Přidána dražba nemovitosti 169EX 2627/15-92 do sekce Dražby

5.10.2017

Jednotka č. 270/23 v budově č.p. 270 přísluší k části obce Nový Jičín, na pozemku p.č. St. 1600, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 6890/218760, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5934 a listu vlastnictví č. 3403, vše v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín, okres Nový Jičín, která se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním
výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Nerudova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 105/1, který je ve vlastnictví Města Nový Jičín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1980. V roce 2000 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 2009 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla provedena výměna výtahu a výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2016 byla provedena výměna střešní krytiny.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. 

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor