Dražby nemovitostí

1/12 pozemků Niva, okres Prostějov

 • Spisová značka: 169EX 6019/17-101
 • Datum konání dražby: 22.10.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 6.440,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.294,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Niva, okres Prostějov
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/12: - pozemek parcelní číslo 140/9, o výměře 1185 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 140/15, o výměře 1780 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 1116/23, o výměře 391 m2, druh pozemku vodní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Niva, katastrální území Niva, na listu vlastnictví č. 203, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Chata Březnice u Zlína, okres Zlín

 • Spisová značka: 169EX 6393/16-132
 • Datum konání dražby: 21.10.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 193.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 96.500,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín
 • Adresa objektu: Březnice
 • Okres: Zlín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - stavba číslo evidenční 308, stojící na pozemku parcelní číslo 1688, LV 236, způsob využiví rod.rekr, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Březnice, katastrální území Březnice u Zlína, na listu vlastnictví č. 371. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: půda, sklep. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Rodinný dům Horní Benešov, okres Bruntál

 • Spisová značka: 169EX 775/16-173
 • Datum konání dražby: 20.10.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.650.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.100.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál
 • Adresa objektu: Horní Benešov 73
 • Okres: Bruntál
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1956, o výměře 2009 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 73, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 1958/1, o výměře 3279 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 1959, o výměře 1378 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Horní Benešov, katastrální území Horní Benešov, na listu vlastnictví č. 585, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - plechové šablony na ocelových sloupcích, 2x kovová vrata, zpevněná asfaltová plocha.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Stavba s pozemkem Újezdeček, okres Teplice

 • Spisová značka: 169EX 300/13-138
 • Datum konání dražby: 15.10.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 186.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
 • Adresa objektu: Újezdeček
 • Okres: Teplice
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: a) nemovitá věc povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 398/20, o výměře 449 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 410, o výměře 24 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Újezdeček, katastrální území Újezdeček, na listu vlastnictví č. 418; b) nemovitá věc povinného, a to v podílu o velikosti 1/44: - pozemek parcelní číslo 398/1, o výměře 3531 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Újezdeček, katastrální území Újezdeček, na listu vlastnictví č. 511, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - okrasné dřeviny, ovocné dřeviny. oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Stavba Dolní Dubňany, okres Znojmo

 • Spisová značka: 169EX 6339/11-165
 • Datum konání dražby: 15.10.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 507.700,− Kč
 • Nejnižší podání: 338.467,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
 • Adresa objektu: Dolní Dubňany
 • Okres: Znojmo
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 295, o výměře 32 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití zem.stav (LV 391), - pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), parcelní číslo 739, o výměře 4997 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Dolní Dubňany, katastrální území Dolní Dubňany, na listu vlastnictví č. 102.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor