Dražby nemovitostí

Podíl 1/20 pozemků v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih

 • Spisová značka: 169EX6587/19-136
 • Datum konání dražby: 16.1.2024 09:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.005,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.337,− Kč
 • Dražební jistota: 500,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih
 • Adresa objektu: Plzeň-jih, 49.633948, 13.1629453
 • Okres: Plzeň-jih
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/20 :
- pozemek parcelní číslo St. 1137, o výměře 20 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití garáž, LV 1154,
- pozemek parcelní číslo St. 1138, o výměře 19 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití garáž, LV 1154,
- pozemek parcelní číslo St. 1139, o výměře 18 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití garáž, LV 1154,
- pozemek parcelní číslo St. 1140, o výměře 19 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití garáž, LV 1154,
- pozemek parcelní číslo St. 1141, o výměře 18 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití garáž, LV 1154,
- pozemek parcelní číslo St. 1142, o výměře 19 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití garáž, LV 1154,
- pozemek parcelní číslo St. 1317, o výměře 18 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití garáž, LV 1154,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Stod, katastrální území Stod, na listu vlastnictví č. 2496;
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) XP invest, s.r.o. ze dne 27.01.2022, č. 15548-190/2022, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Podíl 1/20 pozemků v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih Podíl 1/20 pozemků v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih Podíl 1/20 pozemků v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih Podíl 1/20 pozemků v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih

Podíl 1/4 pozemku se stavbou bez čp/če - zem. stavba v k.ú. Lošov, obec Olomouc, okres Olomouc

 • Spisová značka: 169EX 2074/12-166
 • Datum konání dražby: 30.11.2023 10:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 150.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 100.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Olomouc, 49.621255, 17.3608036
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/4 :
- pozemek parcelní číslo 413/1, o výměře 223 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití zem.stav, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Lošov, na listu vlastnictví č. 313.
Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Ing. Jan Šíma ze dne 28.08.2023, č. 43285/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí, jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Znalecký posudek (2,10 MB)

Podíl 1/4 pozemku se stavbou bez čp/če - zem. stavba v k.ú. Lošov, obec Olomouc, okres Olomouc Podíl 1/4 pozemku se stavbou bez čp/če - zem. stavba v k.ú. Lošov, obec Olomouc, okres Olomouc Podíl 1/4 pozemku se stavbou bez čp/če - zem. stavba v k.ú. Lošov, obec Olomouc, okres Olomouc Podíl 1/4 pozemku se stavbou bez čp/če - zem. stavba v k.ú. Lošov, obec Olomouc, okres Olomouc Podíl 1/4 pozemku se stavbou bez čp/če - zem. stavba v k.ú. Lošov, obec Olomouc, okres Olomouc

Chata v k.ú. Štýřice, Brno-město

 • Spisová značka: 169EX 1691/22-56
 • Datum konání dražby: 23.11.2023 11:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 105.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 70.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: 179, Štýřice Brno
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- stavba číslo evidenční 179, stojící na pozemku parcelní číslo 1885/90 (LV 10001), způsob využití rod.rekr, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Štýřice, na listu vlastnictví č. 837, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nezjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké
kanceláře) STATIKUM s.r.o. ze dne 24.07.2023, č. 7430/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Znalecký posudek (3,55 MB)

Chata v k.ú. Štýřice, Brno-město Chata v k.ú. Štýřice, Brno-město Chata v k.ú. Štýřice, Brno-město Chata v k.ú. Štýřice, Brno-město Chata v k.ú. Štýřice, Brno-město

Pozemek - orná půda o výměře 3417 m2 v k.ú. Třebotov, Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4579/21-91
 • Datum konání dražby: 23.11.2023 10:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 204.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 136.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ
 • Adresa objektu: Praha-západ, 49.9658014, 14.2726989
 • Okres: Praha-západ
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 184/10, o výměře 3417 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Třebotov, katastrální území Třebotov, na listu vlastnictví č. 1031, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Znalecká společnost s.r.o. ze dne 17.08.2023, č. 033506/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Znalecký posudek (2,85 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,28 MB)

Pozemek - orná půda o výměře 3417 m2 v k.ú. Třebotov, Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek - orná půda o výměře 3417 m2 v k.ú. Třebotov, Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek - orná půda o výměře 3417 m2 v k.ú. Třebotov, Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek - orná půda o výměře 3417 m2 v k.ú. Třebotov, Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek - orná půda o výměře 3417 m2 v k.ú. Třebotov, Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO

Pozemky v obci Březina, Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 769/20-223
 • Datum konání dražby: 23.11.2023 09:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 524.641,− Kč
 • Nejnižší podání: 349.761,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Blansko, 49.2855458, 16.7489757
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 313/13, o výměře 4506 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 313/44, o výměře 158 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 313/101, o výměře 46 m2, druh pozemku zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Březina, katastrální území Březina u Křtin, na listu vlastnictví č. 420, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Zdeněk Vašíček, soudní znalec ze dne 26.09.2022, č. 5508/2022, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,29 MB)

Znalecký posudek (3,11 MB)

Pozemky v obci Březina, Brno-venkov Pozemky v obci Březina, Brno-venkov Pozemky v obci Březina, Brno-venkov Pozemky v obci Březina, Brno-venkov

první předchozí 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 23 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 829/21-369 do sekce Dražby movitých věcí

26.4.2024 | Dražba 169EX 829/21-369 se bude konat dne 28.5.2024 v 8:30 hod.

Přidána dražba 169EX 829/21-368 do sekce Dražby movitých věcí

26.4.2024 | Dražba 169EX 829/21-368 se bude konat elektronicky dne 28.5.2024 v 10:00 hod.

Přidána dražba 169EX 829/21-371 do sekce Dražby movitých věcí

26.4.2024 | Dražba 169EX 829/21-371 se bude konat elektronicky dne 30.5.2024 v 9:10 hod.

Více novinek


Copyright © 2024 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies