Dražby nemovitostí

Dražba plechového přístřešku Kocbeře, okres Trutnov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5471/15-82
 • Datum konání dražby: 9.6.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 60.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 40.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov
 • Adresa objektu: Kocbeře, okres Trutnov
 • Okres: Trutnov
 • Popis:

Jedná se o přízemní, nepodsklepený přístřčešek ocelové konstrukce s opláštěním z vlnitého laminátu pod pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kocbeře, jako samostatně stojící. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu. Objekt leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 898/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a dále přes pozemek p.č. 428/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů (po právní stránce tedy není zajištěn přístup k objektu. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.

Bylo zjištěno technologické vybavení nemovitostí. Jedná se o nádrž s pohonnými hmotami a strojní vybavení čerpací stanice. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví třetí osoby.   

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,29 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba plechového přístřešku Kocbeře, okres Trutnov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba plechového přístřešku Kocbeře, okres Trutnov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba plechového přístřešku Kocbeře, okres Trutnov; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3869/17-203
 • Datum konání dražby: 9.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 62.000.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 41.333.334,− Kč
 • Dražební jistota: 500.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín
 • Adresa objektu: tř. Spojenců 727, 765 02 Otrokovice
 • Okres: Zlín
 • Popis:

Soubor nemovitostí se nachází v obci Otrokovice, v severozápadní části BahňákBaťov. V okolí se nachází převážně rezidenční zástavba nebo stavby občanské vybavenosti. Přístup k pozemku je řešen přímo z ulice tř. Spojenců, skrze zpevněnou komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré, na parkovišti přímo před objektem. Z pohledu komerční využitelnosti je poloha pozemku výhodná a stavba je komerčně využívaná. Inženýrské sítě jsou kompletně v dosahu. V obci je komplexní občanská vybavenost, dobře dostupná. Zastávka MHD v bezprostřední blízkosti, s dobrou dostupností do centra. Jedná se historicky významnou stavbu, která byla postavena v roce 1936. Stavba je uvedena na seznamu kulturních památek ČR. Půdorys objektu je ve tvaru trojcípé hvězdy, stavba je tedy tvořena v každém podlaží třemi křídly a centrální/spojovací částí. Jde o budovu, která je z převážné části využívána pro hotelové služby, dále jako administrativní a obchodní prostory se sklady. Stavba má 5 nadzemních podlaží a je podsklepená. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, ze které je vstup do obchodních prostor, sportbaru a dále je zde pánské i dámské sociální zařízení. Vstup do dalších obchodních prostor a restaurace v témže podlaží je samostatně řešen zvenčí budovy. Ve druhém podlaží je hala, pánské i dámské sociální zařízení, kancelářské prostory, sály, kavárna, diskotéka a restaurace se dvěma salonky, na konci každého křídla je terasa, další terasa je nad hlavním vchodem. Ve třetím podlaží se nachází hala, kanceláře, fitcetrum, skladové prostory, ve dvou křídlech jednoduché jednopokojové ubytovací prostory se společným sociálním zařízením a v jednom křídle jednopokojové ubytovací prostory s vlastním sociálním zařízením. Ve čtvrtém podlaží se nachází hala, ve dvou křídlech dvoupokojové ubytovací prostory s vlastním sociálním zařízením a terasou a v jednom křídle jednopokojové ubytovací prostory s vlastním sociálním zařízením a terasou. V pátém podlaží jsou technické prostory. V suterénu se nachází technické a skladovací prostory.

Částečná modernizace stavby byla provedena v polovině 70. let – střešní krytina, okna, vnější omítky, výtahy. Stavba byla rozsáhleji modernizována po povodních, které ji zasáhly v roce 1997. Velká část konstrukcí krátkodobé životnosti pochází z této doby, některé prvky jsou starší. V současné době je prováděna pouze nutná údržba - běžná údržba objektu zanedbaná a předpokládá se provedení stavebních úprav. Některé konstrukce jsou poškozené (střecha, omítky, výtah atd.) a jiné zastaralé (okna, částečně rozvody a vnitřní vybavení atd.). Stavebnětechnický stav lze hodnotit jako zhoršený. Konstrukční řešení objektů je uvedeno níže. 

Samotný pozemek parc. č. st. 702 o výměře 2.735 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je téměř zcela zastavěn výše uvedenou stavbou. Dále se na něm nachází rampa a dvakrát betonové venkovní schodiště. Příslušenství tvoří dále přípojky inženýrských sítí.

Dle územního plánu obce se pozemek nachází v plochách OK – plochy komerčních zařízení. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (7,46 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO

Garáž a podíl 1/104 pozemku Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7289/15-108
 • Datum konání dražby: 5.3.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 145.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 97.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: 796 01 Prostějov, ulice Letecká
 • Okres: Prostějov
 • Popis:

Garáž 

Řadová garáž bez č.p./č.e. na pozemku parcelní číslo 6697/89 a podíl na příjezdové komunikaci parcelní číslo 6697/3 v katastrálním území a obci Prostějov situovaná na ulici Letecká na okraji průmyslové zóny města Prostějova. 

Objekt je přístupný z místní zpevněné komunikace, sjezdem z ulice Letecká podél dálničního tělesa.  

Stavba je zděná, založena na betonových základových pásech, izolovaná proti zemní vlhkosti. Dřevěná stropní konstrukce tvoří současně konstrukci pultové střechy. Rovný podhled, omítky vnitřní běžné, fasádní omítka cementová, krytina živičná, klempířské konstrukce chybí, vrata plechová v kovovém rámu, garáž je bez oken. Objekt je napojen na elektrickou energii, ta je však v současnosti pravděpodobně odpojena. Povrch podlahy cementový potěr. Stáří stavby 48 let, dodatečně kolaudováno v roce 1998.  

Stavební pozemky parcelní číslo 6697/89 a 6697/3 katastrální území a obec Prostějov

Pozemek je zapsaný na LV č. 6946 vedeném pro katastrální území a obec Prostějov. Pozemek je zcela zastavěn stavbou garáže bez č.p./č.e., území je rovinné. V místě je možnost napojení na síť elektrické energie. Obyvatelstvo v okolí je bezproblémové. V obci Prostějov není zpracována cenová mapa stavebních pozemků. Vlastníci garáží v kolonii jsou ve většině případů vlastníky podílu na příjezdové komunikaci, parcele číslo 6697/3.  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,83 MB)

Usnesení (0,14 MB)

Usnesení o odročení (0,14 MB)

Garáž a podíl 1/104 pozemku Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž a podíl 1/104 pozemku Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž a podíl 1/104 pozemku Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3405/18-72
 • Datum konání dražby: 3.3.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 376.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 250.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: č.p. 97, Horní Loděnice, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

Bytová jednotka je vybudována v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží a nemá podzemní podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy jsou železobetonové izolované, konstrukce objektu je panelová a stropy jsou železobetonové montované. Má rovnou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor a schodiště. Dle informací uvedených v prohlášení vlastníka byl dům zkolaudován v roce 1965.

Stěny objektu jsou podstandardního provedení, střecha je bez vad, okna jsou bez vad, Bytový dům je v dobrém stavu.

Bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Je umístěna ve 2. podlaží a dispozičně se jedná o 2+1. Součástí bytové jednotky je pokoj o výměře 16,90 m2 , pokoj o výměře 16,90 m2 , kuchyně o výměře 8,70 m2 , předsíň o výměře 6,00 m2 , koupelna o výměře 2,10 m2 , WC o výměře 0,90 m2 , sklep o výměře 3,90 m2 . Podlahová plocha činí 51,50 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 55,40 m2 . 

V bytové jednotce jsou instalována plastová okna. Obytné prostory jsou orientovány na jihozápad.

V bytě je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na jímku a zemní plyn zde není zaveden. Vytápění bytové jednotky je dle informací uvedených v prohlášení vlastníka řešeno lokálně na tuhá paliva a pro ohřev vody je využíván bojler.

Stav bytové jednotky se předpokládá dobrý. 

Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům je situovaný v západní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V okolí nejsou úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.  

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů, jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu.

V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Budova bez č.p./č.ev., stojící na pozemku parc. č. 140 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zemědělská stavba. Stavba je využívána jako kůlna pro obyvatele domu č.p. 97. Jedná se o zděný objekt s pultovou střechou. Dveře jsou dřevěné. Okna chybí. Omítky jsou vápenocementové. Objekt není napojen na inženýrské sítě. Podlahová plocha objektu se odhaduje na 44 m2 . Objekt je ve stavu před rekonstrukcí.


Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (5,53 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3081/18-51
 • Datum konání dražby: 21.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 116.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 77.334,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: č.p. 122, Rohle, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1900.

Základy jsou kamenné, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 2+2. V domě se nachází schodiště o výměře 8,09 m2 , kuchyně o výměře 11,79 m2 , pokoj o výměře 19,05 m2 , jižní obytná část domu o výměře 57,00 m2 , půda o výměře 110,00 m2 , sklep o výměře 37,00 m2 . Podlahová plocha činí 95,93 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 242,93 m2 . Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad a jihozápad. V severní části domu koupelna není vybudovaná, v jižní části domu je koupelna vybavena vanou a umyvadlem. V severní části domu je pouze suché WC, v jižní části domu je klasická splachovací toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné a dřevěné prosklené dveře, které mají dřevěné zárubně. Vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V obytných místnostech je položeno lino, v kuchyni je na podlaze lino, Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

V rodinném domě se nenachází další vybavení.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Voda je brána ze studny, v severní části domu odpady nejsou řešeny, v jižní části domu jsou odpady svedeny do septiku. Rozvod zemního plynu není připojen. Vytápění rodinného domu je řešeno v severní části lokálně na tuhá paliva, v jižní části kotlem na TP a topnými tělesy zde jsou radiátory. Ohřev vody v severní části domu není řešen, v jižní části je řešen bojlerem.

Stěny jsou bez vad, střecha je poškozena, okna jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, objekt je bez vybavení a rozvody vykazují známky poškození. Rodinný dům je ve špatném stavu.

Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží studna, hospodářský přístavek a kůlna.

Dům je situovaný ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dlužník užívá severní část domu.

Jižní část domu není delší dobu užívána. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,60 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor