Dražby nemovitostí

Rodinný dům Slatinice na Hané, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 2444/19-88
 • Datum konání dražby: 13.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.240.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.160.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Slatinice 350
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 426, o výměře 150 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 350, způsob využití rod. dům, - pozemek parcelní číslo 901/4, o výměře 94 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Slatinice, katastrální území Slatinice na Hané, na listu vlastnictví č. 687. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Průmyslová stavba s pozemky Čaková, okres Bruntál; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4162/18-80
 • Datum konání dražby: 17.9.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 793.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov
 • Adresa objektu: Čaková
 • Okres: Bruntál
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 56/3, o výměře 787 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 56/5, o výměře 477 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 165, způsob využití výroba, - pozemek parcelní číslo St. 56/10, o výměře 580 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 56/12, o výměře 116 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití výroba, - pozemek parcelní číslo 1807/2, o výměře 910 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 2124, o výměře 613 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, pro obec Čaková, katastrální území Čaková, na listu vlastnictví č. 296.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Rodinný dům Dolní Dubňany, okres Znojmo; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 6339/11-145
 • Datum konání dražby: 15.9.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 707.700,− Kč
 • Nejnižší podání: 471.800,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
 • Adresa objektu: Dolní Dubňany
 • Okres: Znojmo
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 154, o výměře 80 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 107, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo St. 295, o výměře 32 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití zem.stav (LV 391), - pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), parcelní číslo 739, o výměře 4997 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Dolní Dubňany, katastrální území Dolní Dubňany, na listu vlastnictví č. 102.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4178/15-101
 • Datum konání dražby: 18.8.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.640.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Pardubice
 • Okres: Pardubice
 • Popis:

Jedná se o nemovitou věc - jednotky č. 1200/8, v budově č.p. 1198, 1199, 1200, příslušející k části obce Bílé Předměstí, na pozemcích p.č. St. 4049, p.č. St. 4050 a p.č. St. 4051, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 418/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 56254 a listu vlastnictví č. 13499, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Dašická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 723/31, který je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Objekt byl pravděpodobně původně postaven v roce 1960. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce stoupaček, dodatečná izolace základů a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je uvažována jako průměrná.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,32 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1457/19-80
 • Datum konání dražby: 18.8.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 853.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Pusté Žibřidovice č.p. 28, 788 23 Jindřichov
 • Okres: Šumperk
 • Popis:

Jedná se o přízemní, kamenný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Jindřichov, v místní části Pusté Žibřidovice, jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Pusté Žibřidovice č.p. 28, 788 23 Jindřichov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1548/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.

 Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Jindřichov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1892. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Cca před 10 ti lety byly opraveny fasádní omítky, byla repasována původní dřevěná ven-dovnitř otvíratelná okna a byla provedena modernizace vnitřního vybavení objektu (z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukčních prací). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace) navazuje přízemní, kamenná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami, na kterou vzadu a vpravo navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. 

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěný na dřevěných sloupcích - přípojky IS 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,41 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor