Přidána dražba nemovitosti 169EX 2538/15-131do sekce Dražby

24.6.2017

Jedná se o dřevěný, montovaný, nepodsklepený rodinný dům tpu OKÁL se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Most, místní části Čepirohy, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Pod Vinicí 6, 434 01 Most - Čepirohy. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 375/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Most, Radniční 1/2, 43401 Most.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka, z roku 1978. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1998 proběhla výměna klempířských konstrukcí, okna vyměněna za nová, nové fasádní omítky, položeny nové podlahové krytiny a modernizace sociálního zázemí. V roce 2005 instalována nová topná tělesa. V roce 2007 osazeny nové dveře. V roce 2008 proběhla modernizace kuchyně. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Na pravou přední část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přístřešek pod pultovou střechou krytou standardní krytinou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- přípojky IS
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor