Dražby nemovitostí

2/8 rodinného domu Nová Ves u Jeseníka, okres Jeseník

 • Spisová značka: 169EX 8231/13-136
 • Datum konání dražby: 8.9.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Hradec-Nová Ves
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: v podílu povinného o velikosti 2/8, které jsou zapsány v katastru nemovitostí aktuálně zapsány: - pozemek parcelní číslo St. 41, o výměře 521 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 99, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 191, o výměře 850 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 243, o výměře 1208 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Hradec-Nová Ves, katastrální území Nová Ves u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 23, v rámci Komplexních pozemkových úprav dle rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník č.j. SPU 040441/2019 ze dne 18.03.2019 jsou v návrhu nových pozemků schváleny a v souladu s ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. budou předmětné nemovité věci označovány následně: - pozemek parcelní číslo St. 41, o výměře 312 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 99, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 651, o výměře 598 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 662, o výměře 1669 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Hradec-Nová Ves, katastrální území Nová Ves u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 23; a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot, k objektu náleží hospodářská část a stodola.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4178/15-101
 • Datum konání dražby: 18.8.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.640.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Pardubice
 • Okres: Pardubice
 • Popis:

Jedná se o nemovitou věc - jednotky č. 1200/8, v budově č.p. 1198, 1199, 1200, příslušející k části obce Bílé Předměstí, na pozemcích p.č. St. 4049, p.č. St. 4050 a p.č. St. 4051, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 418/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 56254 a listu vlastnictví č. 13499, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Dašická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 723/31, který je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Objekt byl pravděpodobně původně postaven v roce 1960. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce stoupaček, dodatečná izolace základů a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je uvažována jako průměrná.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,32 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1457/19-80
 • Datum konání dražby: 18.8.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 853.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Pusté Žibřidovice č.p. 28, 788 23 Jindřichov
 • Okres: Šumperk
 • Popis:

Jedná se o přízemní, kamenný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Jindřichov, v místní části Pusté Žibřidovice, jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Pusté Žibřidovice č.p. 28, 788 23 Jindřichov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1548/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.

 Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Jindřichov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1892. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Cca před 10 ti lety byly opraveny fasádní omítky, byla repasována původní dřevěná ven-dovnitř otvíratelná okna a byla provedena modernizace vnitřního vybavení objektu (z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukčních prací). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace) navazuje přízemní, kamenná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami, na kterou vzadu a vpravo navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. 

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěný na dřevěných sloupcích - přípojky IS 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,41 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3870/18-68
 • Datum konání dražby: 30.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.620.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.080.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Na Aleji č.p. 2596, Frýdek-Místek, okres FrýdekMístek
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:

Typ bytového objektu: bytový dům typový. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má betonové, konstrukce objektu je dle Veřejného dálkového přístupu kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací. Má rovnou střechu. Vnější omítky jsou vápenné. Společnými prostory domu jsou: vstupní prostor, schodiště. Odhadem byl objekt postaven odhadem v roce 1980. Bytový dům je z externího pohledu v dobrém stavu.

Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Je umístěna v 3. podlaží a její dispozice je 3+1. Součástí bytové jednotky je kuchyně o výměře 7,30 m2 , pokoj o výměře 24,00 m2 , pokoj o výměře 17,75 m2 , pokoj o výměře 14,60 m2 , předsíň o výměře 8,65 m2 , koupelna o výměře 3,60 m2 , WC o výměře 1,10 m2 , sklep o výměře 6,45 m2 , balkon o výměře 4,30 m 2 . Podlahová plocha činí 77,00 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 87,75 m2 . Okna jsou v jednotce plastová. Obytné prostory mají orientaci na jihozápad.

Bytový dům je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na veřejnou kanalizaci a je napojen na plynovod. Vytápění - centrální dálkové (kotel mimo stavbu). Ohřev vody zajišťuje centrální dálkové (kotel mimo stavbu).

Vzhledem k provedení prohlídky pouze z exteriéru se předpokládá, že stav oceňované bytové jednotky je standardní.

Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Bytový dům je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní soustava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí domu je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, možnost parkování je dobrá - v blízkosti objektu.

Na nemovitosti vázne Věcné břemeno vstupu za účelem provádění oprav, údržby a kontroly objektové stanice pro dodávku tepla a teplé vody - bez vlivu na cenu objektu a Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, Zahájení exekuce. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,54 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3773/18-56
 • Datum konání dražby: 29.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 350.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 233.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov
 • Adresa objektu: Na Pískách č.e. 58, Svatava, okres Sokolov
 • Okres: Sokolov
 • Popis:

Stavebně technický stav a vybavení objektu se odhaduje na základě vizuálního posouzení stavby, užitná plocha se dohaduje dle dostupných zjištění.

 Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má jedno nadzemní podlaží. Stavba není pravděpodobně podsklepená, není zde půda a disponuje pravděpodobně vybudovaným obytným podkrovím. Odhadované stáří objektu přibližně 40 let.

Základy jsou pravděpodobně tvořeny z betonu bez izolace, objekt je smíšené konstrukce – příhradová konstrukce pravděpodobně s vyzděním, stěny mají tloušťku do 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha objektu je sedlová, střešní krytina je plechová a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není z vnější strany zateplena.

Dispozičně se pravděpodobně jedná o jednu či dvě přízemní místnosti a pokoj v podkroví. Podlahová plocha činí dle zastavěné plochy odhadem do 38 m2 .

Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna, vchodové dveře jsou dřevěné. Vnitřní vybavení stavby nebylo zjištěno, předpokládá se spíše podstandard. Zda objekt disponuje vybudovanou koupelnou či sociálním zařízením nebylo zjištěno. Do objektu je pravděpodobně zavedena elektrická energie - předpoklad napojení na distr. síť. Zdroj vody - nezjištěno, odpad - nezjištěno. Vytápění objektu - nezjištěno, předpoklad lokální na TP.

Stav objektu dle vizuálního posouzení s průběžnou, částečně zanedbanou údržbou. Některé konstrukční prvky a vnitřní vybavení se uvažují dožité, případně v mezním stavu. Objekt se uvažuje k rekonstrukci.

Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

Součástí jsou tyto venkovní stavby: na parc. č. 893 zděná stavba evidovaná v KN jako stavba č.p. 58 - rodinná rekreace, jedná se o torzo jednoho podlaží bývalého rekreačního domku - v současné době je využíván zřejmě jako kolna. Stav zcela dožitý.

Poloha rekreačního objektu je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Ve vzdálenosti cca 3 – 4 km je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Na listu vlastnictví jsou poznámky o zahájení exekuce a exekuční příkazy.

Na listu vlastnictví je vedeno ve prospěch parc. č. 893 věcné břemeno spočívající v právu vybudování přípojky el. energie, oprav a případných dalších činností při opravách na příslušném pozemku – povinnost k parcele č. 900. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,87 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor