Dražby nemovitostí

1/9 pozemku Čistá u Litomyšle, okres Svitavy

 • Spisová značka: 169EX 8059/17-61
 • Datum konání dražby: 14.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 222.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 148.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
 • Adresa objektu: Čistá
 • Okres: Svitavy
 • Popis:
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/9 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 6836 - orná půda, pozemku p.č. 6844 - orná půda, pozemku p.č. 6845 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 6850 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Čistá u Litomyšle, obec Čistá, okres Svitavy. Pozemek p.č. 6836 je situován v jihozápadní části katastrálního území a je přístupný po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6861 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, a pozemek p.č. 6825 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Čistá, č. p. 376, 56956 Čistá. Pozemky p.č. 6844, p.č. 6845 a p.č. 6850 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6861 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, a p.č. 6858 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Čistá, č. p. 376, 56956 Čistá. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Čistá jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 6836 - „pole“ - p.č. 6844 - „pole“ - p.č. 6845 - „pole“ - p.č. 6850 - „pole“ Informace byly získány z územního plánu obce Čistá, který je dohledatelný na www stránkách obce Čistá.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (5,11 MB)

1/9 pozemku Čistá u Litomyšle, okres Svitavy 1/9 pozemku Čistá u Litomyšle, okres Svitavy 1/9 pozemku Čistá u Litomyšle, okres Svitavy 1/9 pozemku Čistá u Litomyšle, okres Svitavy 1/9 pozemku Čistá u Litomyšle, okres Svitavy

1/4 pozemku Velké Bílovice, okres Břeclav

 • Spisová značka: 169EX 1634/14-79
 • Datum konání dražby: 14.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 18.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 12.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav
 • Adresa objektu: Velké Bílovice
 • Okres: Břeclav
 • Popis:

Pozemek parc.č. 3814/347 – vinice a parc.č. 3814/389 – ostatní plocha, jiná plocha.

Pozemek je situován mimo zastavěné území obce, přibližně 2,4km severně od okraje zástavby obce Velké Bílovice, v trati „Křivánky“. Sestává ze dvou parcel, které na sebe bezprostředně navazují. Pozemek, jako celek má nepravidelný tvar a je v části osázen trvalými porosty, vinicí. Zbytek je zatravněn a pokryt náletovými porosty bez užitku. Přístup na pozemek je po nezpevněné polní cestě nebo přes nezpevněné sousední pozemky obdobného využití. Polní cesta navazuje po asi 50m na obslužnou, zpevněnou komunikaci mezi vinicemi, která je současně cyklostezkou. Na pozemku se nenacházejí stavby ani stavební úpravy. Pozemek s viničnými porosty různého stáří a kvality je užíván společně s okolními vinicemi. Je mírně svažitý, v přírodě neohraničený.

Pozemek parc.č. 3814/333 – orná půda.

Pozemek je situován mimo zastavěné území obce, přibližně 2,5km severně od okraje zástavby obce Velké Bílovice, v trati „Křivánky“. Jedná se o jednu parcelu, která má přibližně obdélníkový tvar. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci obslužného charakteru, která je současně cyklostezkou. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty, stavby ani stavební úpravy. Je užíván samostatně, jako orná půda. Je mírně svažitý, v přírodě neohraničený. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,85 MB)

1/4 pozemku Velké Bílovice, okres Břeclav 1/4 pozemku Velké Bílovice, okres Břeclav 1/4 pozemku Velké Bílovice, okres Břeclav

3/4 lesního pozemku Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 6966/15-110
 • Datum konání dražby: 9.1.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 84.400,− Kč
 • Nejnižší podání: 56.267,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Lomnice
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Jedná se o dražbu v podílu 3/4 lesního pozemku v k.ú Lomnice u Tišnova.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,53 MB)

Posouzení (0,19 MB)

3/4 lesního pozemku Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov 3/4 lesního pozemku Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov 3/4 lesního pozemku Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov

1/5 pozemku Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 8478/13-123
 • Datum konání dražby: 9.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 21.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 14.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Lažánky
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Jedná se o pozemek parc.č. 4007 nacházející se východně od zástavby obce Lažánky vpravo od státní silnice vedoucí z Lažánek do Veverské Bítýšky. Příjezd k nim je zajištěn odbočkou z této silnice po polní cestě s nezpevněným povrchem. Jedná se o pozemek bez jakýchkoliv staveb a trvalých porostů, který je součástí obdělávaného lánu. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý půda (BPEJ 52914), v územním plánu obce je veden v plochách zemědělských. Pozemek je neoplocený, volně přístupný, mírně zvlněný, obdélníkového tvaru, s výrazně větší délkou jak šířkou. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,25 MB)

Dodatek k ZP (0,09 MB)

1/5 pozemku Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov 1/5 pozemku Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov 1/5 pozemku Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov

Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 169EX 3273/11-159
 • Datum konání dražby: 9.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 45.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 30.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
 • Adresa objektu: Kostelany nad Moravou
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Vesnice Kostelany nad Moravou patří administrativně pod okres Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Uherské Hradiště. Obec Kostelany nad Moravou se rozkládá asi pět kilometrů jihozápadně od Uherského Hradiště. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka. Trvalý pobyt na území této středně velké vesnice má úředně hlášeno 934 obyvatel. Obec leží v průměrné výšce 177 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 470 ha, z toho orná půda zabírá šedesát tři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Pozemek leží v sousedství řeky Moravy a je součástí většího aktivně zemědělsky obdělávaného honu. Plocha je rovinná. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,82 MB)

Prohlášení znalce (0,16 MB)

Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště Pozemek Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor