Dražby nemovitostí

1/2 pozemku Polánka u Moravského Krumlova, okres Znojmo

 • Spisová značka: 169EX 7352/11-153
 • Datum konání dražby: 8.10.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 117.800,− Kč
 • Nejnižší podání: 78.534,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
 • Adresa objektu: Moravský Krumlov
 • Okres: Znojmo
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 544/45, o výměře 6198 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Moravský Krumlov, katastrální území Polánka u Moravského Krumlova, na listu vlastnictví č. 191.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Stavba s pozemky Hodonín, okres Hodonín

 • Spisová značka: 169EX 3420/19-124
 • Datum konání dražby: 7.10.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.950.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.633.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 • Adresa objektu: Hodonín 4373
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - stavba číslo popisné 4373, stojící na pozemku parcelní číslo St. 9703, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo St. 9703, o výměře 267 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 2125/246, o výměře 1812 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Hodonín, katastrální území Hodonín, na listu vlastnictví č. 17679, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - kotel na tuhá paliva, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, bojler, oplocení pozemku pletivem kotveným do ocelových sloupků.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/6 pozemků Libovice, okres Kladno

 • Spisová značka: 169EX 8206/17-86
 • Datum konání dražby: 24.9.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 145.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 96.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný
 • Adresa objektu: Libovice
 • Okres: Kladno
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/6: - pozemek parcelní číslo 66/3, o výměře 465 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 66/14, o výměře 128 m2, druh pozemku ovocný sad, - pozemek parcelní číslo 82/21, o výměře 947 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 106/71, o výměře 4570 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 106/89, o výměře 870 m2, druh pozemku ovocný sad, - pozemek parcelní číslo 159/42, o výměře 2503 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 159/44, o výměře 5720 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 190/3, o výměře 845 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 190/4, o výměře 995 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 483/19, o výměře 12473 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 483/20, o výměře 1219 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 868/68, o výměře 4647 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, pro obec Libovice, katastrální území Libovice u Slaného, na listu vlastnictví č. 178, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Rekreační chata Uničov, okres Olomouc

 • Spisová značka: 169EX 1129/14-100
 • Datum konání dražby: 22.9.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 140.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 93.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Uničov, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - stavba číslo evidenční 80, stojící na pozemku parcelní číslo St. 1998 (LV 10001), způsob využití rod.rekr, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Uničov, katastrální území Uničov, na listu vlastnictví č. 1340, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

2/12 pozemku Bohuňovice, okres Olomouc

 • Spisová značka: 169EX 2188/17-157
 • Datum konání dražby: 17.9.2020 14:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 137.360,− Kč
 • Nejnižší podání: 91.574,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Bohuňovice, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 2/12: - pozemek parcelní číslo 284/21, o výměře 39912 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Bohuňovice, katastrální území Bohuňovice, na listu vlastnictví č. 930, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor