Přidána dražba nemovitosti 169EX 326/11-47 do sekce Dražby

31.1.2016

Oceňované nemovitosti se nacházejí v areálu bývalého zemědělského družstva Rouchovany a tvoří je pozemky a stavby, které se nacházejí v jednom souvislém celku. Přístup k nim je po zpevněné komunikaci. Je možnost připojení na elektřinu, vodovod a kanalizaci. Oceňovaná část zemědělského areálu se nachází ve vzdálenosti 500 m od souvisle zastavěného území obce Rouchovany. 

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 8003/17-83 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 8003/17-83 se uskuteční dne 19.11.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 2444/19-88 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 2444/19-88 se uskuteční dne 13.11.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 2955/11-158 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 2955/11-158 se uskuteční dne 15.12.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor