Dražby nemovitostí

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3390/16-109
 • Datum konání dražby: 25.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 504.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 336.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Herálec, okres Havlíčkův Brod
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 963, o výměře 858 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1134, o výměře 376 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1148, o výměře 454 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1201, o výměře 133 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1202, o výměře 83 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1329, o výměře 5374 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Havlíčkův Brod, pro obec Herálec, katastrální území Herálec, na listu vlastnictví č. 564.
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Rekreační chata Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 125/20-58
 • Datum konání dražby: 23.3.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.390.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.260.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Přáslavice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Bohuslavy Kummerové (generálie shora), se určuje takto: - pozemek parcelní číslo St. 327, o výměře 16 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo evidenční 1, způsob využití rod.rekr, - pozemek parcelní číslo 79/2, o výměře 548 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Přáslavice, katastrální území Přáslavice u Olomouce, na listu vlastnictví č. 457. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: vedlejší stavby: před objektem je situována dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. U objektu se dále nachází dva jednoduché dřevěné přístřešky. - příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce; kovová vrata s drátěným pletivem; kovová vrátka; studna s elektrickým čerpadlem; skleník; přípojky IS - elektro, hloubková kanalizace.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Bytová jednotka Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4763/18-58
 • Datum konání dražby: 11.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 810.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 540.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Mikulovice, okres Jeseník
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - jednotka číslo 527/6 v budově číslo popisné 527, stojící na pozemku parcelní číslo St. 117/2 (LV 1098), způsob využití byt, typ jednotky byt.z., to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Mikulovice, katastrální území Mikulovice u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 1099, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 5511/44386 na společných částech domu a pozemku: - stavba číslo popisné 527, stojící na pozemku parcelní číslo St. 117/2, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo St. 117/2, o výměře 879 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Mikulovice, katastrální území Mikulovice u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 1098. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - sklep o výměře 4,73 m2 .

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Bytová jednotka Bohunice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 8853/13-190
 • Datum konání dražby: 9.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.126.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Bohunice 524
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které spadají do společného jmění manželů povinného a jeho manžela, které jsou zapsány jako vlastnictví manžela povinného Simona Rutarová (generalie shora), a to: - bytová jednotka číslo 524/29 v budově číslo popisné 524, stojící na pozemku parcelní číslo 1895 (LV 1371), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 3432, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 695/20012 na společných částech domu a pozemku: - pozemek parcelní číslo 1895, o výměře 391 m2, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba popisné 524, způsob využití byt.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 1371, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: sklep, lodžie.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

1/4 rodinného domu Všetaty, okres Mělník; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7323/11-154
 • Datum konání dražby: 2.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 650.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 433.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
 • Adresa objektu: Všetaty, okres Mělník
 • Okres: Mělník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Martiny Korfové (generálie shora), a to v podílu o velikosti 1/4: - pozemek parcelní číslo St. 351, o výměře 194 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 329, způsob využití bydlení, - pozemek parcelní číslo 230/45, o výměře 272 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec Všetaty, katastrální území Všetaty, na listu vlastnictví č. 126.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 34 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 5521/11-190 do sekce Dražby

25.7.2021 | Dražba 169EX 5521/11-190 se uskuteční dne 31.8.2021 v 13:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Dražba 169EX 2975/20-82 odročena na neurčito

25.7.2021 | Dražba 169EX 2975/20-82 odročena na neurčito

Dražba 169EX 6072/19-92 odročena na neurčito

25.7.2021 | Dražba 169EX 6072/19-92 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor