Dražby nemovitostí

Pozemky Vracov, okres Hodonín

 • Spisová značka: 169EX 5513/18-53
 • Datum konání dražby: 21.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 65.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 43.334,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Vracov, okr. Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Jedná se o dražbu pozemků dražených jako celek. 1) Pozemek parc. č. 1224 o výměře 370 m2 je v katastru nemovitostí veden zahrada. Na části pozemku se nachází trvalé porosty, je udržován sečením. Příjezd po nezpevněné cestě. Pozemek se nachází v zastavěném území obce Vracov, asi 1km jihozápadně od jejího centra. Dle územního plánu obce se jedná o plochy soukromé a vyhrazené zeleně ZS. Pozemek není připojen na žádné IS, patrně možnost elektřiny. 2) Pozemek parc. č. 4955/83 o výměře 1 606 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek a plní funkce lesa. Jedná se o 112-letý borový les v pruhu širokém 5-6m. Detailní složení lesa a jeho atributy jsou patrné z lesních hospodářských osnov v příloze. Příjezd po nezpevněné cestě. Pozemek se nachází v nezastavěném území obce Vracov, asi 3km západně od jejího centra. Dle územního plánu obce se jedná o plochy lesní NL.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Pozemky Vracov, okres Hodonín Pozemky Vracov, okres Hodonín Pozemky Vracov, okres Hodonín Pozemky Vracov, okres Hodonín

Dům obč. vybavenosti Český Těšín, okres Karviná; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3630/19-52
 • Datum konání dražby: 17.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.865.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 3.243.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
 • Adresa objektu: Český Těšín
 • Okres: Karviná
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 2941/462, o výměře 279 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 2092, způsob využití obč. vyb,
- pozemek parcelní číslo 2941/757, o výměře 548 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 2941/812, o výměře 228 m2, druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Český Těšín, katastrální území Český Těšín, na listu vlastnictví č. 6165,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:
- vedlejší stavby: vedle oceňovaného objektu vlevo (pohled z příjezdové komunikace) je situován přízemní, zděný sklad s plochou střechou.

- venkovními úpravy: oplocení

- drátěné pletivo na ocelových sloupcích; vrata z ocelové konstrukce; vrátka z ocelové konstrukce; zpevněné plochy (dlážděné); přípojky IS.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 34/19-65
 • Datum konání dražby: 14.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 75.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 50.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Vojkovice, okres Brno-venkov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Pozemek parc. č. 650/15 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Jedná se o pozemek parc. č. 650/15 o rozloze 697 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.

Pozemek se nachází asi 900 m severně od centra obce Vojkovice, v zahrádkářské osadě. V okolí se nachází téměř výhradně rekreační stavby nebo zahrady bez staveb. Inženýrské sítě jsou mimo dosah. Autobusová zastávka ve vzdálenosti asi 500 m. Občanská vybavenost je ve vzdálenosti asi 700 m – 1 km. Příjezd k pozemku po nezpevněné komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré, v okolí pozemku nebo na

samotném pozemku. V místě hrozí střední riziko povodně, jde o území tzv. 20-leté vody. Pozemek je ve výhradním vlastnictví.

Dle územního plánu obce je pozemek zahrnut do ploch Nd – plochy zemědělské – drobná držba. Možnost výstavby rekreačního objektu není možná.

Pozemek je využíván k rekreačním účelům jako zahrada. Pozemek je oplocen z jedné strany plotem z pletiva na betonové sloupky. Stavby ani porosty se na pozemku nenacházejí. V současné době je pozemek patrně využíván spolu se sousední parcelou č. 650/16, slouží pro příjezd automobilu. Předpokládá se tedy rekultivace pozemku. Pozemek je rovinatý.

Věcná břemena nebyla zjištěna. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,52 MB)

Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

Rodinný dům Loštice, okres Šumperk

 • Spisová značka: 169EX 6219/18-64
 • Datum konání dražby: 7.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 710.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 473.334,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Krátká 191/7, 78983 Loštice
 • Okres: Šumperk
 • Popis:

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Loštice, jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Krátká 191/7, 78983 Loštice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné částečně zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1150/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Loštice, nám. Míru 66/1, 78983 Loštice.

Dle sdělení informací ČSÚ v obci Loštice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vovodov, hloubková kanalizace, plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,41 MB)

Rodinný dům Loštice, okres Šumperk Rodinný dům Loštice, okres Šumperk Rodinný dům Loštice, okres Šumperk Rodinný dům Loštice, okres Šumperk Rodinný dům Loštice, okres Šumperk

Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1181/18-98
 • Datum konání dražby: 2.7.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.318.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 878.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Slovácká č.p. 1045, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:

Rodinný dům je řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá pravděpodobně podsklepení, nenachází se zde patrně půda a nemá vybudované obytné podkroví.  

Základy jsou pravděpodobně smíšené, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je patrně 45 cm. Střecha je sedlová, střešní krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou štukové a stavba není zateplena.

Podlahová plocha činí pravděpodobně 60 m2 .  

Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem, v celém objektu s žaluziemi. Obytné prostory jsou orientovány na západ a jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn zde pravděpodobně není zaveden. 

Stěny vykazují známky poškození, střecha je bez vad, okna jsou bez vad. Rodinný dům nebyl zpřístupněn, proto je zpracovatelem hodnocen jako vhodný k rekonstrukci.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.  

Dům je situovaný v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti.

V okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,40 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Uherský Brod, okres Uherský Brod, ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 62 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 2297/11-157 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 2297/11-157 se uskuteční dne 6.8.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 3870/18-68 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 3870/18-68 se uskuteční dne 30.7.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 3773/18-56 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 3773/18-56 se uskuteční dne 29.7.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor