Dražby nemovitostí

Rekreační chata Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 125/20-58
 • Datum konání dražby: 23.3.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.390.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.260.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Přáslavice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Bohuslavy Kummerové (generálie shora), se určuje takto: - pozemek parcelní číslo St. 327, o výměře 16 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo evidenční 1, způsob využití rod.rekr, - pozemek parcelní číslo 79/2, o výměře 548 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Přáslavice, katastrální území Přáslavice u Olomouce, na listu vlastnictví č. 457. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: vedlejší stavby: před objektem je situována dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. U objektu se dále nachází dva jednoduché dřevěné přístřešky. - příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce; kovová vrata s drátěným pletivem; kovová vrátka; studna s elektrickým čerpadlem; skleník; přípojky IS - elektro, hloubková kanalizace.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Bytová jednotka Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4763/18-58
 • Datum konání dražby: 11.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 810.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 540.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Mikulovice, okres Jeseník
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - jednotka číslo 527/6 v budově číslo popisné 527, stojící na pozemku parcelní číslo St. 117/2 (LV 1098), způsob využití byt, typ jednotky byt.z., to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Mikulovice, katastrální území Mikulovice u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 1099, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 5511/44386 na společných částech domu a pozemku: - stavba číslo popisné 527, stojící na pozemku parcelní číslo St. 117/2, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo St. 117/2, o výměře 879 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Mikulovice, katastrální území Mikulovice u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 1098. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - sklep o výměře 4,73 m2 .

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Bytová jednotka Bohunice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 8853/13-190
 • Datum konání dražby: 9.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.126.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Bohunice 524
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které spadají do společného jmění manželů povinného a jeho manžela, které jsou zapsány jako vlastnictví manžela povinného Simona Rutarová (generalie shora), a to: - bytová jednotka číslo 524/29 v budově číslo popisné 524, stojící na pozemku parcelní číslo 1895 (LV 1371), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 3432, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 695/20012 na společných částech domu a pozemku: - pozemek parcelní číslo 1895, o výměře 391 m2, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba popisné 524, způsob využití byt.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 1371, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: sklep, lodžie.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

1/4 rodinného domu Všetaty, okres Mělník; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7323/11-154
 • Datum konání dražby: 2.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 650.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 433.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
 • Adresa objektu: Všetaty, okres Mělník
 • Okres: Mělník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Martiny Korfové (generálie shora), a to v podílu o velikosti 1/4: - pozemek parcelní číslo St. 351, o výměře 194 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 329, způsob využití bydlení, - pozemek parcelní číslo 230/45, o výměře 272 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec Všetaty, katastrální území Všetaty, na listu vlastnictví č. 126.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4178/15-101
 • Datum konání dražby: 18.8.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.640.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Pardubice
 • Okres: Pardubice
 • Popis:

Jedná se o nemovitou věc - jednotky č. 1200/8, v budově č.p. 1198, 1199, 1200, příslušející k části obce Bílé Předměstí, na pozemcích p.č. St. 4049, p.č. St. 4050 a p.č. St. 4051, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 418/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 56254 a listu vlastnictví č. 13499, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Dašická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 723/31, který je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Objekt byl pravděpodobně původně postaven v roce 1960. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce stoupaček, dodatečná izolace základů a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je uvažována jako průměrná.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,32 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Přidána dražba 169EXD 1/21-4 do sekce Dražby

17.11.2021 | Dražba 169EXD 1/21-4 se uskuteční dne 16.12.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Dražba 169EX 2043/19-110 odročena na neurčito

16.10.2021 | Dražba 169EX 2043/19-110 odročena na neurčito

Přidána dražba 169EX 2043/19-110 do sekce Dražby

23.9.2021 | Dražba 169EX 2043/19-110 se uskuteční dne 27.10.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor