Přidána dražba nemovitosti 169EX 326/11-47 do sekce Dražby

31.1.2016

Oceňované nemovitosti se nacházejí v areálu bývalého zemědělského družstva Rouchovany a tvoří je pozemky a stavby, které se nacházejí v jednom souvislém celku. Přístup k nim je po zpevněné komunikaci. Je možnost připojení na elektřinu, vodovod a kanalizaci. Oceňovaná část zemědělského areálu se nachází ve vzdálenosti 500 m od souvisle zastavěného území obce Rouchovany. 

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor