Dražby nemovitostí

Pozemky Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4697/15-112
 • Datum konání dražby: 7.1.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 370.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 246.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Velké Losiny
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 154, o výměře 77m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 159, o výměře 51m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 160, o výměře 122m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 693/1, o výměře 191m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 696/1, o výměře 1298m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 697, o výměře 2421m2, druh pozemku lesní pozemek,
- pozemek parcelní číslo 698/7, o výměře 3222m2, druh pozemku lesní pozemek,
- pozemek parcelní číslo 698/8, o výměře 337m2, druh pozemku lesní pozemek,
- pozemek parcelní číslo 700, o výměře 466m2, druh pozemku lesní pozemek,
- pozemek parcelní číslo 701/2, o výměře 2897m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 702/1, o výměře 5883m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 703/1, o výměře 188m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 704/2, o výměře 2342m2, druh pozemku trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Velké Losiny, katastrální území Bukovice u Velkých Losin, na listu vlastnictví č. 86, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: náletové dřeviny, smrk s příměsí borovice, modřínu a javoru klenu.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1099/17-89
 • Datum konání dražby: 7.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 131.518,− Kč
 • Nejnižší podání: 87.679,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
 • Adresa objektu: Žďárná
 • Okres: Blansko
 • Popis:
Jedná se o pozemky parc.č. 106/23 – trvalý travní porost, parc.č. 601/34 – orná půda, parc.č. 719/26 – trvalý travní porost a parc.č. 719/39 – orná půda, vše včetně součástí a příslušenství v kat. úz. a obci Žďárná, okres Blansko, podle stavu ke dni 22.10.2018.
Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 370 pro k.ú. Žďárná a obec Žďárná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice.
Pozemky jsou mimo zastavěné území obce Žďárná, pozemky jsou součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Pozemek parc.č. 106/23 je dle územního plánu obce mimo její zastavěné a zastavitelné území, je cca 200 m jihozápadně od centra obce – Obecního úřadu a východně od komunikace silnice II.tř.č.150. Okolí je tvořeno západně a severně zástavbou rodinných domů, východně a jižně zemědělskými pozemky, přístup je ze zpevněné komunikace odbočující z přístupové komunikace silnice II.t.ř.č. 150.
Pozemek parc.č. 601/34 – orná půda je součástí zemědělsky využívaných pozemků ve větších celcích cca 700 m vzdušnou čarou severozápadně od centra obce. Pozemek je ve zvlněné krajině ve svahu přivráceném k západ, přístup je omezený polními cestami. Okolí tvoří zemědělsky obhospodařované pozemky.

Pozemky parc.č. 719/26 – trvalý travní porost a parc.č. 719/39 – orná půda jsou součástí zemědělsky využívaných pozemků ve větších celcích cca 1,9 km vzdušnou čarou jihovýchodně od centra obce. Pozemky na sebe navazují v příčném směru, jsou ve zvlněné krajině ve svahu přivráceném k jihovýchodu, přístup je omezený polními cestami. Okolí tvoří severně a západně zemědělsky obhospodařované pozemky, jižně a východně jsou lesní porosty.

Obec Žďárná je v okrese Blansko, pověrou obcí s rozšířenou působností je město Boskovice. Obec Žďárná se rozkládá cca 9 km východně od centra Boskovic při silnici II.tř.č. 150 Boskovice - Prostějov, Blansko je cca 18 km jihozápadně, centrum Brna pak cca 44 km jižně. Žďárná je dopravně dostupná po silnici II.t.ř.č. 150, železnice v obci není. Na území obce žije trvale zhruba 760 obyvatel. 

Z hlediska občanské vybavenosti je v obci k dispozici MŠ, základní škola vyššího stupně. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a další sportoviště. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Z hlediska pracovních příležitostí je nabídka v místě omezená, za prací se dojíždí do okolních měst.


Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,79 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Žďárná, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

1/3 bytové jednotky Jablunkov, okres Třinec

 • Spisová značka: 169EX 7000/16-89
 • Datum konání dražby: 7.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 342.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 228.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec
 • Adresa objektu: Bezručova 756, Jablunkov, okres Frýdek-Místek
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:

Bytová jednotka je vybudována v typovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V domě se nachází půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy jsou betonové izolované, objekt je cihlové konstrukce a stropy jsou železobetonové. Tvar střechy je valbový, střešní krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště je z polystyrenu. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště a klubovnu.

Na základě sdělení pana Byrtuse byl objekt postaven v roce 1964.

V roce 2003 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: střecha – částečná (výměna střešní krytiny), dále v roce 2013: okna - celková, zateplení pláště - celková, vstupní prostor - celková, odpady - celková.

Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení nejsou zřejmé a v objektu jsou rozvody bez vad. Stav bytového domu je velmi dobrý.

Bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Na základě informací pana Byrtuse je umístěna v 2. podlaží a dispozičně se jedná o 3+1. Podlahová plocha činí 84.2 m2 .

Dle získaných informací je bytové jádro je vyzděné. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a na WC je klasická toaleta. Pro vaření je využívána kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů.

V obytných místnostech jsou položeny vlýsky, koupelna a WC mají na podlaze keramickou dlažbu.

Mezi další vybavení bytu patří digestoř, anténní rozvody, síťové rozvody.

Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. Byt má ústřední topení pomocí plynového kotle a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody zajišťuje bojler, plynový kotel.

V bytě podle získaných informací proběhla rekonstrukce koupelny (instalován sprchový kout) a vybavení kuchyně.

Na základě zjištěných informací se předpokládá, že bytová jednotka je v dobrém stavu.

Bytový dům stojí na pozemku parc. č. 1313 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Jablunkov. Na pozemku nejsou trvalé porosty a není oplocen. Sklon pozemku je mírně svažitý. Přístup k objektu je po zpevněné cestě (přes pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Jablunkov a ČR – ÚZSVM).

Bytový dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se nachází pobočka České pošty.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů, jsou zde omezené parkovací možnosti v blízkosti objektu.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Příslušenstvím bytu jsou dle zjištěných informací dva sklepy. Dále každý z vlastníků jednotek může využívat zahradu u domu. Zahrady jsou na pozemcích ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Jablunkov, nájemné za tyto pozemky činí ročně 13 000 Kč, z této částky platí každý z vlastníků příslušný podíl. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (5,53 MB)

1/3 bytové jednotky Jablunkov, okres Třinec 1/3 bytové jednotky Jablunkov, okres Třinec 1/3 bytové jednotky Jablunkov, okres Třinec

Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 6550/17-105
 • Datum konání dražby: 6.11.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.200.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 800.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever
 • Adresa objektu: č.p. 43, Křelovice, okres Plzeň-sever
 • Okres: Plzeň-sever
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven na přelomu 19. a 20. století a ke dni ocenění je přibližně 120 let stár.

Základy jsou kamenné bez izolací, konstrukce objektu je smíšená (kámen, cihla), stěny mají tloušťku cca do 60 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy s rákosovými omítnutými podhledy. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Objekt je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází chodba o výměře 9,20 m2 , kuchyně o výměře 20,50 m2 , koupelna o výměře 7,15 m2 , WC o výměře 1,10 m 2 , chodba o výměře 5,00 m2 , kotelna o výměře 6,60 m2 , obývací pokoj o výměře 22,30 m 2 , dětský pokoj o výměře 18,90 m2 , příslušenství tvoří garáž v domě o výměře 17,70 m 2 a chlév o výměře 25,00 m2 . Podlahová plocha činí 90,75 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 133,45 m2 . Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde instalována kastlová okna. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad, jihovýchod. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry.

Obytné místnosti mají na podlaze lino, v kuchyni je na podlaze lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a chodba má na podlaze položenou keramickou dlažbu.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdrojem vody je pouze studna pro užitkovou vodu - pitná voda není, odpad řešen do žumpy na sousedním pozemku - věcné břemeno není zřízeno. Zemní plyn není zaveden. Řešení vytápění v domě: elektrokotel + kotel na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem.

Stav domu je převážně původní s dožitými konstrukčními prvky – v minulosti probíhala pouze průběžná údržba, patrně částečné rekonstrukce či obnova některých konstrukčních prvků (okna, rozvody apod.) je odhadem datována do 60. či 70. let 20. stol. Stěny objektu jsou zastaralé, střecha je místy poškozena, trámy vyžadují opravy, střešní krytina zcela dožitá. Okna zcela dožitá, podlahy, vybavení, rozvody v domě zcela dožité. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků, dřevěný plot. Sklon pozemku je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. K objektu náleží dřevěná pergola, kotce pro drobné zvířectvo.

Objekt je postaven v jihozápadní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde obecní úřad, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Na listu vlastnictví jsou zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (zástavní právo smluvní, exekuční příkazy, zahájení exekuce). 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,43 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 travnatých pozemků Třebichovice, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3728/18-67
 • Datum konání dražby: 22.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 70.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 46.667,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno
 • Adresa objektu: k.ú. Třebichovice, obec Třebichovice, okres Kladno
 • Okres: Kladno
 • Popis:

Jde o pozemky parc. č. 185, 1058 evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – neplodná půda, a dále pozemek parc. č. 1059 evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Celková výměra pozemků je v součtu 7.441 m2 .

Je možné budoucí využití pozemků regulované územním plánem obce. Všechny pozemky se nachází mimo zastavitelnou část obce. Pozemky parc. č. 185 a 1058 jsou dle územního plánu regulovány jako plochy ochranné a přírodní, pozemk parc. č. 1059 je regulován jako plochy zemědělské.

V současné době jsou pozemky zemědělsky nevyužité. Na pozemcích se nachází listnaté dřeviny, vetšinou se jedná o náletové dřeviny rozrůzněného typu, s podrosty, silně v zápoji. Přístup k pozemku je částečně přes pozemky obecní, částečně přes pozemky třetích osob - věcné břemeno ve prospěch majitele pozemků není zřízeno.

Poloha pozemku je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů v obci je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V obci je zastávka autobusových spojů. 

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Výměnky, pachtovní, nájemní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Na listu vlastnictví jsou k spoluvlastnickému podílu Zuzany Navrátilové evidována omezení vlastnického práva a jiné zápisy (zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti).  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,65 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

1/2 travnatých pozemků Třebichovice, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 travnatých pozemků Třebichovice, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 travnatých pozemků Třebichovice, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor