Dražby nemovitostí

1/2 rodinného domu s pozemky Šošůvka, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3193/18-97
 • Datum konání dražby: 20.7.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.491.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 994.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko
 • Adresa objektu: Šošůvka č.p. 4, okres Blansko
 • Okres: Blansko
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo St. 51, o výměře 886 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 4, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo St. 52, o výměře 673 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití zem.stav, - pozemek parcelní číslo 45/1, o výměře 535 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 55, o výměře 1026 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2601, o výměře 194 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Šošůvka, katastrální území Šošůvka, na listu vlastnictví č. 73, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - 2x zděná kolna, velká průjezdná stodola, chlévy

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Rodinný dům Kladno, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3707/20-62
 • Datum konání dražby: 20.7.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.914.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.609.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno
 • Adresa objektu: Kladno 864, okres Kladno
 • Okres: Kladno
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 2588/1, o výměře 182 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 864, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 2588/2, o výměře 46 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo 2589, o výměře 236 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro obec Kladno, katastrální území Kladno, na listu vlastnictví č. 12772, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - původní garáž pravděpodobně přestavěna na obchodní prostor (zámečnictví - součástí pozemku parc.č. 2588/2), oplocení ze strojového pletiva na kovových sloupcích vč. podezdívky, oplocení zděné z cihel vč. omítky (pouze na části), oplocení ze ztraceného bednění plné a s kovovou výplní, vjezdová brána a branka, venkovní schody vč. kovového zábradlí, zpevněné plochy vč. obrubníků, inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu. Součástí pozemku parc.č. 2589 je rostlinstvo: okrasné keře (túje podél části oplocení). 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/4 pozemků Horní Datyně, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1385/20-70
 • Datum konání dražby: 22.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 17.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 11.334,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
 • Adresa objektu: Vratimov, okres Ostrava-město
 • Okres: Ostrava-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/4: - pozemek parcelní číslo 190/25, o výměře 492 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 190/28, o výměře 270 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Vratimov, katastrální území Horní Datyně, na listu vlastnictví č. 962, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení  (0,15 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/4 domu občanské vybavenosti Kateřinky u Opavy, okres Opava; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5214/14-121
 • Datum konání dražby: 15.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 690.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 460.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava
 • Adresa objektu: Opava
 • Okres: Opava
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/4: - pozemek parcelní číslo St. 2320/1, o výměře 224 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 1520, způsob využití obč. vyb., - pozemek parcelní číslo 3075/2, o výměře 206 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Opava, katastrální území Kateřinky u Opavy, na listu vlastnictví č. 3462, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - klimatizace, okenní mříže, odvětrání prostorů ventilátory; - okrasné dřeviny, oplocení tvořené pletivem kotveným do ocelových sloupků; - součástí pozemku parc. č. 3075/2 je zpevněná plocha a přístřešek. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Pozemek Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7132/11-142
 • Datum konání dražby: 9.6.2021 08:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.197.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 798.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
 • Adresa objektu: Tasovice, okres Znojmo
 • Okres: Znojmo
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 580, o výměře 1330 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Tasovice, katastrální území Tasovice nad Dyjí, na listu vlastnictví č. 979.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Přidána dražba 169EXD 1/21-4 do sekce Dražby

17.11.2021 | Dražba 169EXD 1/21-4 se uskuteční dne 16.12.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Dražba 169EX 2043/19-110 odročena na neurčito

16.10.2021 | Dražba 169EX 2043/19-110 odročena na neurčito

Přidána dražba 169EX 2043/19-110 do sekce Dražby

23.9.2021 | Dražba 169EX 2043/19-110 se uskuteční dne 27.10.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor