Dražby nemovitostí

Bytová jednotka Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4763/18-58
 • Datum konání dražby: 11.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 810.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 540.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Mikulovice, okres Jeseník
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - jednotka číslo 527/6 v budově číslo popisné 527, stojící na pozemku parcelní číslo St. 117/2 (LV 1098), způsob využití byt, typ jednotky byt.z., to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Mikulovice, katastrální území Mikulovice u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 1099, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 5511/44386 na společných částech domu a pozemku: - stavba číslo popisné 527, stojící na pozemku parcelní číslo St. 117/2, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo St. 117/2, o výměře 879 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Mikulovice, katastrální území Mikulovice u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 1098. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - sklep o výměře 4,73 m2 .

1/2 rodinného domu Heřmanice, okres Ostrava-město

 • Spisová značka: 169EX 2019/18-101
 • Datum konání dražby: 10.3.2021 09:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.000.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 666.667,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
 • Adresa objektu: Ostrava, okres Ostrava-město
 • Okres: Ostrava-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, v podílu o velikosti 1/2 takto: - pozemek parcelní číslo St. 189, o výměře 231 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 158, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 368/31, o výměře 328 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 368/34, o výměře 109 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 368/40, o výměře 255 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Heřmanice, na listu vlastnictví č. 57. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - vedlejší stavby: vedle rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace), se nachází přízemní dřevěná (z části zděná) kůlna s plochou střechou krytou vlnitým eternitem. Za touto je situována dřevěná kůlna s plochou střechou krytou provizorní krytinou. - příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce; oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích; vrata z dřevěných latí; vrátka z dřevěných latí; zpevněné plochy (betonová dlažba); septik; přípojky IS.

Bytová jednotka Bohunice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 8853/13-190
 • Datum konání dražby: 9.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.126.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Bohunice 524
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které spadají do společného jmění manželů povinného a jeho manžela, které jsou zapsány jako vlastnictví manžela povinného Simona Rutarová (generalie shora), a to: - bytová jednotka číslo 524/29 v budově číslo popisné 524, stojící na pozemku parcelní číslo 1895 (LV 1371), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 3432, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 695/20012 na společných částech domu a pozemku: - pozemek parcelní číslo 1895, o výměře 391 m2, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba popisné 524, způsob využití byt.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 1371, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: sklep, lodžie.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

1/4 rodinného domu Všetaty, okres Mělník; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7323/11-154
 • Datum konání dražby: 2.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 650.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 433.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
 • Adresa objektu: Všetaty, okres Mělník
 • Okres: Mělník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Martiny Korfové (generálie shora), a to v podílu o velikosti 1/4: - pozemek parcelní číslo St. 351, o výměře 194 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 329, způsob využití bydlení, - pozemek parcelní číslo 230/45, o výměře 272 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec Všetaty, katastrální území Všetaty, na listu vlastnictví č. 126.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/3 rodinného domu Bílov, okres Nový Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 8003/17-83
 • Datum konání dražby: 19.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 400.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 266.667,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Bílov 156
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo St. 170, o výměře 452 m2, druh pozemku zastavená plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 156, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Bílov, katastrální území Bílov, na listu vlastnictví č. 356. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - vedlejší stavby: za rodinným domem, při levé hranici pozemku (pohled z příjezdové komunikace), se nachází dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým plechem, na který dále navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. - příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích; vrata ocelové konstrukce; vrátka ocelové konstrukce; zpevněné plochy (betonová dlažba); přípojky IS.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor