo 3320/13, o výměře 31m2 ,druh pozemku ostatní plocha.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 125/20-58 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 125/20-58 se uskuteční dne 23.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 2102/20-56 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 2102/20-56 se uskuteční dne 16.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 2102/20-57 do sekce Dražby

18.2.2021 | Dražba 169EX 2102/20-57 se uskuteční dne 16.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor