Dražba sp.zn. 169EX 1518/11 byla odročena na neurčito

3.1.2012

Dražební jednání dle usnesení č.j. 169EX 1518/11-6 ze dne 30.11.2011, jež se mělo konat dne 10.1.2012 v 11.00 hodin v sídle Exekutorského úřadu Brno – město, Milady Horákové 321/8, 602 00 Brno, a jehož předmětem měla být dražba nemovitostí:

 

  • pozemek parcelní číslo 45 druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Branišovice, katastrální území Branišovice, na listu vlastnictví č. 66,
  • pozemek parcelní číslo 46 druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Branišovice, katastrální území Branišovice, na listu vlastnictví č. 66,
  • pozemek parcelní číslo 3033 druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Branišovice, katastrální území Branišovice, na listu vlastnictví č. 66, 
  • stavba (budova) číslo popisné 16 Branišovice, objekt bydlení, stojící na pozemku parc. č. 45 druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj - katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Branišovice, katastrální území Branišovice, na listu vlastnictví č. 66,

 

a jejich příslušenství

 

bylo usnesením č.j. 169EX 1518/11-31 o d r o č e n o  na neurčito.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor