Tzv. Milostivé léto

Máte-li za to, že jste povinným, na kterého se vztahuje institut tzv. Milostivého léta (ve smyslu ustanovení bodu 25 čl. IV zák. č. 286/2021 Sb.) postupujte následovně:

  1. požádejte nejprve soudního exekutora o vyčíslení nezaplacených či jinak nezaniklých jistin, a to e-mailem, poštou, datovou schránkou
  2. po obdržení vyčíslení uhraďte částku ve prospěch zvláštního účtu soudního exekutora:

301287754/0300

Bližší identifikátory platby Vám budou sděleny v zaslaném vyčíslení.

Novinky

Přidána dražba 169EX 5529/18-158 do sekce Dražby

22.5.2022 | Dražba 169EX 5529/18-158 se uskuteční dne 23.6.2022 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 945/21-70 do sekce Dražby

2.5.2022 | Dražba 169EX 945/21-70 se uskuteční dne 2.6.2022 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 397/21-83 do sekce Dražby

2.5.2022 | Dražba 169EX 397/21-83 se uskuteční dne 2.6.2022 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies