Přidána dražba nemovitosti 169EX 2421/14-67 do sekce Dražby

25.3.2016

ovaná nemovitost leží v obci Brno, část Soběšice, s počtem obyvatel (dle platného lexikonu) 377 508, které je krajským městem. Brno jako správní centrum Jihomoravského kraje poskytuje svým občanům nejenom kompletní občanskou vybavenost, školy na všech úrovních včetně vysokých škol, ve městě je vytvořena síť obchodů a služeb, jsou zde sportovní areály, koupaliště, zdravotnické zařízení od polikliniky, nemocnice po specializovaná zdravotnická zařízení ale i s tím vším se pojící širokou možnost pracovního uplatnění obyvatel. Oceňované nemovitosti se nacházejí v místní části Soběšice, ta je oddělenou části ležící na sever od souvisle zastavěného území města Brna. Jedná se o samostatnou městskou část, která má vlastní základní občankou vybavenost, avšak je správně, dopravně i funkčně propojena s městem Brnem. Rodinný dům je umístěn na stavebním pozemku v sousedství místní komunikace. Jedná se o levou část dvojdomku. Okolní zástavba je tvořena obdobnými volně stojícími rodinnými domy, případně dvojdomky, ulice, na které se dům nachází není příliš frekventovaná. Stavba má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepená, zastřešená sedlovou střechou, podkroví je částečně využíváno. Ke stavbě hlavní je přistavěna doplňková stavba – garáž. Dům je přístupný po místní asfaltové komunikaci ve vlastnictví obce. Parkovat je možno na nezpevněném vjezdu do garáže, popřípadě v garáži. Zastávka městské hromadné dopravy města Brna je vzdálena přibližně 200 m od domu, autobusová linka do centra jezdí každých 20 min, jedná se i o zastávku noční linky. Obec Brno je napojena na síť silnic a dálnic, je zde důležitý uzel autobusové i vlakové dopravy, Brno má své letiště. Rodinný dům je v současné době aktivně užíván k bydlení osobou oprávněnou z věcného břemene. Pozemky zapsané na listu vlastnickém tvoří se stavbou jednotný funkční celek, jedná se o pozemek zastavené plochy pod stavbou hlavní, na kterém je postavená i garáž a pozemek zahrady. Pozemky jsou užívány v souladu s evidencí.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor