Dražby nemovitostí

1/2 rodinného domu s pozemky Opočno nad Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 2117/17-129
 • Datum konání dražby: 11.5.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.110.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 740.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
 • Adresa objektu: Opočno 412, okres Rychnov nad Kněžnou
 • Okres: Rychnov nad Kněžnou
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2 :
- pozemek parcelní číslo 794, o výměře 162 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
číslo popisné 412, způsob využití bydlení,
- pozemek parcelní číslo 795/3, o výměře 601 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 795/4, o výměře 34 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí
stavba bez čp/če, způsob využití garáž, LV 1307,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro obec Opočno, katastrální území Opočno pod Orlickými horami, na listu
vlastnictví č. 321,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:
- vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 795/4 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - garáž,
který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.
Za rodinným domem, při pravé hranici pozemku, je situována přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou
vlnitým eternitem;
- příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech
na ocelových sloupcích a betonové podezdívce; oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových
sloupcích a kamenné podezdívce; vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva; vrátka z ocelové
konstrukce s výplní z drátěného pletiva; zpevněné plochy (betonové); přípojky IS.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Bytová jednotka s pozemky Šternberk, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 955/20-86
 • Datum konání dražby: 4.5.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.455.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 970.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Šternberk, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - bytová jednotka číslo 1307/4 v budově číslo popisné 1279, 1307, 1342, stojící na pozemku parcelní číslo 1843, 1844, 1845 (LV 5425), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Šternberk, katastrální území Šternberk, na listu vlastnictví č. 5425, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 3117/74414 na společných částech domu a pozemku: - stavba číslo popisné 1279, 1307, 1342, stojící na pozemku parcelní číslo 1843,1844,1845, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo 1843, o výměře 161 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1844, o výměře 165 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1845, o výměře 161 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Šternberk, katastrální území Šternberk, na listu vlastnictví č. 5375, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - sklep.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Bytová jednotka Bochov, okres Karlovy Vary; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7020/14-234
 • Datum konání dražby: 27.4.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 530.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 353.334,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
 • Adresa objektu: Bochov 329, 330, okres Karlovy Vary
 • Okres: Karlovy Vary
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného
a jeho manžela Petra Ciny (generálie shora), a to:
- bytová jednotka číslo 330/7 v budově číslo popisné 329, 330, stojící na pozemku parcelní číslo St. 478 (LV 416),
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální
pracoviště Karlovy Vary, pro obec Bochov, katastrální území Bochov, na listu vlastnictví č. 565,
a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 550/14150 na společných částech domu a pozemku:
- stavba číslo popisné 329, 330, stojící na pozemku parcelní číslo St. 478, způsob využití byt.dům,
- pozemek parcelní číslo St. 478, o výměře 434 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální
pracoviště Karlovy Vary, pro obec Bochov, katastrální území Bochov, na listu vlastnictví č. 416,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: elektřina, napojení na vodovodní řád a veřejnou kanalizaci.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Průmyslová stavba s pozemky Letovice, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5355/17-115
 • Datum konání dražby: 30.3.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.310.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.540.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
 • Adresa objektu: Letovice, okres Blansko
 • Okres: Blansko
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 1772/2, o výměře 604 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1773, o výměře 763 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
bez čp/če, způsob využití prům. obj,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice, pro obec Letovice, katastrální území Letovice, na listu vlastnictví č. 2987,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:
- navazující přístřešky.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3390/16-109
 • Datum konání dražby: 25.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 504.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 336.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Herálec, okres Havlíčkův Brod
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 963, o výměře 858 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1134, o výměře 376 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1148, o výměře 454 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1201, o výměře 133 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1202, o výměře 83 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1329, o výměře 5374 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Havlíčkův Brod, pro obec Herálec, katastrální území Herálec, na listu vlastnictví č. 564.
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Přidána dražba 169EXD 1/21-4 do sekce Dražby

17.11.2021 | Dražba 169EXD 1/21-4 se uskuteční dne 16.12.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Dražba 169EX 2043/19-110 odročena na neurčito

16.10.2021 | Dražba 169EX 2043/19-110 odročena na neurčito

Přidána dražba 169EX 2043/19-110 do sekce Dražby

23.9.2021 | Dražba 169EX 2043/19-110 se uskuteční dne 27.10.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor