Dražby nemovitostí

Podíl 3307/151900 garáže a pozemků Líšeň, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 13/14-197
 • Datum konání dražby: 26.5.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 364.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 242.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Brno, okres Brno-město
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
a) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3307/151900:
- jednotka číslo 2782/143 v budově číslo popisné 2782, stojící na pozemku parcelní číslo 5049/245, LV 7975,
způsob využití garáž,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 8110,
a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 3307/1039719 na společných částech domu a pozemku:
- bytový dům číslo popisné 2782, stojící na pozemku parcelní číslo 5049/245,
- pozemek parcelní číslo 5049/245, o výměře 1505 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 7975;
b) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3307/1039719:
- pozemek parcelní číslo 5049/29, o výměře 141 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 5049/30, o výměře 162 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 5049/246, o výměře 153 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 5049/269, o výměře 493 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/270, o výměře 231 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/271, o výměře 127 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/272, o výměře 255 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/273, o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/274, o výměře 132 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/276, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5049/337, o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální

pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 10265;

c) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3307/1039719:

- pozemek parcelní číslo 5049/15, o výměře 2013 m2, druh pozemku ostatní plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální

pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 13539;

d) nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3307/1039719:

- pozemek parcelní číslo 5037/17, o výměře 461 m2, druh pozemku ostatní plocha,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální

pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 13715,

a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

1/3 RD Jiříkov, okres Děčín, 1/6 RD Jiříkov, okres Děčín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1056/16-142
 • Datum konání dražby: 18.5.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 590.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 393.334,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
 • Adresa objektu: Jiříkov 721, okres Děčín
 • Okres: Děčín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, jsou v současné době v katastru nemovitostí zapsány jako
vlastnictví Lenky Havlíčkové, nar. 26.05.1991, bytem Mánesova 721/25, 707 53 Jiříkov, a tyto se určují takto:
A) podíl povinného o velikosti 1/3:
- stavba číslo popisné 721, stojící na pozemku parcelní číslo St. 1256 (LV 198), způsob využití rod.dům,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk, pro obec Jiříkov, katastrální území Jiříkov, na listu vlastnictví č. 1133,
B) podíl povinného o velikosti 1/6:
- pozemek parcelní číslo St. 1256, o výměře 209 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba číslo popisné 721, způsob využití rod.dům (LV 1133),
- pozemek parcelní číslo 1445, o výměře 623 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 1447, o výměře 683 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální

pracoviště Rumburk, pro obec Jiříkov, katastrální území Jiříkov, na listu vlastnictví č. 198.

a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:

- kotel na tuhá paliva, závěsné radiátory, bojler;

- okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, pozemek je oplocen dřevěným plotem s podezdívkou;

- zděná kolna, dřevěná kolna.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,15 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3081/18-85
 • Datum konání dražby: 13.5.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 119.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 79.334,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Rohle 122, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 2451, o výměře 644 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2478, o výměře 465 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 122, způsob využití bydlení, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Rohle, katastrální území Rohle, na listu vlastnictví č. 36, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - sklep, půda, schodiště, kuchyně s kuchyňskou linkou, v jižní části koupelna s umyvadlem a vanou, klasická splachovací toaleta, v severní části suché WC, dřevěné plné a dřevěné prosklené dveře s dřevěnými zárubněmi, dřevěné vchodové dveře, lustry, v obytných místnostech a kuchyni lino, ostatní místnosti cementový potěr, elektřina o napětí 230V a 400V, přípojka na rozvodnou síť elektrického proudu, studna, septik, lokální vytápění na tuhá paliva, kotel, radiátory, bojler, okrasné a ovocné dřeviny, hospodářský přístavek, kůlna.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/4 rodinného domu Všetaty, okres Mělník; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7323/11-154
 • Datum konání dražby: 2.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 650.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 433.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
 • Adresa objektu: Všetaty, okres Mělník
 • Okres: Mělník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Martiny Korfové (generálie shora), a to v podílu o velikosti 1/4: - pozemek parcelní číslo St. 351, o výměře 194 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 329, způsob využití bydlení, - pozemek parcelní číslo 230/45, o výměře 272 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec Všetaty, katastrální území Všetaty, na listu vlastnictví č. 126.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4178/15-101
 • Datum konání dražby: 18.8.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.640.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Pardubice
 • Okres: Pardubice
 • Popis:

Jedná se o nemovitou věc - jednotky č. 1200/8, v budově č.p. 1198, 1199, 1200, příslušející k části obce Bílé Předměstí, na pozemcích p.č. St. 4049, p.č. St. 4050 a p.č. St. 4051, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 418/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 56254 a listu vlastnictví č. 13499, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Dašická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 723/31, který je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Objekt byl pravděpodobně původně postaven v roce 1960. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce stoupaček, dodatečná izolace základů a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je uvažována jako průměrná.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,32 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 další poslední
Celkem: 18 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3205/16-142 do sekce Dražby

17.5.2023 | Dražba 169EX 3205/16-142 se uskuteční dne 20.6.2023 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 582/13-306 do sekce Dražby

17.5.2023 | Dražba 169EX 582/13-306 se uskuteční dne 20.6.2023 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 1005/20-169 do sekce Dražby

23.4.2023 | Dražba 169EX 1005/20-169 se uskuteční dne 25.5.2023 v 08:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2023 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies