Dražby nemovitostí

Dražba rodinného domu Vojnice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 8622/15-67
 • Datum konání dražby: 28.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.090.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.060.000,− Kč
 • Dražební jistota: 400.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Těšetice 14
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

Jedná se o nepodsklepený, rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Těšetice, místní části Vojnice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 238/8 - ostaní plocha a přes pozemek p.č. 259 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Těšetice, č. p. 75, 783 46 Těšetice.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl objekt zpřístupněn.

Původní stáří objektu je z roku 1920. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako podprůměrný.

Dražební vyhláška (0,15 MB)

Znalecký posudek (0,40 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba rodinného domu Vojnice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Dražba rodinného domu Vojnice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Dražba rodinného domu Vojnice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

Bytová jednotka a podíl pozemků Slatina, Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5131/19-67
 • Datum konání dražby: 23.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.775.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.516.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Brno - Slatina 1083/2
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
A) nemovité věci povinného, a to:
- bytová jednotka číslo 1083/2 v budově číslo popisné 1083 (LV 2419), stojící na pozemku parcelní číslo
2917 (LV 5773),
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Slatina, na listu vlastnictví č. 3891,
a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 717/6445 na společných částech domu:
- stavba číslo popisné 1083, stojící na pozemku parcelní číslo 2917 (LV 5773), způsob využití byt. dům,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Slatina, na listu vlastnictví č. 2419,
B) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 717/6445:
- pozemek parcelní číslo 2917, o výměře 247 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parcelní číslo 2918/2, o výměře 39 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 2922, o výměře 14 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální

pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Slatina, na listu vlastnictví č. 5773.

a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - sklepní kóje o výměře 4,75 m2, balkón o výměře 5,16 m2.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

1/6 RD Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 2997/19-52
 • Datum konání dražby: 22.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 186.667,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora
 • Adresa objektu: Krchleby č.p. 173, Krchleby, okres Kutná Hora
 • Okres: Kutná Hora
 • Popis:

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Objekt byl postaven v roce 1986. 

Konstrukce objektu je ze škvárových tvárnic, stropy jsou keramickobetonové. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 5+1. V přízemí se nachází zádveří o výměře 3,10 m2 , chodba o výměře 8,90 m2 , kuchyně o výměře 12,00 m2 , pokoj o výměře 17,90 m2 , pokoj o výměře 26,10 m2 , WC o výměře 1,90 m2 , spíž o výměře 0,80 m2 , schodiště o výměře 7,30 m2 , v podkroví pak chodba o výměře 11,90 m2 , WC o výměře 1,20 m2 , koupelna o výměře 9,20 m2 , pokoj o výměře 12,00 m2 , pokoj o výměře 17,90 m2 , pokoj o výměře 26,10 m2 , příslušenství tvoří lodžie o výměře 3,40 m2 , lodžie o výměře 3,40 m2 , sklep o výměře 77,70 m2 . Podlahová plocha činí 156,30 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 240,80 m2 . 

Vnitřní omítky: štukové, v části dřevěné obložení. Okna jsou v objektu převážně plastová, částečně původní dřevěná zdvojená. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Zárubně dveří jsou ocelové. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou řešeny: laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, koberce, lino.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Voda je brána ze studny (obecní voda k dispozici, nepřipojena), odpady jsou svedeny do jímky a rozvod zemního plynu není připojen (plyn a kanalizace nejsou dostupné). Řešení vytápění v domě: kotel na tuhá paliva, krbová kamna. V domě je pro ohřev vody instalován bojler.

Rodinný dům je posouzen jako před rekonstrukcí. Je patrná zemní vlhkost (především ve sklepě), u schodiště je významnější prasklina, v době jsou původní rozvody elektro, zašlé povrchy, u schodiště oprýskané nátěry. Je původní střecha.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků, zděný plot, kovaný plot s podezdívkou. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. K objektu náleží kůlna – zděná, 30,7 m2.

Objekt je postaven v centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Na nemovitosti vázne věcné břemeno dodavatelů energií - bez vlivu na cenu objektu.

Pozemek parc. č. 241/4 je součástí meze v zemědělské krajině. Nenacházejí se zde žádné stavby, není oplocen, zasíťován.

Exekuční řízení zapsané na obou LV není zohledňováno. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,42 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

1/6 RD Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora; ODROČENO NA NEURČITO 1/6 RD Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora; ODROČENO NA NEURČITO 1/6 RD Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora; ODROČENO NA NEURČITO

Dům obč. vybavenosti Český Těšín, okres Karviná; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3630/19-52
 • Datum konání dražby: 17.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.865.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 3.243.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
 • Adresa objektu: Český Těšín
 • Okres: Karviná
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 2941/462, o výměře 279 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 2092, způsob využití obč. vyb,
- pozemek parcelní číslo 2941/757, o výměře 548 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 2941/812, o výměře 228 m2, druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Český Těšín, katastrální území Český Těšín, na listu vlastnictví č. 6165,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:
- vedlejší stavby: vedle oceňovaného objektu vlevo (pohled z příjezdové komunikace) je situován přízemní, zděný sklad s plochou střechou.

- venkovními úpravy: oplocení

- drátěné pletivo na ocelových sloupcích; vrata z ocelové konstrukce; vrátka z ocelové konstrukce; zpevněné plochy (dlážděné); přípojky IS.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 34/19-65
 • Datum konání dražby: 14.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 75.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 50.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Vojkovice, okres Brno-venkov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Pozemek parc. č. 650/15 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Jedná se o pozemek parc. č. 650/15 o rozloze 697 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.

Pozemek se nachází asi 900 m severně od centra obce Vojkovice, v zahrádkářské osadě. V okolí se nachází téměř výhradně rekreační stavby nebo zahrady bez staveb. Inženýrské sítě jsou mimo dosah. Autobusová zastávka ve vzdálenosti asi 500 m. Občanská vybavenost je ve vzdálenosti asi 700 m – 1 km. Příjezd k pozemku po nezpevněné komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré, v okolí pozemku nebo na

samotném pozemku. V místě hrozí střední riziko povodně, jde o území tzv. 20-leté vody. Pozemek je ve výhradním vlastnictví.

Dle územního plánu obce je pozemek zahrnut do ploch Nd – plochy zemědělské – drobná držba. Možnost výstavby rekreačního objektu není možná.

Pozemek je využíván k rekreačním účelům jako zahrada. Pozemek je oplocen z jedné strany plotem z pletiva na betonové sloupky. Stavby ani porosty se na pozemku nenacházejí. V současné době je pozemek patrně využíván spolu se sousední parcelou č. 650/16, slouží pro příjezd automobilu. Předpokládá se tedy rekultivace pozemku. Pozemek je rovinatý.

Věcná břemena nebyla zjištěna. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,52 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor