Dražby nemovitostí

1/12 rodinného domu s pozemky Dolní Kounice, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 2888/14-147
 • Datum konání dražby: 23.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 126.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Dolní Kounice 621
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/12 takto: - pozemek parcelní číslo 776/1, o výměře 524 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 776/2, o výměře 113 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 621, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 776/3, o výměře 44 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 599, způsob využití rod. dům (LV 2506), - pozemek parcelní číslo 777, o výměře 715 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 778, o výměře 2324 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 3319/23, o výměře 1405 m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Dolní Kounice, katastrální území Dolní Kounice, na listu vlastnictví č. 92. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - vedlejší stavby – kryté stání pro automobil a zahradní domek, okrasné dřeviny, oplocení pozemku je pouze částečné z pletiva do ocelových sloupků. 

1/9 pozemků Libovice u Slaného, okres Kladno

 • Spisová značka: 169EX 122/20-54
 • Datum konání dražby: 18.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 115.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 76.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný
 • Adresa objektu: Libovice, okres Kladno
 • Okres: Kladno
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/9 určuje takto: - pozemek parcelní číslo 66/3, o výměře 465 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 66/14, o výměře 128 m2, druh pozemku ovocný sad, - pozemek parcelní číslo 82/21, o výměře 947 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 106/71, o výměře 4570 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 106/89, o výměře 870 m2, druh pozemku ovocný sad, - pozemek parcelní číslo 159/42, o výměře 2503 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 159/44, o výměře 5720 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 190/3, o výměře 845 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 190/4, o výměře 995 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 483/19, o výměře 12473 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 483/20, o výměře 1219 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 868/68, o výměře 4647 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, pro obec Libovice, katastrální území Libovice u Slaného, na listu vlastnictví č. 178 a dále příslušenství- nebylo zištěno. 

1/3 RD Jiříkov, okres Děčín, 1/6 RD Jiříkov, okres Děčín

 • Spisová značka: 169EX 1056/16-142
 • Datum konání dražby: 17.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 590.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 393.334,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
 • Adresa objektu: Jiříkov 721, okres Děčín
 • Okres: Děčín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, jsou v současné době v katastru nemovitostí zapsány jako vlastnictví Lenky Havlíčkové, nar. 26.05.1991, bytem Mánesova 721/25, 707 53 Jiříkov, a tyto se určují takto: A) podíl povinného o velikosti 1/3: - stavba číslo popisné 721, stojící na pozemku parcelní číslo St. 1256 (LV 198), způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro obec Jiříkov, katastrální území Jiříkov, na listu vlastnictví č. 1133, B) podíl povinného o velikosti 1/6: - pozemek parcelní číslo St. 1256, o výměře 209 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba číslo popisné 721, způsob využití rod.dům (LV 1133), - pozemek parcelní číslo 1445, o výměře 623 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 1447, o výměře 683 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro obec Jiříkov, katastrální území Jiříkov, na listu vlastnictví č. 198. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - kotel na tuhá paliva, závěsné radiátory, bojler; - okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, pozemek je oplocen dřevěným plotem s podezdívkou; - zděná kolna, dřevěná kolna. 

3/12 pozemku Dřevohostice, okres Přerov

 • Spisová značka: 169EX 2102/20-57
 • Datum konání dražby: 16.3.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 29.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 19.667,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Dřevohostice, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 3/12 takto: - pozemek parcelní číslo 1149/3, o výměře 3333 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, pro obec Dřevohostice, katastrální území Dřevohostice, na listu vlastnictví č. 726. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

1/9 pozemku Josefov u Hodonína, okres Hodonín

 • Spisová značka: 169EX 2102/20-56
 • Datum konání dražby: 16.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 43.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 28.667,− Kč
 • Dražební jistota: 15.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 • Adresa objektu: Josefov, okres Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, v podílu o velikosti 1/9 takto: - pozemek parcelní číslo 350/326, o výměře 5320 m2, druh pozemku vinice, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Josefov, katastrální území Josefov u Hodonína, na listu vlastnictví č. 1295. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: tato nebyla zjištěna.

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor