Dražby nemovitostí

Bytová jednotka Bohunice, okres Brno-město

 • Spisová značka: 169EX 8853/13-190
 • Datum konání dražby: 8.12.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.126.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Bohunice 524
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které spadají do společného jmění manželů povinného a jeho manžela, které jsou zapsány jako vlastnictví manžela povinného Simona Rutarová (generalie shora), a to: - bytová jednotka číslo 524/29 v budově číslo popisné 524, stojící na pozemku parcelní číslo 1895 (LV 1371), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 3432, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 695/20012 na společných částech domu a pozemku: - pozemek parcelní číslo 1895, o výměře 391 m2, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba popisné 524, způsob využití byt.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 1371, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: sklep, lodžie.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/4 rodinného domu Všetaty, okres Mělník

 • Spisová značka: 169EX 7323/11-154
 • Datum konání dražby: 10.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 650.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 433.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
 • Adresa objektu: Všetaty, okres Mělník
 • Okres: Mělník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Martiny Korfové (generálie shora), a to v podílu o velikosti 1/4: - pozemek parcelní číslo St. 351, o výměře 194 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 329, způsob využití bydlení, - pozemek parcelní číslo 230/45, o výměře 272 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec Všetaty, katastrální území Všetaty, na listu vlastnictví č. 126.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Rodinný dům Velké Opatovice, okres Blansko

 • Spisová značka: 169EX 2750/19-50
 • Datum konání dražby: 27.10.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 97.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 64.667,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
 • Adresa objektu: Velké Opatovice, okres Blansko
 • Okres: Blansko
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného a nyní již bývalé manželky povinného Mgr. Magdy Kolářové (generálie shora), a to: - pozemek parcelní číslo 1231, o výměře 339 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 120, způsob využití rod. dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro obec Velké Opatovice, katastrální území Velké Opatovice, na listu vlastnictví č. 704, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - malá zděná stodola, sklep ve svažitém terénu a chlévy.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Bytová jednotka Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov

 • Spisová značka: 169EX 274/18-108
 • Datum konání dražby: 27.10.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 735.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 490.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
 • Adresa objektu: Klášterec nad Ohří
 • Okres: Chomutov
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsány jako společné jmění manželů povinného a jeho bývalé manželky Zdenky Kunstové (generálie shora)a to: - bytová jednotka číslo 536/15 v budově číslo popisné 534, 535, 536, 537 stojící na pozemku parcelní číslo 1704/109, 1704/110, 1704/111, 1704/112 (vše LV 4016), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Klášterec nad Ohří, katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří, na listu vlastnictví č. 4567, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 6039/515134 na společných částech domu a pozemku: - stavba číslo popisné 534, 535, 536, 537, stojící na pozemku parcelní číslo 1704/109, 1704/110, 1704/111, 1704/112, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo 1704/109, o výměře 230 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1704/110, o výměře 230 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1704/111, o výměře 232 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1704/112, o výměře 232 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Klášterec nad Ohří, katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří, na listu vlastnictví č. 4016. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: sklep, lodžie

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/6 garáže s pozemky Horní Libina, okres Šumperk

 • Spisová značka: 169EX 6019/17-102
 • Datum konání dražby: 22.10.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 33.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 22.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Libina, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/6: - pozemek parcelní číslo St. 747, o výměře 28 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití garáž, - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Evidence nemovitostí (EN), parcelní číslo 459/101, o výměře 100 m2, - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Evidence nemovitostí (EN), parcelní číslo 461/101, o výměře 390 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Libina, katastrální území Horní Libina, na listu vlastnictví č. 421, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor