Dražby nemovitostí

Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3870/18-68
 • Datum konání dražby: 30.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.620.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.080.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Na Aleji č.p. 2596, Frýdek-Místek, okres FrýdekMístek
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:

Typ bytového objektu: bytový dům typový. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má betonové, konstrukce objektu je dle Veřejného dálkového přístupu kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací. Má rovnou střechu. Vnější omítky jsou vápenné. Společnými prostory domu jsou: vstupní prostor, schodiště. Odhadem byl objekt postaven odhadem v roce 1980. Bytový dům je z externího pohledu v dobrém stavu.

Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Je umístěna v 3. podlaží a její dispozice je 3+1. Součástí bytové jednotky je kuchyně o výměře 7,30 m2 , pokoj o výměře 24,00 m2 , pokoj o výměře 17,75 m2 , pokoj o výměře 14,60 m2 , předsíň o výměře 8,65 m2 , koupelna o výměře 3,60 m2 , WC o výměře 1,10 m2 , sklep o výměře 6,45 m2 , balkon o výměře 4,30 m 2 . Podlahová plocha činí 77,00 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 87,75 m2 . Okna jsou v jednotce plastová. Obytné prostory mají orientaci na jihozápad.

Bytový dům je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na veřejnou kanalizaci a je napojen na plynovod. Vytápění - centrální dálkové (kotel mimo stavbu). Ohřev vody zajišťuje centrální dálkové (kotel mimo stavbu).

Vzhledem k provedení prohlídky pouze z exteriéru se předpokládá, že stav oceňované bytové jednotky je standardní.

Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Bytový dům je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní soustava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí domu je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, možnost parkování je dobrá - v blízkosti objektu.

Na nemovitosti vázne Věcné břemeno vstupu za účelem provádění oprav, údržby a kontroly objektové stanice pro dodávku tepla a teplé vody - bez vlivu na cenu objektu a Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, Zahájení exekuce. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,54 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3773/18-56
 • Datum konání dražby: 29.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 350.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 233.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov
 • Adresa objektu: Na Pískách č.e. 58, Svatava, okres Sokolov
 • Okres: Sokolov
 • Popis:

Stavebně technický stav a vybavení objektu se odhaduje na základě vizuálního posouzení stavby, užitná plocha se dohaduje dle dostupných zjištění.

 Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má jedno nadzemní podlaží. Stavba není pravděpodobně podsklepená, není zde půda a disponuje pravděpodobně vybudovaným obytným podkrovím. Odhadované stáří objektu přibližně 40 let.

Základy jsou pravděpodobně tvořeny z betonu bez izolace, objekt je smíšené konstrukce – příhradová konstrukce pravděpodobně s vyzděním, stěny mají tloušťku do 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha objektu je sedlová, střešní krytina je plechová a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není z vnější strany zateplena.

Dispozičně se pravděpodobně jedná o jednu či dvě přízemní místnosti a pokoj v podkroví. Podlahová plocha činí dle zastavěné plochy odhadem do 38 m2 .

Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna, vchodové dveře jsou dřevěné. Vnitřní vybavení stavby nebylo zjištěno, předpokládá se spíše podstandard. Zda objekt disponuje vybudovanou koupelnou či sociálním zařízením nebylo zjištěno. Do objektu je pravděpodobně zavedena elektrická energie - předpoklad napojení na distr. síť. Zdroj vody - nezjištěno, odpad - nezjištěno. Vytápění objektu - nezjištěno, předpoklad lokální na TP.

Stav objektu dle vizuálního posouzení s průběžnou, částečně zanedbanou údržbou. Některé konstrukční prvky a vnitřní vybavení se uvažují dožité, případně v mezním stavu. Objekt se uvažuje k rekonstrukci.

Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

Součástí jsou tyto venkovní stavby: na parc. č. 893 zděná stavba evidovaná v KN jako stavba č.p. 58 - rodinná rekreace, jedná se o torzo jednoho podlaží bývalého rekreačního domku - v současné době je využíván zřejmě jako kolna. Stav zcela dožitý.

Poloha rekreačního objektu je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Ve vzdálenosti cca 3 – 4 km je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Na listu vlastnictví jsou poznámky o zahájení exekuce a exekuční příkazy.

Na listu vlastnictví je vedeno ve prospěch parc. č. 893 věcné břemeno spočívající v právu vybudování přípojky el. energie, oprav a případných dalších činností při opravách na příslušném pozemku – povinnost k parcele č. 900. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,87 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba rodinného domu Vojnice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 8622/15-67
 • Datum konání dražby: 28.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.090.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.060.000,− Kč
 • Dražební jistota: 400.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Těšetice 14
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

Jedná se o nepodsklepený, rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Těšetice, místní části Vojnice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 238/8 - ostaní plocha a přes pozemek p.č. 259 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Těšetice, č. p. 75, 783 46 Těšetice.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl objekt zpřístupněn.

Původní stáří objektu je z roku 1920. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako podprůměrný.

Dražební vyhláška (0,15 MB)

Znalecký posudek (0,40 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Dražba rodinného domu Vojnice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Dražba rodinného domu Vojnice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Dražba rodinného domu Vojnice u Olomouce, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

Bytová jednotka a podíl pozemků Slatina, Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5131/19-67
 • Datum konání dražby: 23.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.775.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.516.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Brno - Slatina 1083/2
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
A) nemovité věci povinného, a to:
- bytová jednotka číslo 1083/2 v budově číslo popisné 1083 (LV 2419), stojící na pozemku parcelní číslo
2917 (LV 5773),
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Slatina, na listu vlastnictví č. 3891,
a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 717/6445 na společných částech domu:
- stavba číslo popisné 1083, stojící na pozemku parcelní číslo 2917 (LV 5773), způsob využití byt. dům,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Slatina, na listu vlastnictví č. 2419,
B) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 717/6445:
- pozemek parcelní číslo 2917, o výměře 247 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parcelní číslo 2918/2, o výměře 39 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 2922, o výměře 14 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální

pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Slatina, na listu vlastnictví č. 5773.

a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - sklepní kóje o výměře 4,75 m2, balkón o výměře 5,16 m2.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

1/6 RD Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 2997/19-52
 • Datum konání dražby: 22.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 186.667,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora
 • Adresa objektu: Krchleby č.p. 173, Krchleby, okres Kutná Hora
 • Okres: Kutná Hora
 • Popis:

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Objekt byl postaven v roce 1986. 

Konstrukce objektu je ze škvárových tvárnic, stropy jsou keramickobetonové. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 5+1. V přízemí se nachází zádveří o výměře 3,10 m2 , chodba o výměře 8,90 m2 , kuchyně o výměře 12,00 m2 , pokoj o výměře 17,90 m2 , pokoj o výměře 26,10 m2 , WC o výměře 1,90 m2 , spíž o výměře 0,80 m2 , schodiště o výměře 7,30 m2 , v podkroví pak chodba o výměře 11,90 m2 , WC o výměře 1,20 m2 , koupelna o výměře 9,20 m2 , pokoj o výměře 12,00 m2 , pokoj o výměře 17,90 m2 , pokoj o výměře 26,10 m2 , příslušenství tvoří lodžie o výměře 3,40 m2 , lodžie o výměře 3,40 m2 , sklep o výměře 77,70 m2 . Podlahová plocha činí 156,30 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 240,80 m2 . 

Vnitřní omítky: štukové, v části dřevěné obložení. Okna jsou v objektu převážně plastová, částečně původní dřevěná zdvojená. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Zárubně dveří jsou ocelové. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou řešeny: laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, koberce, lino.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Voda je brána ze studny (obecní voda k dispozici, nepřipojena), odpady jsou svedeny do jímky a rozvod zemního plynu není připojen (plyn a kanalizace nejsou dostupné). Řešení vytápění v domě: kotel na tuhá paliva, krbová kamna. V domě je pro ohřev vody instalován bojler.

Rodinný dům je posouzen jako před rekonstrukcí. Je patrná zemní vlhkost (především ve sklepě), u schodiště je významnější prasklina, v době jsou původní rozvody elektro, zašlé povrchy, u schodiště oprýskané nátěry. Je původní střecha.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků, zděný plot, kovaný plot s podezdívkou. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. K objektu náleží kůlna – zděná, 30,7 m2.

Objekt je postaven v centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Na nemovitosti vázne věcné břemeno dodavatelů energií - bez vlivu na cenu objektu.

Pozemek parc. č. 241/4 je součástí meze v zemědělské krajině. Nenacházejí se zde žádné stavby, není oplocen, zasíťován.

Exekuční řízení zapsané na obou LV není zohledňováno. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,42 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

1/6 RD Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora; ODROČENO NA NEURČITO 1/6 RD Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora; ODROČENO NA NEURČITO 1/6 RD Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor