Dražby nemovitostí

Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1181/18-98
 • Datum konání dražby: 2.7.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.318.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 878.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Slovácká č.p. 1045, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:

Rodinný dům je řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá pravděpodobně podsklepení, nenachází se zde patrně půda a nemá vybudované obytné podkroví.  

Základy jsou pravděpodobně smíšené, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je patrně 45 cm. Střecha je sedlová, střešní krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou štukové a stavba není zateplena.

Podlahová plocha činí pravděpodobně 60 m2 .  

Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem, v celém objektu s žaluziemi. Obytné prostory jsou orientovány na západ a jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn zde pravděpodobně není zaveden. 

Stěny vykazují známky poškození, střecha je bez vad, okna jsou bez vad. Rodinný dům nebyl zpřístupněn, proto je zpracovatelem hodnocen jako vhodný k rekonstrukci.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.  

Dům je situovaný v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti.

V okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,40 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1812/16-262
 • Datum konání dražby: 19.6.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 504.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 336.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Herálec, Havlíčkův Brod
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 963 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1134 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1148 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1201 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1202 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1329 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Herálec, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod, které tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, severozápadní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1132 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

V obci Herálec je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Herálec (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, města Havlíčkův Brod) jsou pozemky vedeny v plochách:

- p.č. 963 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“

- p.č. 1134 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“ (na pozemku se nachází nezpevněná komunikace)

- p.č. 1148 - část (cca 342 m 2 ) plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“

- p.č. 1148 - část (cca 64 m 2 ) plochy stabilizované „HO - plochy vodní a vodohospodářské“ - na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru,

 - p.č. 1148 - část (cca 48 m 2 ) plochy stabilizované „DS plochy dopravní infrastruktury - silniční“ - na části pozemku se nachází těleso zpevněné komunikace (komunikace III. třídy č. 3482),

- p.č. 1201 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“,

- p.č. 1202 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“,

- p.č. 1329 - plochy stabilizované „PZ - plochy zemědělské půdy“ - pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,59 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1812/16-264
 • Datum konání dražby: 19.6.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 504.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 336.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Herálec, okres Havlíčkův Brod
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 963 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1134 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1148 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1201 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1202 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1329 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Herálec, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod, které tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, severozápadní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1132 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

V obci Herálec je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Herálec (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, města Havlíčkův Brod) jsou pozemky vedeny v plochách:

- p.č. 963 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“

- p.č. 1134 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“ (na pozemku se nachází nezpevněná komunikace)

- p.č. 1148 - část (cca 342 m 2 ) plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“

- p.č. 1148 - část (cca 64 m 2 ) plochy stabilizované „HO - plochy vodní a vodohospodářské“ - na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru, 

- p.č. 1148 - část (cca 48 m 2 ) plochy stabilizované „DS plochy dopravní infrastruktury - silniční“ - na části pozemku se nachází těleso zpevněné komunikace (komunikace III. třídy č. 3482),

- p.č. 1201 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“,

- p.č. 1202 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“,

- p.č. 1329 - plochy stabilizované „PZ - plochy zemědělské půdy“ - pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,59 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba plechového přístřešku Kocbeře, okres Trutnov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5471/15-82
 • Datum konání dražby: 9.6.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 60.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 40.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov
 • Adresa objektu: Kocbeře, okres Trutnov
 • Okres: Trutnov
 • Popis:

Jedná se o přízemní, nepodsklepený přístřčešek ocelové konstrukce s opláštěním z vlnitého laminátu pod pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kocbeře, jako samostatně stojící. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu. Objekt leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 898/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a dále přes pozemek p.č. 428/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů (po právní stránce tedy není zajištěn přístup k objektu. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.

Bylo zjištěno technologické vybavení nemovitostí. Jedná se o nádrž s pohonnými hmotami a strojní vybavení čerpací stanice. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví třetí osoby.   

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,29 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba plechového přístřešku Kocbeře, okres Trutnov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba plechového přístřešku Kocbeře, okres Trutnov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba plechového přístřešku Kocbeře, okres Trutnov; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3869/17-203
 • Datum konání dražby: 9.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 62.000.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 41.333.334,− Kč
 • Dražební jistota: 500.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín
 • Adresa objektu: tř. Spojenců 727, 765 02 Otrokovice
 • Okres: Zlín
 • Popis:

Soubor nemovitostí se nachází v obci Otrokovice, v severozápadní části BahňákBaťov. V okolí se nachází převážně rezidenční zástavba nebo stavby občanské vybavenosti. Přístup k pozemku je řešen přímo z ulice tř. Spojenců, skrze zpevněnou komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré, na parkovišti přímo před objektem. Z pohledu komerční využitelnosti je poloha pozemku výhodná a stavba je komerčně využívaná. Inženýrské sítě jsou kompletně v dosahu. V obci je komplexní občanská vybavenost, dobře dostupná. Zastávka MHD v bezprostřední blízkosti, s dobrou dostupností do centra. Jedná se historicky významnou stavbu, která byla postavena v roce 1936. Stavba je uvedena na seznamu kulturních památek ČR. Půdorys objektu je ve tvaru trojcípé hvězdy, stavba je tedy tvořena v každém podlaží třemi křídly a centrální/spojovací částí. Jde o budovu, která je z převážné části využívána pro hotelové služby, dále jako administrativní a obchodní prostory se sklady. Stavba má 5 nadzemních podlaží a je podsklepená. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, ze které je vstup do obchodních prostor, sportbaru a dále je zde pánské i dámské sociální zařízení. Vstup do dalších obchodních prostor a restaurace v témže podlaží je samostatně řešen zvenčí budovy. Ve druhém podlaží je hala, pánské i dámské sociální zařízení, kancelářské prostory, sály, kavárna, diskotéka a restaurace se dvěma salonky, na konci každého křídla je terasa, další terasa je nad hlavním vchodem. Ve třetím podlaží se nachází hala, kanceláře, fitcetrum, skladové prostory, ve dvou křídlech jednoduché jednopokojové ubytovací prostory se společným sociálním zařízením a v jednom křídle jednopokojové ubytovací prostory s vlastním sociálním zařízením. Ve čtvrtém podlaží se nachází hala, ve dvou křídlech dvoupokojové ubytovací prostory s vlastním sociálním zařízením a terasou a v jednom křídle jednopokojové ubytovací prostory s vlastním sociálním zařízením a terasou. V pátém podlaží jsou technické prostory. V suterénu se nachází technické a skladovací prostory.

Částečná modernizace stavby byla provedena v polovině 70. let – střešní krytina, okna, vnější omítky, výtahy. Stavba byla rozsáhleji modernizována po povodních, které ji zasáhly v roce 1997. Velká část konstrukcí krátkodobé životnosti pochází z této doby, některé prvky jsou starší. V současné době je prováděna pouze nutná údržba - běžná údržba objektu zanedbaná a předpokládá se provedení stavebních úprav. Některé konstrukce jsou poškozené (střecha, omítky, výtah atd.) a jiné zastaralé (okna, částečně rozvody a vnitřní vybavení atd.). Stavebnětechnický stav lze hodnotit jako zhoršený. Konstrukční řešení objektů je uvedeno níže. 

Samotný pozemek parc. č. st. 702 o výměře 2.735 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je téměř zcela zastavěn výše uvedenou stavbou. Dále se na něm nachází rampa a dvakrát betonové venkovní schodiště. Příslušenství tvoří dále přípojky inženýrských sítí.

Dle územního plánu obce se pozemek nachází v plochách OK – plochy komerčních zařízení. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (7,46 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Dražba historické stavby (společenský dům) obec Otrokovice, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor