Dražby nemovitostí

Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 6550/17-105
 • Datum konání dražby: 6.11.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.200.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 800.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever
 • Adresa objektu: č.p. 43, Křelovice, okres Plzeň-sever
 • Okres: Plzeň-sever
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven na přelomu 19. a 20. století a ke dni ocenění je přibližně 120 let stár.

Základy jsou kamenné bez izolací, konstrukce objektu je smíšená (kámen, cihla), stěny mají tloušťku cca do 60 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy s rákosovými omítnutými podhledy. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Objekt je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází chodba o výměře 9,20 m2 , kuchyně o výměře 20,50 m2 , koupelna o výměře 7,15 m2 , WC o výměře 1,10 m 2 , chodba o výměře 5,00 m2 , kotelna o výměře 6,60 m2 , obývací pokoj o výměře 22,30 m 2 , dětský pokoj o výměře 18,90 m2 , příslušenství tvoří garáž v domě o výměře 17,70 m 2 a chlév o výměře 25,00 m2 . Podlahová plocha činí 90,75 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 133,45 m2 . Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde instalována kastlová okna. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad, jihovýchod. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry.

Obytné místnosti mají na podlaze lino, v kuchyni je na podlaze lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a chodba má na podlaze položenou keramickou dlažbu.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdrojem vody je pouze studna pro užitkovou vodu - pitná voda není, odpad řešen do žumpy na sousedním pozemku - věcné břemeno není zřízeno. Zemní plyn není zaveden. Řešení vytápění v domě: elektrokotel + kotel na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem.

Stav domu je převážně původní s dožitými konstrukčními prvky – v minulosti probíhala pouze průběžná údržba, patrně částečné rekonstrukce či obnova některých konstrukčních prvků (okna, rozvody apod.) je odhadem datována do 60. či 70. let 20. stol. Stěny objektu jsou zastaralé, střecha je místy poškozena, trámy vyžadují opravy, střešní krytina zcela dožitá. Okna zcela dožitá, podlahy, vybavení, rozvody v domě zcela dožité. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků, dřevěný plot. Sklon pozemku je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. K objektu náleží dřevěná pergola, kotce pro drobné zvířectvo.

Objekt je postaven v jihozápadní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde obecní úřad, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Na listu vlastnictví jsou zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (zástavní právo smluvní, exekuční příkazy, zahájení exekuce). 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,43 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 travnatých pozemků Třebichovice, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3728/18-67
 • Datum konání dražby: 22.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 70.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 46.667,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno
 • Adresa objektu: k.ú. Třebichovice, obec Třebichovice, okres Kladno
 • Okres: Kladno
 • Popis:

Jde o pozemky parc. č. 185, 1058 evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – neplodná půda, a dále pozemek parc. č. 1059 evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Celková výměra pozemků je v součtu 7.441 m2 .

Je možné budoucí využití pozemků regulované územním plánem obce. Všechny pozemky se nachází mimo zastavitelnou část obce. Pozemky parc. č. 185 a 1058 jsou dle územního plánu regulovány jako plochy ochranné a přírodní, pozemk parc. č. 1059 je regulován jako plochy zemědělské.

V současné době jsou pozemky zemědělsky nevyužité. Na pozemcích se nachází listnaté dřeviny, vetšinou se jedná o náletové dřeviny rozrůzněného typu, s podrosty, silně v zápoji. Přístup k pozemku je částečně přes pozemky obecní, částečně přes pozemky třetích osob - věcné břemeno ve prospěch majitele pozemků není zřízeno.

Poloha pozemku je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů v obci je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V obci je zastávka autobusových spojů. 

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Výměnky, pachtovní, nájemní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Na listu vlastnictví jsou k spoluvlastnickému podílu Zuzany Navrátilové evidována omezení vlastnického práva a jiné zápisy (zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti).  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,65 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

1/2 travnatých pozemků Třebichovice, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 travnatých pozemků Třebichovice, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 travnatých pozemků Třebichovice, okres Kladno; ODROČENO NA NEURČITO

19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 2643/17-63
 • Datum konání dražby: 10.10.2019 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 170.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 113.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Komenského č. p. 36, Dašice, okres Pardubice
 • Okres: Pardubice
 • Popis:

Bytový dům byl postaven jako koncový řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven před více než 100 lety. Objekt je cihlové konstrukce, stropy jsou v části keramické, v část klenbové. Střecha je polovalbová, střešní krytinu tvoří plech a klempířské prvky jsou pozinkované. Zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je dům řešen jako 3 bytové jednotky: 2x 3+1, 1x garsoniéra. Zpřístupněna byla jednotka ve 2. NP, dispozice 3+1. Součástí bytové jednotky je pokoj o výměře 26,70 m 2 , chodba o výměře 10,90 m2 , kuchyně o výměře 7,50 m2 , pokoj o výměře 14,00 m2 , pokoj o výměře 22,70 m2 , koupelna o výměře 4,50 m2 , WC o výměře 1,90 m2 . Podlahová plocha činí 88,20 m2 . Dle poskytnutých údajů má další bytová jednotka v 1. NP výměru 85,30 m2 , garsoniéra ve 2. NP má výměru 40,87 m 2 . Celková podlahová plocha bytů činí 214,4 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství (sušárna v přízemí) činí 239,6 m2 . Plocha sklepů není započítána, neboť pro vysokou vlhkost nejsou užívány. Výměra neupravené půdy je 135,30 m2 .

Bytové jednotky jsou obdobného standardu. Vnitřní omítky jsou štukové. Jsou zde jednoduchá dřevěná okna. Zárubně dveří jsou ocelové. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Podlahy jsou řešeny: keramická dlažba, lino, koberce.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a zemní plyn je zaveden (v 1 bytě). Řešení vytápění v domě: kotel na tuhá paliva (2x), plynové WAW (1 byt). V domě jsou pro ohřev vody instalovány bojlery (3x).

Stav bytového domu je převážně dobrý. Současný stav domu pochází z větší rekonstrukce před rokem 1989, od té doby probíhaly jen drobné úpravy a údržba. Jednotky jsou převážně ve stavu k rekonstrukci, ale udržované (garsoniéra dle sdělení s nižší údržbou).

V jednom z bytů proběhla renovace koupelny a kuchyňské linky. V domě byly shledány problémy s vlhkostí s místní tvorbou plísní a dále praskliny, zřejmě od otřesů z provozu na přilehlé frekventované komunikace. Vhodná se jeví výměna oken, oprava nátěrů střechy, oprava fasády a celková modernizace jednotek. Špatný je stav sklepů – v minulosti opakovaně zaplaveny, celkově vlhké, nejsou užívány. Pozemek, který náleží k objektu, je bez porostů a je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: kotelna s uhelnou. K domu je užívána zahrádka s kůlnami ve vlastnictví jiného subjektu (Pozemkový fond – pronájem).

Objekt je postaven v centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V okolí je částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací. V docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,45 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO 19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO 19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO 19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO 19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

Rekreační chata Pucov, okres Třebíč; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4995/11-120
 • Datum konání dražby: 10.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 419.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 279.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč
 • Adresa objektu: Pucov
 • Okres: Třebíč
 • Popis:

Nemovitá věc je představena stavbou chaty včetně pozemků, se kterými tvoří jednotný funkční celek. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 154 k. ú. Pucov se nachází v obci Pucov.

Pucov je malá obec, kde k 1. 1. 2017 žilo více než 160 obyvatel. Je zde minimální občanská vybavenost. Rozšířená vybavenost je v 5 km vzdálené Velké Bíteši a v 7 km vzdálené Náměšti nad Oslavou. Dojezdová vzdálenost do centra Brna činí cca 43 km.

Obcí jezdí autobusy, které spojují Pucov s okolními městy a obcemi. Autobusy jezdí na trasách Třebíč – Čikov, Stařeč – Náměšť nad Oslavou, Senorady, Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou – Náměšť nad Oslavou.

Obcí Pucov nevede železniční trať. Nejbližší vlaková stanice se nachází v Náměšti nad Oslavou.

Obcí prochází sinice druhé třídy č. 392, která spojuje Velké Meziříčí a Tulešice. Silnice prochází dvěma kraji a třemi okresy. Ve vzdálenosti necelých 4 km se nachází nájezd na dálnic D1.

Předmětná nemovitá věc se nachází východním směrem od centra obce, v zahrádkářské kolonii kolem rybníka Bělizna. Lokalita je nejlépe dostupná z východu, od obce Jinošov, nicméně přístup je velmi špatný.

Nemovitá věc představuje stavbu rodinné rekreace č. e. 99 s pozemky, se kterými tvoří jednotný funkční celek.

Jedná se o smíšenou stavbu (spodní část je kamenná, 1. NP cihlové a krov dřevěný) se sedlovou střechou a plechovou krytinou. Uprostřed stavby je proveden krb přístupný z vnějšku.

Exteriér stavby je v dobrém stavebně technickém stavu, interiér nebyl  zpřístupněn. Okna jsou původní dřevěná. Celý funkční celek působí udržovaně.

Pozemek, na kterém se nemovitá věc nachází, není oplocen. Na pozemcích se nachází lavičky, ohniště a okrasné keře Přístup je umožněn po lesní cestě.

Na základě informací odhad zastavěné plochy chaty činí 57 m2 , užitná plocha potom 46 m2 .

Na pozemku se rovněž nachází dřevěná kůlna o zastavěné ploše přibližně 14 m2  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (4,66 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rekreační chata Pucov, okres Třebíč; ODROČENO NA NEURČITO Rekreační chata Pucov, okres Třebíč; ODROČENO NA NEURČITO Rekreační chata Pucov, okres Třebíč; ODROČENO NA NEURČITO Rekreační chata Pucov, okres Třebíč; ODROČENO NA NEURČITO Rekreační chata Pucov, okres Třebíč; ODROČENO NA NEURČITO

3/4 rodinného domu Nový Jáchymov, okres Beroun; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4194/18-64
 • Datum konání dražby: 8.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.490.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 993.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun
 • Adresa objektu: Boháčkova 2, 267 03 Nový Jáchymov
 • Okres: Beroun
 • Popis:
Jedná se o přízemní, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Nový Jáchymov, v řadový krajní. Dům se nachází na adrese: Boháčkova 2, 267 03 Nový Jáchymov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 86/1 - ostatní plocha, nebo po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 76/10 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Nový Jáchymov, Tyršova 31, 267 03 Nový Jáchymov.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+2 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. 

Původní stáří objektu je přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých

životností. V roce 2004 byl pořízen nový zdroj vytápění. V roce 2008 byla provedena výměna původních oken za nová plastová včetně parapetů. V roce 2009 byly provedeny nové stropní podhledy, byla provedena částečná modernizace kuchyně (obklady, podlahové krytiny) a byla provedena rekonstrukce rozvodů (elektro, vody, kanalizace). V roce 2013 byla provedena přístavba objektu. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené
skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti.
a) vedlejší stavby:
Za rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace na pozemku p.č. 86/1), je situován jednoduchý přístřešek smíšené konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým laminátem.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou
- oplocení - dřevěné latě s dřevěnými sloupky
- kovová vrata s dřevěnými latěmi
- kovová vrata
- kovová vrátka
- zpevněné plochy betonové
- zpevněné plochy dlážděné
- venkovní schody do RD s povrchem teraco
- kamenná opěrná zídka
- zemní sklep
- přípojky IS

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,42 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

3/4 rodinného domu Nový Jáchymov, okres Beroun; ODROČENO NA NEURČITO 3/4 rodinného domu Nový Jáchymov, okres Beroun; ODROČENO NA NEURČITO 3/4 rodinného domu Nový Jáchymov, okres Beroun; ODROČENO NA NEURČITO 3/4 rodinného domu Nový Jáchymov, okres Beroun; ODROČENO NA NEURČITO 3/4 rodinného domu Nový Jáchymov, okres Beroun; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor