Přidána dražba nemovitosti 169EX 2615/14-148do sekce Dražby

30.3.2017

a) § 3, 4 stavební pozemky dle LV č. 295, katastrální území a obec Bohuňovice, okres Olomouc – id. ½
Předmětem ocenění jsou pozemky parcelní číslo st. 361 a 145/34 katastrální území a obec Bohuňovice, okres Olomouc a to jejich podíl ve výši id. ½ zapsané na LV č. 295. Pozemky jsou užívány v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 593.
Celková plocha pozemků je standardní, území je rovinné, svažitost do 15 %. Nebyly zjištěny žádné omezující vlivy na využití pozemků. Pozemek parcelní číslo st. 361 je z převážné části zastavěn rodinným domem, jeho nezastavěná část tvoří vjezd do garáže, parcela číslo 145/34 je užívána jako zahrada okolo domu. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Občanská vybavenost obce je v místě dobře dostupná i pěšky. Obyvatelstvo v okolí je bezproblémové. V obci Bohuňovice není zpracována cenová mapa stavebních pozemků.
b) § 35 rodinný dům č.p. 593 na pozemku parcelní číslo st. 361 včetně příslušenství v katastrálním území a obci Bohuňovice, okres Olomouc – podíl ve výši id. ½

Předmětem ocenění je rodinný dům užívaný od roku 1987. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou, s plně využívaným podkrovím. Objekt byl po celou dobu své existence užíván k bydlení.

 Konstrukční řešení stavby:

Posuzovaný objekt je založen na betonových základových pásech proložených kamenem, izolovaných. Konstrukční systém je stěnový, nosné konstrukce zděné v tl. 450 mm. Stropní konstrukce jsou nespalné s rovnými podhledy v 1. PP. i v 1. NP., v podkroví jsou stropy skosené. Střešní konstrukci tvoří sedlový dřevěný krov, krytina taška, svody dešťové vody řetězy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu jen částečné, především chybí parapety. Schodiště v domě do 1. PP. je betonové, z 1. NP. do podkroví je schodiště tvořeno ocelovými nosníky s dřevěnými stupnicemi, podstupnice chybí.

Výplně otvorů v domě jsou dobové, tzn. okna zdvojená původní dřevěná, které nesplňují současné technické požadavky na tyto konstrukce, střešní okna jsou kovová, kondenzát z oken poškozuje dřevěné povrchy podlah v obytných místnostech podkroví. Vstupní dveře do domu jsou dřevěné ve dřevěných zárubních, vnitřní dveře v domě tvoří ocelové zárubně, křídla na bázi dřevní hmoty, případně nové dveře dřevěné, zcela prosklené ve dřevěných zárubních, a to především v 1. NP. Vrata do garáže jsou plechová. Vnitřní úpravy povrchů – omítky štukové, obklady koupelen bělninové v běžném rozsahu, kuchyň je vybavená nad 80 let starým kredencem, obklady stěn zde chybí. Povrchy podlah v obytných místnostech dřevěné, v sociálních zázemích a komunikačních prostorech převládají dlažby, v suterénu cementový potěr. Úprava fasády není dokončená, chybí finální vrstva, chybí i obklad soklu. V havarijním stavu jsou podhledy balkonových konzol, kde ovšem je v havarijním stavu i líc těchto konzol a zcela chybí zábradlí.

Vnitřní vybavení stavby sestává ze dvou koupelen v podkroví, jedna je vybavená vanou a umyvadlem, je zde i prostor pro pračku, druhá sestává ze sprchového boxu, umyvadla, celek je sdružen s WC, další WC najdeme i v 1. NP. stavby. V kuchyni mimo staré kredence najdeme sporák a dřez, vybavení kuchyně je nesourodé, nepraktické, neodpovídá současným standardům.

Stavba je napojena na elektřinu, veřejný vodovod, ohřev TUV plynový zásobník v 1. PP., tam také najdeme plynový kotel ÚT, kanalizace z objektu je svedena do veřejného řádu.

Dispoziční řešení stavby:

Vstupní dveře jsou umístěny v severním štítu, z malého zádveří vedou dveře vpravo do šatny, následuje schodiště do 1. PP, za prosklenými dveřmi vpravo je nástupní rameno schodiště do podkroví. Další dveře vpravo vedou do kuchyně, dveře rovně do obývacího pokoje, který je propojen s kuchyní přes jídelnu. Prosvětlení obývacího prostoru zajišťuje francouzské okno vedoucí na jih, z jídelny vedou dveře rovněž na zahradu, schodiště na terén provizorní. Z kuchyně je přístupné WC v tomto podlaží. Garáž je rovněž přístupná z interiéru.

V 1. PP. najdeme kotelnu, kde je umístěn plynový kotel ÚT i plynový zásobník pro ohřev TUV, jsou zde i skladovací prostory.

V podkroví pak mimo tří pokojů se skoseným podhledem a dvou koupelen je z podesty zřízen vstup na balkon směřující na sever, z jednoho podkrovního pokoje vedou dveře na jižní balkon, balkony mají poškozené nášlapné vrstvy, jsou protečené, bez zábradlí, nikdy nebyly dokončeny ani užívány.

Přehled využitelných kapacit objektu:

Celková užitná plocha: 206,00 m2

Zastavěná plocha: 104,34 m2

Obestavěný prostor objektu: (9,40*5,20*2,4)+(11,10*9,40*2,90)+(9,4*11,10*4,50*0,5) = 654,66 m3

Objekty technické infrastruktury:

Přípojka elektrické energie, plynu, kanalizace a vody.

Příslušenství stavby:

Příslušenství stavby tvoří oplocení části pozemků a částečně zpevněný vjezd od garáže.

Technický stav, vady a nedodělky:

Objekt je plně užíván, je zde hrubě zanedbaná údržba. Výměna výplní otvorů a dokončení (záchrana) balkonových konzol, osazení klempířských prvků, realizace povrchu fasády či obkladu soklu jsou nutností. Je nutno rovněž zcela vybavit kuchyň.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor