Dražby nemovitostí

Dům obč. vybavenosti Český Těšín, okres Karviná; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3630/19-52
 • Datum konání dražby: 17.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.865.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 3.243.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
 • Adresa objektu: Český Těšín
 • Okres: Karviná
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 2941/462, o výměře 279 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 2092, způsob využití obč. vyb,
- pozemek parcelní číslo 2941/757, o výměře 548 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 2941/812, o výměře 228 m2, druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Český Těšín, katastrální území Český Těšín, na listu vlastnictví č. 6165,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:
- vedlejší stavby: vedle oceňovaného objektu vlevo (pohled z příjezdové komunikace) je situován přízemní, zděný sklad s plochou střechou.

- venkovními úpravy: oplocení

- drátěné pletivo na ocelových sloupcích; vrata z ocelové konstrukce; vrátka z ocelové konstrukce; zpevněné plochy (dlážděné); přípojky IS.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 34/19-65
 • Datum konání dražby: 14.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 75.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 50.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Vojkovice, okres Brno-venkov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Pozemek parc. č. 650/15 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Jedná se o pozemek parc. č. 650/15 o rozloze 697 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.

Pozemek se nachází asi 900 m severně od centra obce Vojkovice, v zahrádkářské osadě. V okolí se nachází téměř výhradně rekreační stavby nebo zahrady bez staveb. Inženýrské sítě jsou mimo dosah. Autobusová zastávka ve vzdálenosti asi 500 m. Občanská vybavenost je ve vzdálenosti asi 700 m – 1 km. Příjezd k pozemku po nezpevněné komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré, v okolí pozemku nebo na

samotném pozemku. V místě hrozí střední riziko povodně, jde o území tzv. 20-leté vody. Pozemek je ve výhradním vlastnictví.

Dle územního plánu obce je pozemek zahrnut do ploch Nd – plochy zemědělské – drobná držba. Možnost výstavby rekreačního objektu není možná.

Pozemek je využíván k rekreačním účelům jako zahrada. Pozemek je oplocen z jedné strany plotem z pletiva na betonové sloupky. Stavby ani porosty se na pozemku nenacházejí. V současné době je pozemek patrně využíván spolu se sousední parcelou č. 650/16, slouží pro příjezd automobilu. Předpokládá se tedy rekultivace pozemku. Pozemek je rovinatý.

Věcná břemena nebyla zjištěna. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,52 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1181/18-98
 • Datum konání dražby: 2.7.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.318.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 878.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Slovácká č.p. 1045, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:

Rodinný dům je řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá pravděpodobně podsklepení, nenachází se zde patrně půda a nemá vybudované obytné podkroví.  

Základy jsou pravděpodobně smíšené, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je patrně 45 cm. Střecha je sedlová, střešní krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou štukové a stavba není zateplena.

Podlahová plocha činí pravděpodobně 60 m2 .  

Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem, v celém objektu s žaluziemi. Obytné prostory jsou orientovány na západ a jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn zde pravděpodobně není zaveden. 

Stěny vykazují známky poškození, střecha je bez vad, okna jsou bez vad. Rodinný dům nebyl zpřístupněn, proto je zpracovatelem hodnocen jako vhodný k rekonstrukci.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.  

Dům je situovaný v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti.

V okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,40 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1812/16-262
 • Datum konání dražby: 19.6.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 504.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 336.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Herálec, Havlíčkův Brod
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 963 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1134 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1148 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1201 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1202 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1329 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Herálec, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod, které tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, severozápadní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1132 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

V obci Herálec je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Herálec (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, města Havlíčkův Brod) jsou pozemky vedeny v plochách:

- p.č. 963 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“

- p.č. 1134 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“ (na pozemku se nachází nezpevněná komunikace)

- p.č. 1148 - část (cca 342 m 2 ) plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“

- p.č. 1148 - část (cca 64 m 2 ) plochy stabilizované „HO - plochy vodní a vodohospodářské“ - na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru,

 - p.č. 1148 - část (cca 48 m 2 ) plochy stabilizované „DS plochy dopravní infrastruktury - silniční“ - na části pozemku se nachází těleso zpevněné komunikace (komunikace III. třídy č. 3482),

- p.č. 1201 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“,

- p.č. 1202 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“,

- p.č. 1329 - plochy stabilizované „PZ - plochy zemědělské půdy“ - pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,59 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1812/16-264
 • Datum konání dražby: 19.6.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 504.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 336.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Herálec, okres Havlíčkův Brod
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 963 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1134 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1148 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1201 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1202 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1329 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Herálec, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod, které tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, severozápadní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1132 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

V obci Herálec je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Herálec (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, města Havlíčkův Brod) jsou pozemky vedeny v plochách:

- p.č. 963 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“

- p.č. 1134 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“ (na pozemku se nachází nezpevněná komunikace)

- p.č. 1148 - část (cca 342 m 2 ) plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“

- p.č. 1148 - část (cca 64 m 2 ) plochy stabilizované „HO - plochy vodní a vodohospodářské“ - na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru, 

- p.č. 1148 - část (cca 48 m 2 ) plochy stabilizované „DS plochy dopravní infrastruktury - silniční“ - na části pozemku se nachází těleso zpevněné komunikace (komunikace III. třídy č. 3482),

- p.č. 1201 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“,

- p.č. 1202 - plochy stabilizované „SV - plochy smíšené obytné - venkovského charakteru“,

- p.č. 1329 - plochy stabilizované „PZ - plochy zemědělské půdy“ - pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,59 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor