Dražby nemovitostí

Zahrada Slezská Ostrava, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 8596/15-166
 • Datum konání dražby: 25.7.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 165.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 110.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
 • Adresa objektu: Ostrava
 • Okres: Ostrava-město
 • Popis:
Nemovité věci evidované na LV č. 2076, k.ú. Slezská Ostrava:
Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2930/3 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: objekt bez čp/če, jiná st. (LV 789), a dále pozemku p.č. 2933/2 - zahrada, LV 2076, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město,
který je situován v zastavěné, okrajové části města Ostrava. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2896/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.
Dle informací ČSÚ ve městě Ostrava je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Dle platného územního plánu města Ostrava jsou pozemky vedeny takto:
- 2930/3 - „bydlení v rodinných domech“
- 2933/2 - „bydlení v rodinných domech“
Informace získány z územního plánu města Ostrava, který je dostupný na aktuálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

Na pozemku p.č. 2930/3 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če, jiná st (LV 789), který je ve vlastnictví jiného subjektu. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,39 MB)

Usnesení o odročení  (0,16 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Zahrada Slezská Ostrava, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Slezská Ostrava, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Slezská Ostrava, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Slezská Ostrava, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 291/17-62
 • Datum konání dražby: 11.7.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.050.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 700.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
 • Adresa objektu: č.p. 58, Žandov, okres Česká Lípa
 • Okres: Česká Lípa
 • Popis:

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka rodinného domu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1900. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je smíšená, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky objektu: vápenocementové, vápenné a zateplení pláště není provedeno. V domě je půda o výměře cca 60,00 m2 . Podlahová plocha činí cca 112,00 m 2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí cca 172,00 m2 . Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou dřevěná jednoduchá, špaletová. Orientace obytných prostor je na severozápad, jihozápad. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou dýhované plné interiérové dveře, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: lino, prkenná podlaha, kuchyně má na podlaze lino, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a v chodbě je položena keramická dlažba.  

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, odpady jsou svedeny do septiku a rozvod zemního plynu není připojen. Dům má ústřední topení pomocí kotle na tuhá paliva a topná tělesa jsou závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Objekt má stěny provedené podstandardně, střecha domu je zastaralá, okna domu jsou zastaralá, podlahy v domě jsou pravděpodobně zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody v domě jsou též pravděpodobně zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny (rododendron), ovocné dřeviny (ořešák) a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Celkově je zahrada spíše zanedbaná. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. Poloha domu je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů v sídelní části je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. 

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V sídelní části obce je zastávka autobusových a vlakových spojů. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (4,00 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Rodinný dům Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Radeč u Horní Police, okres Česká Lípa; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 rodinného domu Louka u Ostrohu, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4210/15-127
 • Datum konání dražby: 9.7.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 312.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 208.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 • Adresa objektu: Louka č.pop. 93
 • Okres: Hodonín
 • Popis:

Pozemek parc.č.St. 261/2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.pop. 93 – rodinný dům a pozemek parc.č. 10/13 – zahrada, vše v katastrálním území Louka u Ostrohu, obci Louka, okres Hodonín, podle stavu ke dni prohlídky tj. 5.11.2018. Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 304 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín. Obec Louka je v okrese Hodonín, pověřeným obecním úřad je Velká nad Veličkou, obcí s rozšířenou působností je město Veselí nad Moravou; na území obce žije trvale zhruba cca 970 obyvatel. Obec Louka se rozkládá cca 12 km jihovýchodně od centra Veselí nad Moravou při silnici I.tř.č. 71 Veselí nad Moravou – státní hranice Slovensko; státní hranice je cca 11 km jižně. Okresní město Hodonín je cca 38 km západně, obec Velká nad Veličkou s obcí Louka jižně sousedí. Obec Louka je dopravně dostupná po silnici I.t.ř.č. 71, v obci je také železnice se zastávkou. Nejbližší zastávka bus od oceňovaných nemovitostí je cca 400 m jižně, vlaková stanice pak cca 1,4 km jihozápadně. Z hlediska občanské vybavenosti je v obci k dispozici MŠ, základní škola nižšího stupně. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, poštu, základní obchody a služby. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod, plynofikaci, kanalizaci včetně ČOV. Z hlediska pracovních příležitostí je nabídka v místě omezená, za prací se dojíždí do okolních měst.

Nemovitosti jsou v zastavěném území obce Louka, při jejím severovýchodním okraji, cca 800 m severovýchodně od Obecního úřadu. Rodinný je v uliční zástavbě jak řadových, tak samostatně stojících domů se zahradami. Okolní pozemky jsou severovýchodně zemědělsky obhospodařované ve větších celcích, severně a východně sady a vinice malopěstitelů, jižně a západně je zastavěné území obce – zástavba je převážně původními rodinnými domy se zahradami. Severně od hranice pozemku parc.č.St. 261/2 ve vzdálenosti cca 20 m je náhon – lokalita je v záplavovém území zóna 2 – lokalita s nízkým nebezpečím výskytu záplavy/povodně; zahrada byla dle sdělení pracovnice OÚ Louka v roce 1997 zaplavena. Nemovitosti jsou přístupné po místní zpevněné komunikaci na pozemku parc.č. 1992/12 ve vlastnictví obce; komunikace odbočuje z průjezdní silnice I.tř.č. 71, nájezd ve vzdálenosti cca 250 m. Odstavení vozidla je možné na přístupové komunikaci a dále vedle domu na části pozemku parc.č.St. 261/2; rodinný dům garáž nemá, na pozemcích se stavba garáže nenachází. Stavba č.pop. 93 je evidována v operátu KN jako rodinný dům; stavba je neobývaná, dle sdělení pracovnice OÚ Louka, je stavba neužívaná od roku 2007. Rodinný dům č.pop. 93 je na pozemku parc.č.St. 261/2 – zastavěná plocha a nádvoří, je řadový koncový, dvoupodlažní s podsklepením. Na pozemku parc.č.St. 261/2 je za rodinným domem dále samostatně stojící stavba – sklad, na pozemku je dále vjezd a plocha dvorku přecházející plynule do zahrady, která navazuje severozápadně - pozemek parc.č. 10/13 zahrada; na pozemcích jsou trvalé porosty. Stavba je napojena na přípojky vody, kanalizace, elektro a plynu. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,08 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/2 rodinného domu Louka u Ostrohu, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Louka u Ostrohu, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Louka u Ostrohu, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Louka u Ostrohu, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Louka u Ostrohu, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

1/4 rodinného domu Rousínov u Vyškova, okres Vyškov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 426/11-124
 • Datum konání dražby: 27.6.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 370.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 246.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov
 • Adresa objektu: Rudé armády č.p. 620/9, Rousínov, okres Vyškov
 • Okres: Vyškov
 • Popis:

Rodinný dům byl postaven jako koncový řadový objekt – část dvojdomku, má jedno nadzemní podlaží, je částečně podsklepený, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1922. V roce 1968 proběhla významná modernizace objektu - okna, střešní krytina, přístavba verandy, koupelna, fasáda. Na přelomu 70. a 80. let byly do objektu zavedeny sítě (vodovod, kanalizace, plyn). V roce 2012 byla nově natažena fasáda z ulice. Základy jsou patrně kamenné, objekt je kamenné příp. zděné konstrukce, stropy jsou z dřevěných trámů. Stavba má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem nebo jsou vápenocementové. Dispozičně je dům řešen jako 3+1. V domě se nachází zádveří o výměře 2,40 m2 , chodba o výměře 6,15 m2 , kuchyně o výměře 14,85 m2 , pokoj o výměře 18,55 m2 , koupelna s WC o výměře 4,20 m2 , pokoj o výměře 18,70 m2 , schodiště o výměře 9,80 m 2 a v podkroví je jeden pokoj o výměře 18,40 m2 . Příslušenství tvoří sklep o výměře 15,00 m2 . Podlahová plocha činí 93,05 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 108,05 m2 . Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Obytné prostory jsou orientovány na severozápad. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou použity dřevěné plné interiérové dveře, mají dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně je vybavena jednoduchou kuchyňskou linkou. Osvětlovací techniku tvoří běžné osvětlovací prvky. V obytných místnostech je prkenná podlaha, příp. s kobercem, v kuchyni je prkenná podlaha, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a v chodbě je položeno lino. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, je zaveden vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. Dům má ústřední topení pomocí plynového kotle a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen rovněž plynovým kotlem. 

Rodinný dům je v dobrém stavu stavebně-technickém stavu. Závažné závady nebyly zjištěny. Běžná údržba objektu je zanedbaná, vybavení domu je zastaralé, předpokládá se modernizace objektu. Na pozemku parc. č. 1536 se mimo stavby domu nachází garáž a vedlejší stavba (venkovní atelier), dále je zde umístěna studna s užitkovou vodou a jsou zde okrasné dřeviny. Pozemky parc. č. 1537 a 1538 tvoří zahradu ve funkčním celku, na níž se nacházejí okrasné a ovocné dřeviny. Celková výměra pozemků činí 1.223 m2 . Pozemky jsou oploceny pletivem do ocelových sloupků. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. 

Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (4,14 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/4 rodinného domu Rousínov u Vyškova, okres Vyškov; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Rousínov u Vyškova, okres Vyškov; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Rousínov u Vyškova, okres Vyškov; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Rousínov u Vyškova, okres Vyškov; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Rousínov u Vyškova, okres Vyškov; ODROČENO NA NEURČITO

Bytová jednotka 3+1 Šternberk, okres Olomouc, ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5380/17-68
 • Datum konání dražby: 20.6.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.510.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.006.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Jiráskova č.p. 2239/49, Šternberk, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Bytová jednotka je umístěna v typovém panelovém bytovém domě. Počet nadzemních podlaží domu je 8 a má 1 podzemní podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy jsou železobetonové izolované, objekt je panelové konstrukce a stropy jsou železobetonové montované. Střecha je rovná, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové. Dům není zateplen. Společnými prostory domu jsou vstupní prostor, schodiště, výtah, sušárny, prádelna, mandlovna a kolárna.
Odhadem byl objekt postaven v roce 1980.
Stav bytového domu je dobrý.
Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Je umístěna v 5. podlaží objektu a dispozičně se jedná o 3+1. Součástí bytové jednotky je pokoj o výměře 20,90 m2, pokoj o výměře 12,21 m2, pokoj o výměře 12,17 m2, kuchyně o výměře 8,86 m2, předsíň o výměře 10,02 m2, koupelna o výměře 2,85 m2, WC o výměře 1,03 m2, lodžie o výměře 3,06 m2. Podlahová plocha činí 68,04 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 71,10 m2.
V bytě jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Orientace obytných prostor je na sever a jih.
Do bytu je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a zemní plyn je zaveden. V bytě je dálkové ústřední topení. Ohřev vody je řešen dálkově.
Stav bytové jednotky je odhadnutý jako dobrý.
Pozemek je bez porostů a není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.
Bytový dům je situovaný ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci jsou pobočky České pošty.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. 

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů, jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu.

V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Bytová jednotka 3+1 Šternberk, okres Olomouc, ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 3+1 Šternberk, okres Olomouc, ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 3+1 Šternberk, okres Olomouc, ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 62 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 2297/11-157 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 2297/11-157 se uskuteční dne 6.8.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 3870/18-68 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 3870/18-68 se uskuteční dne 30.7.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 3773/18-56 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 3773/18-56 se uskuteční dne 29.7.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor