Dražby nemovitostí

1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3081/18-51
 • Datum konání dražby: 21.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 116.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 77.334,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: č.p. 122, Rohle, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1900.

Základy jsou kamenné, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 2+2. V domě se nachází schodiště o výměře 8,09 m2 , kuchyně o výměře 11,79 m2 , pokoj o výměře 19,05 m2 , jižní obytná část domu o výměře 57,00 m2 , půda o výměře 110,00 m2 , sklep o výměře 37,00 m2 . Podlahová plocha činí 95,93 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 242,93 m2 . Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad a jihozápad. V severní části domu koupelna není vybudovaná, v jižní části domu je koupelna vybavena vanou a umyvadlem. V severní části domu je pouze suché WC, v jižní části domu je klasická splachovací toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné a dřevěné prosklené dveře, které mají dřevěné zárubně. Vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V obytných místnostech je položeno lino, v kuchyni je na podlaze lino, Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

V rodinném domě se nenachází další vybavení.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Voda je brána ze studny, v severní části domu odpady nejsou řešeny, v jižní části domu jsou odpady svedeny do septiku. Rozvod zemního plynu není připojen. Vytápění rodinného domu je řešeno v severní části lokálně na tuhá paliva, v jižní části kotlem na TP a topnými tělesy zde jsou radiátory. Ohřev vody v severní části domu není řešen, v jižní části je řešen bojlerem.

Stěny jsou bez vad, střecha je poškozena, okna jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, objekt je bez vybavení a rozvody vykazují známky poškození. Rodinný dům je ve špatném stavu.

Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží studna, hospodářský přístavek a kůlna.

Dům je situovaný ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dlužník užívá severní část domu.

Jižní část domu není delší dobu užívána. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,60 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba zemědělské stavby Sopřeč, okr. Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3409/14-110
 • Datum konání dražby: 27.8.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 950.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 633.334,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Sopřeč
 • Okres: Pardubice
 • Popis:
Jedná se o objekt ocelové k-ce s opláštěním pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sopřeč, jako samostatně stojící. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 451/1 - ostatní plocha, p.č. 451/7 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Sopřeč, č. p. 100, 53316 Sopřeč a dále přes pozemky p.č. 451/8 - ostatní plocha, p.č. 195/12 - ostatní plocha, p.č. 195/9 - ostatní plocha a p.č. 451/9 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn). Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ v obci Sopřeč je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt pravděpodobně slouží ke skladování zemědělských produktů. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,36 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení (0,16 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Dražba zemědělské stavby Sopřeč, okr. Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Dražba zemědělské stavby Sopřeč, okr. Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Dražba zemědělské stavby Sopřeč, okr. Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Dražba zemědělské stavby Sopřeč, okr. Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5673/16-86
 • Datum konání dražby: 26.3.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov
 • Adresa objektu: Žirovnice
 • Okres: Pelhřimov
 • Popis:
Garáž je součástí dvojgaráže, je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, bezpodzemního podlaží a není podsklepená. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1975. Základy jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 30 cm a stropy jsou železobetonové montované. Má pultovou střechu, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem, s plechovými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a objekt není zateplen. Zastavěná plocha je 23 m2. Podlahová plocha garáže je 18,36 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Objekt má okna kovová jednoduchá, vrata do garáže jsou kovová zvedací a na podlaze je cementový potěr. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Objekt je bez zdroje vody, v objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn není zaveden. Objekt není vytápěn. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad a v objektu jsou rozvody bez vad. Garáž je v dobrém, udržovaném stavu. Pozemek parc. č. st. 935 je pouze zastavěn oceňovanou garáží. Pozemek je rovinatý. Ke garáži nenáleží další stavby. Garáž je situována ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí garáže jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenostia v obci je pobočka České pošty. Garáž je postavena v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Jsou zde vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí garáže není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Vjezd do garáže je bezproblémový, možný z ulice Smetanova ve vlastnictví parcely Kraje Vysočina a dále přes parcely ve vlastnictví obce. Samotná garáž je však součástí oplocené zahrady. Vstup do garáže dveřmi, které se nacházejí v jejím boku, je tak možný z oploceného pozemku ve vlastnictví rozdíleného vlastníka. Dle KN je u omezení vlastnického práva evidováno zástavní právo soudcovské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, v jiných zápisech pak exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Smrčka Petr.Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,12 MB)

Usnesení (0,16 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 poslední
Celkem: 23 položek

Novinky

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 27.06-28.06.2024

25.6.2024 | Dovolujeme si Vás upozornit na změnu úředních hodin 27.06.-28.06.2024

ÚŘEDNÍ HODINY 01.07. - 31.08.2024

25.6.2024 | Dovolujeme si Vás upozornit na změnu úředních hodin v termínu od 01.07. - 31.08.2024

Přidána dražba 169EX 829/21-369 do sekce Dražby movitých věcí

26.4.2024 | Dražba 169EX 829/21-369 se bude konat dne 28.5.2024 v 8:30 hod.

Více novinek


Copyright © 2024 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies