Tzv. Milostivé léto

Máte-li za to, že jste povinným, na kterého se vztahuje institut tzv. Milostivého léta (ve smyslu ustanovení bodu 25 čl. IV zák. č. 286/2021 Sb.) postupujte následovně:

  1. požádejte nejprve soudního exekutora o vyčíslení nezaplacených či jinak nezaniklých jistin, a to e-mailem, poštou, datovou schránkou
  2. po obdržení vyčíslení uhraďte částku ve prospěch zvláštního účtu soudního exekutora:

301287754/0300

Bližší identifikátory platby Vám budou sděleny v zaslaném vyčíslení.

Novinky

Přidána dražba 169EXD 1/21-4 do sekce Dražby

17.11.2021 | Dražba 169EXD 1/21-4 se uskuteční dne 16.12.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Dražba 169EX 2043/19-110 odročena na neurčito

16.10.2021 | Dražba 169EX 2043/19-110 odročena na neurčito

Přidána dražba 169EX 2043/19-110 do sekce Dražby

23.9.2021 | Dražba 169EX 2043/19-110 se uskuteční dne 27.10.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor