Přidána dražba nemovitosti 169EX 1873/11-121 do sekce Dražby

23.8.2017

Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Šternberk, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Světlov 2575/52, 785 01 Šternberk. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu s terénní nerovností, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 5306/1 - ostatní plocha a p.č. 5925/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a vlastní studna. Dle sdělení účastnice místního šetření ve městě Šternberk je dále možné napojení na obecní vodovod a plynové vedení.
Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 a 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastnice místního šetření z roku 2010. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností (ke dni ocenění nejsou stavebně dokončeny podlahové krytiny, vnitřní úpravy povrchů, chybí osazení dveří).
Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Na obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje dřevěný přístřešek se sedlovou střechou krytou šindelem, na který dále vpravo navazuje přízemní, dřevěná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou šindelem.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- studna
- zpevněné plochy (kamenné)
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor