Dražby nemovitostí

Podíl 1/5 rodinného domu s pozemky v obci Kovářská, Chomutov

 • Spisová značka: 169EX 4681/22-61
 • Datum konání dražby: 23.11.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 726.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 484.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
 • Adresa objektu: 452 Hřbitovní, Kovářská
 • Okres: Chomutov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/5 :
- pozemek parcelní číslo St. 473, o výměře 299 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 452, způsob využití rod.rekr,
- pozemek parcelní číslo 126/4, o výměře 235 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 1027, o výměře 217 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Kovářská, katastrální území Kovářská, na listu vlastnictví č. 350, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: oplocení, 3 fóliovníky.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Znalecká společnost s.r.o. ze dne 06.04.2023, č. 7642/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Znalecký posudek (2,03 MB)

Podíl 1/5 rodinného domu s pozemky v obci Kovářská, Chomutov Podíl 1/5 rodinného domu s pozemky v obci Kovářská, Chomutov Podíl 1/5 rodinného domu s pozemky v obci Kovářská, Chomutov Podíl 1/5 rodinného domu s pozemky v obci Kovářská, Chomutov

1/8 rodinného domu s pozemky Doksy u Kladna, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 6225/16-108
 • Datum konání dražby: 29.7.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 853.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 568.667,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno
 • Adresa objektu: Doksy 36, okres Kladno
 • Okres: Kladno
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/8 :
- pozemek parcelní číslo St. 130, o výměře 160 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
číslo popisné 36, způsob využití bydlení,
- pozemek parcelní číslo 1118/6, o výměře 2030 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 1118/23, o výměře 608 m2, druh pozemku zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kladno, pro obec Doksy, katastrální území Doksy u Kladna, na listu vlastnictví č. 130,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:
- okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků, venkovní posezení
a dětské prolézačky.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Pozemek Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7132/11-142
 • Datum konání dražby: 9.6.2021 08:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.197.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 798.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
 • Adresa objektu: Tasovice, okres Znojmo
 • Okres: Znojmo
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 580, o výměře 1330 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Tasovice, katastrální území Tasovice nad Dyjí, na listu vlastnictví č. 979.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

1/4 pozemků Horní Datyně, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1387/20-67
 • Datum konání dražby: 3.6.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 17.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 11.334,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
 • Adresa objektu: Vratimov, okres Ostrava-město
 • Okres: Ostrava-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/4 :
- pozemek parcelní číslo 190/25, o výměře 492 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 190/28, o výměře 270 m2, druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Ostrava, pro obec Vratimov, katastrální území Horní Datyně, na listu vlastnictví č. 962,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3773/18-56
 • Datum konání dražby: 3.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 350.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 233.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov
 • Adresa objektu: Na Pískách č.e. 58, Svatava, okres Sokolov
 • Okres: Sokolov
 • Popis:

Stavebně technický stav a vybavení objektu se odhaduje na základě vizuálního posouzení stavby, užitná plocha se dohaduje dle dostupných zjištění.

 Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má jedno nadzemní podlaží. Stavba není pravděpodobně podsklepená, není zde půda a disponuje pravděpodobně vybudovaným obytným podkrovím. Odhadované stáří objektu přibližně 40 let.

Základy jsou pravděpodobně tvořeny z betonu bez izolace, objekt je smíšené konstrukce – příhradová konstrukce pravděpodobně s vyzděním, stěny mají tloušťku do 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha objektu je sedlová, střešní krytina je plechová a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není z vnější strany zateplena.

Dispozičně se pravděpodobně jedná o jednu či dvě přízemní místnosti a pokoj v podkroví. Podlahová plocha činí dle zastavěné plochy odhadem do 38 m2 .

Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna, vchodové dveře jsou dřevěné. Vnitřní vybavení stavby nebylo zjištěno, předpokládá se spíše podstandard. Zda objekt disponuje vybudovanou koupelnou či sociálním zařízením nebylo zjištěno. Do objektu je pravděpodobně zavedena elektrická energie - předpoklad napojení na distr. síť. Zdroj vody - nezjištěno, odpad - nezjištěno. Vytápění objektu - nezjištěno, předpoklad lokální na TP.

Stav objektu dle vizuálního posouzení s průběžnou, částečně zanedbanou údržbou. Některé konstrukční prvky a vnitřní vybavení se uvažují dožité, případně v mezním stavu. Objekt se uvažuje k rekonstrukci.

Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

Součástí jsou tyto venkovní stavby: na parc. č. 893 zděná stavba evidovaná v KN jako stavba č.p. 58 - rodinná rekreace, jedná se o torzo jednoho podlaží bývalého rekreačního domku - v současné době je využíván zřejmě jako kolna. Stav zcela dožitý.

Poloha rekreačního objektu je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Ve vzdálenosti cca 3 – 4 km je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Na listu vlastnictví jsou poznámky o zahájení exekuce a exekuční příkazy.

Na listu vlastnictví je vedeno ve prospěch parc. č. 893 věcné břemeno spočívající v právu vybudování přípojky el. energie, oprav a případných dalších činností při opravách na příslušném pozemku – povinnost k parcele č. 900. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,87 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty Svatava, okres Sokolov; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 23 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 829/21-369 do sekce Dražby movitých věcí

26.4.2024 | Dražba 169EX 829/21-369 se bude konat dne 28.5.2024 v 8:30 hod.

Přidána dražba 169EX 829/21-368 do sekce Dražby movitých věcí

26.4.2024 | Dražba 169EX 829/21-368 se bude konat elektronicky dne 28.5.2024 v 10:00 hod.

Přidána dražba 169EX 829/21-371 do sekce Dražby movitých věcí

26.4.2024 | Dražba 169EX 829/21-371 se bude konat elektronicky dne 30.5.2024 v 9:10 hod.

Více novinek


Copyright © 2024 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies