Dražby nemovitostí

1/12 pozemků Ostopovice, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 7833/13-152
 • Datum konání dražby: 7.4.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 54.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 36.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Ostopovice, okres Brno-venkov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
. Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: podíl o velikosti 1/12: - pozemek parcelní číslo 1496/31, o výměře 1507 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 1496/38, o výměře 10615 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 1496/50, o výměře 133 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Ostopovice, katastrální území Ostopovice, na listu vlastnictví č. 294 a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno

1/2 bytové jednotky Svitávka, okres Blansko

 • Spisová značka: 169EX 2211/11-525
 • Datum konání dražby: 30.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 442.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 294.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
 • Adresa objektu: Svitávka 162, okres Blansko
 • Okres: Blansko
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Martiny Müllerové (generálie shora), a to v podílu o velikosti 1/2: - bytová jednotka číslo 162/7 v budově číslo popisné 162, stojící na pozemku parcelní číslo St. 169 (LV 10718), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro obec Svitávka, katastrální území Svitávka, na listu vlastnictví č. 10735, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 3/62 na společných částech domu a pozemku: - stavba číslo popisné 162, stojící na pozemku parcelní číslo St. 169, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo St. 169, o výměře 425 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro obec Svitávka, katastrální území Svitávka, na listu vlastnictví č. 10718.

Pozemek Karviná-město, okres Karviná

 • Spisová značka: 169EX 2387/18-156
 • Datum konání dražby: 25.3.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 74.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 37.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
 • Adresa objektu: Karviná
 • Okres: Karviná
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: pozemek parcelní číslo 2177/2, o výměře 706 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Karviná, katastrální území Karviná-město, na listu vlastnictví č. 9338. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno

Pozemky Herálec, okres Havlíčkův Brod

 • Spisová značka: 169EX 3390/16-109
 • Datum konání dražby: 25.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 504.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 336.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Herálec, okres Havlíčkův Brod
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 963, o výměře 858 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1134, o výměře 376 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1148, o výměře 454 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1201, o výměře 133 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1202, o výměře 83 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1329, o výměře 5374 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Herálec, katastrální území Herálec, na listu vlastnictví č. 564. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno. 

Rekreační chata Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc

 • Spisová značka: 169EX 125/20-58
 • Datum konání dražby: 23.3.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.390.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.260.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Přáslavice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Bohuslavy Kummerové (generálie shora), se určuje takto: - pozemek parcelní číslo St. 327, o výměře 16 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo evidenční 1, způsob využití rod.rekr, - pozemek parcelní číslo 79/2, o výměře 548 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Přáslavice, katastrální území Přáslavice u Olomouce, na listu vlastnictví č. 457. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: vedlejší stavby: před objektem je situována dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. U objektu se dále nachází dva jednoduché dřevěné přístřešky. - příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce; kovová vrata s drátěným pletivem; kovová vrátka; studna s elektrickým čerpadlem; skleník; přípojky IS - elektro, hloubková kanalizace.

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor