Dražby nemovitostí

Chata s pozemky Horákov, okr. Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4672/14-106
 • Datum konání dražby: 18.12.2018 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.200.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.466.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Mokrá-Horákov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod sedlovou střechou.
Stavebně konstrukční charakteristika:
Základové konstrukce jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, podezdívka je kamenná, svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová krytá taškami, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, krov je dřevěný, stropy mají rovný podhled. Fasáda je stříkaná, v části zateplená bez finální vrstvy, sokl je kamenný, vnitřní omítky jsou vápenné a s SDK desek s nátěrem, vnitřní obklady jsou keramické. Schodiště je dřevěné (prkenné), podlahy v obytných místnostech jsou
plovoucí, dlážděné, v ostatních místnostech je dlažba a beton. Okna jsou dřevěná EURO a jedno plastové, dveře jsou dřevěné. Je provedeno napojení na elektřinu (elektroinstalace je 220/380 V),
vodovod (rozvody teplé i studené vody) a kanalizaci do jímky. Vytápění objektu je ústřední na tuhá paliva, zdrojem teplé vody elektrický boiler. Vnitřní hygienické zařízení tvoří v 1.NP: umyvadlo, sprcha a splachovací WC dohromady a v 1.PP: sprchový kout, WC a umyvadlo, v kuchyni je sporák se sklokeramickou deskou.
Dispoziční řešení:
- 1.PP – samostatný vstup ze dvora, kotelna, koupelna s WC, 3x sklad,
- 1.NP – chodba, schodiště, kuchyňský kout, obývací pokoj, koupelna s WC, balkón,
- Podkroví - chodba, 3x pokoj.

Stáří a opotřebení:
Rekreační chata pochází dle získaných informací od povinného pana Křípala Milana z roku 1985.
V roce 1992 byla na objektu zahájena celková rekonstrukce (z vizuálního hlediska prováděna svépomocným způsobem: elektroinstalace a vodovod v části vedené po stěnách, zateplení objektu včetně finální vrstvy fasády, nedokončené úpravy v interiéru
objektu, nedokončená elektroinstalace, provizorní schodiště, zábradlí na balkóně, omítky v 1.PP, nedokončený obklad sprchového kout v 1.PP, v části chybějící klempířské konstrukce a venkovní parapety, nedokončené úpravy okolo objektu – přístupové a okapové chodníky). Současný stavebně technický stav je vlivem nedokončené rekonstrukce spíše podprůměrný, údržba je mírně zanedbaná.
Příslušenství
Venkovní úpravy:
Jedná se zejména o venkovní bazén, vjezdovou bránu na elektrický pohon, venkovní schodiště, oplocení, opěrné zídky, zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí.

Součástí tvořené movitými věcmi:
Jedná se zejména o kotel na vytápění, radiátory, elektrický boiler na ohřev teplé užitkové vody, sklokeramická deska zabudovaná v kuchyňské lince, umyvadla, 2x splachovací WC a kuchyňská linka.
Trvalé porosty
Jedná se o trvalé porosty nacházející se na zahradě, pozemcích parc.č. 759/1, 761.

Pozemky
Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 219. Pozemek parc.č. 760 je zastavěn rekreační chatou, pozemky parc.č. 759/, 761 tvoří zahradu kolem chaty. Pozemky jsou mírně svažité
s napojením na vodovod, elektroinstalaci a kanalizaci do jímky. 


Dražební vyhláška (0,21 MB)

Znalecký posudek  (0,97 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Chata s pozemky Horákov, okr. Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Chata s pozemky Horákov, okr. Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO Chata s pozemky Horákov, okr. Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 bytu Klatovy, okres Klatovy; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 427/17-68
 • Datum konání dražby: 6.12.2018 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 478.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 318.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňkyý kraj, Katastrální pracoviště Klatovy
 • Adresa objektu: Klatovy 642
 • Okres: Klatovy
 • Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2: - bytová jednotka číslo 643/16 v budově číslo popisné 642, 643, stojící na pozemku parcelní číslo St. 3193, St. 3194, LV 9836, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Klatovy, katastrální území Klatovy, na listu vlastnictví č. 843, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 17/1200 ve společných částech domu a pozemku: - stavba číslo popisné 642, 643, stojící na pozemku parcelní číslo St. 3193, St. 3194, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo St. 3193, o výměře 242 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 3194, o výměře 236 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Klatovy, katastrální území Klatovy, na listu vlastnictví č. 9836, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce (znaleckého ústavu) XP invest, s.r.o. ze dne 22.06.2018, č. 6180-1023/2018, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.

Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Dražební vyhláška (0,21 MB)

Znalecký posudek  (1,88 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/2 bytu Klatovy, okres Klatovy; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 bytu Klatovy, okres Klatovy; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 bytu Klatovy, okres Klatovy; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Kobeřice u Brna, okres Vyškov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4288/14-195
 • Datum konání dražby: 6.11.2018 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 420.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 280.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov
 • Adresa objektu: Beneška 32, 684 01 Kobeřice u Brna
 • Okres: Vyškov
 • Popis:
Rodinný dům č.p. 32 je situovaný na pozemku p.č. 507 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kobeřice u Brna, obec Kobeřice u Brna, okres Vyškov. Jedná se o jednopodlažní objekt bez podsklepení a bez podkroví. Vstup do dvora dřevěnými vraty a z něj potom vstup do objektu - předsíně. Z ní po levé straně do obývacího pokoje a po pravé straně do kuchyně. Světlá výška pokoje 2,18m a kuchyně 1,85m.
Základové konstrukce mělkého založení, svislé nosné konstrukce zděné z nepálených cihel. Stropy dřevěné s viditelnými trámy. Krov dřevěný vaznicový, střecha valbová. Střešní krytina pálená taška. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky vápenocementové, uliční fasáda břizolitová, ve dvoře vápenná hladká. Vnitřní omítky vápenné. Obklad fasády proveden není. Vnitřní obklady ve sprše a za kuchyňskou linkou. Dveře dřevěné rámové náplňové do dřevěných zárubní. Okno do ulice plastové, v kuchyni dřevěné zdvojené. Podlahy v obytné místnosti prkenné, v ostatních keramická dlažba. Vytápění el. přímotopy, krbovými kamny. Elektroinstalace světelná i motorová hromosvod proveden není. Rozvod teplé a studené vody, zdroj vody obecní vodovod. Ohřev teplé vody el. boiler v koupelně. Rozvod zemního plynu není proveden. V kuchyni el. sporák. Z vnitřního vybavení sprcha, suchý záchod mimo RD, krbová kamna.

Dražební vyhláška (0,14 MB)

Znalecký posudek  (0,83 MB)

Usnesení  (0,20 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,21 MB)

Rodinný dům Kobeřice u Brna, okres Vyškov; ODROČENO NA NEURČITO

Pozemek Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 2416/15-92
 • Datum konání dražby: 1.11.2018 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 230.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 153.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
 • Adresa objektu: část obce Hradčany, Ralsko, okres Česká Lípa
 • Okres: Česká Lípa
 • Popis:
Jde o stavební pozemek - komerční, s plochou 998 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy výroby a skladování.
Pozemek je bez porostů a sám není oplocený. Je však součástí areálu, který oplocený je. Pozemek je rovinatý. Přístup je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele pozemku je zřízeno. Recipročně je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy přes oceňovaný pozemek pro pozemek p.č.291/ 3 a 298/2. Na pozemku se nachází přístřešek o celkové ploše 165 m2.
Pozemek je situovaný v části obce, která je stavebně nesrostlá se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a
specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se nízkým nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů a možnost
parkování je na vlastním pozemku.
Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Na oceňované nemovitosti vázne věcné břemeno chůze a cesty.

Dražební vyhláška (0,21 MB)

Znalecký posudek  (0,71 MB)

Usnesení o odročení (0,21 MB)

Pozemek Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

VSTUP POUZE S ROUŠKOU

21.10.2020 | Vstup do jednací místnosti a na pokladnu bude umožněn pouze osobě, která má zajištěnou ochranu dýchacích cest, a to rouškou, respirátorem, šátkem, šálou nebo čímkoliv podobným, čím si zakryje svá ústa a nos.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

21.10.2020 | S ohledem na usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020, o přijetí krizového opatření, se od pondělí 12.10.2020 do odvolání omezují úřední hodiny. Pokladní hodiny dotčeny nejsou.

Přidána dražba 169EX 8003/17-83 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 8003/17-83 se uskuteční dne 19.11.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor