Dražby nemovitostí

Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk

 • Spisová značka: 169EX 1457/19-80
 • Datum konání dražby: 18.8.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 853.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Pusté Žibřidovice č.p. 28, 788 23 Jindřichov
 • Okres: Šumperk
 • Popis:

Jedná se o přízemní, kamenný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Jindřichov, v místní části Pusté Žibřidovice, jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Pusté Žibřidovice č.p. 28, 788 23 Jindřichov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1548/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.

 Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Jindřichov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1892. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Cca před 10 ti lety byly opraveny fasádní omítky, byla repasována původní dřevěná ven-dovnitř otvíratelná okna a byla provedena modernizace vnitřního vybavení objektu (z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukčních prací). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace) navazuje přízemní, kamenná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami, na kterou vzadu a vpravo navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. 

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěný na dřevěných sloupcích - přípojky IS 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,41 MB)

Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk Rodinný dům Pusté Žibřidovice, okres Šumperk

1/7 pozemku (pole, zahrada) k.ú. Obřany, okres Brno-město

 • Spisová značka: 169EX 2297/11-157
 • Datum konání dražby: 6.8.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 32.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 21.334,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Brno, okres Brno-město
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Nemovitost se nachází na okraji krajského města Brna ve čtvrti Obřany, a to na samém okraji zastavěného území katastru. Jihovýchodní svah je rozdělen na úzké parcely, posuzovaná plocha má jen 5,2 m šířky, někteří vlastníci vlastní dva pruhy vedle sebe a tak jejich zahrádka je plošně i tvarem zajímavější. Přitom na mnohých dílech je postavená buď chatka, některá dokonce i evidovaná ve veřejném seznamu, častěji se jedná o kůlnu bez evidence. Škoda jen, že zaplevelené díly s neudržovanými přestárlými stromy nejsou v lokalitě vyjímkou a patří mezi ně i díl posuzovaný. V místě není možnost napojení staveb na inženýrské sítě, klidová oblast je typickou zahrádkářskou osadou, kterých v minulém režimu vzniklo nepřeberné množství kolem větších měst jako snaha sídlištních obyvatel o útěk z velkých sídlišť a ideální místo pro aktivní víkendový odpočinek. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,46 MB)

1/7 pozemku (pole, zahrada) k.ú. Obřany, okres Brno-město 1/7 pozemku (pole, zahrada) k.ú. Obřany, okres Brno-město 1/7 pozemku (pole, zahrada) k.ú. Obřany, okres Brno-město 1/7 pozemku (pole, zahrada) k.ú. Obřany, okres Brno-město

Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy

 • Spisová značka: 169EX 3735/16-216
 • Datum konání dražby: 6.8.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 521.490,− Kč
 • Nejnižší podání: 260.745,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatov
 • Adresa objektu: Chanovice, okres Klatovy
 • Okres: Klatovy
 • Popis:

Pozemek se nachází v katastrálním území Chanovice, při obci Chanovice v okrese Klatovy. Pozemek leží jihovýchodním směrem od obce. Pozemek je veden jako lesní, v současné době je však z velké části vykácen a stromy jsou pouze po obvodu pozemku. Dle LHO – lesní hospodářské osnovy je zde čerstvá holina s doporučením zalesnit. Dle platného územního plánu jde o pozemek lesní. 

Pozemky z LV 356 pro k. ú. Dobrotice u Chanovic: • parc. č. 167 – 145 m2 – lesní pozemek • parc. č. 168/1 – 11 533 m2 – lesní pozemek • parc. č. 168/2 – 2 957 m2 – lesní pozemek • parc. č. 235 -1 541 m2 – lesní pozemek • parc. č. 770 – 2 280 m2 – lesní pozemek • parc. č. 822 – 18 194 m2 – lesní pozemek 

Pozemky se nachází v katastrálním území Dobrotice u Chanovic, při obci Dobrotice a Chanovice v okrese Klatovy. Pozemky leží v okolí obce Dobrotice. Jde o lesní pozemky. Pozemky neleží v jednom funkčním celku, pouze pozemky parc. č. 167 168/1 a 168/2 tvoří jeden funkční celek na západ obce Dobrotice. Pozemek parc. č. 235 leží na sever od obce, pozemek parc. č. 770 na východ, stejně tak pozemek parc. č. 822m který leží nejvýchodněji a nejdál od obce.  

Pozemek parc. č. 167/168/1 a 168/2 ležící va západ obce je tvořen částečně smrkem ztepilým a borovicí lesní dle LHO je věk je po okrajích pozemku cca 78 let, uvnitř pozemku cca 10 let. Jde o porosty v polích. Pozemek parc. č. 235 ležící na sever od obce Dobrotice je umístěn v polích a tvořen smrkem ztepilým borovicí lesní a dubem letním ve stáří 80 let. Pozemek parc. č. 770 na východ od obce je dle LHO tvořen borovicí lesní ve věku 66 let. nejvýchodnější pozemek parc. č. 822 je z velké části vymýcen – zejména v severní části a jižní části holina z roku 2014. Prostřední část pozemku je tvořena smrkem ztepilým a borovicí lesní ve věku 105 let.

Všechny pozemky jsou vedeny jak územním plánem, tak katastrem nemovitostí jako lesní pozemky. Z tohoto důvodu budou pozemky oceněny jako lesní. Cena pozemků, kde jsou holiny a byly vymýceny, bude pokrácena. 

Dražební vyhláška (0,15 MB)

Znalecký posudek (3,20 MB)

Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy

Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek

 • Spisová značka: 169EX 3870/18-68
 • Datum konání dražby: 30.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.620.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.080.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Na Aleji č.p. 2596, Frýdek-Místek, okres FrýdekMístek
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:

Typ bytového objektu: bytový dům typový. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má betonové, konstrukce objektu je dle Veřejného dálkového přístupu kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací. Má rovnou střechu. Vnější omítky jsou vápenné. Společnými prostory domu jsou: vstupní prostor, schodiště. Odhadem byl objekt postaven odhadem v roce 1980. Bytový dům je z externího pohledu v dobrém stavu.

Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Je umístěna v 3. podlaží a její dispozice je 3+1. Součástí bytové jednotky je kuchyně o výměře 7,30 m2 , pokoj o výměře 24,00 m2 , pokoj o výměře 17,75 m2 , pokoj o výměře 14,60 m2 , předsíň o výměře 8,65 m2 , koupelna o výměře 3,60 m2 , WC o výměře 1,10 m2 , sklep o výměře 6,45 m2 , balkon o výměře 4,30 m 2 . Podlahová plocha činí 77,00 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 87,75 m2 . Okna jsou v jednotce plastová. Obytné prostory mají orientaci na jihozápad.

Bytový dům je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na veřejnou kanalizaci a je napojen na plynovod. Vytápění - centrální dálkové (kotel mimo stavbu). Ohřev vody zajišťuje centrální dálkové (kotel mimo stavbu).

Vzhledem k provedení prohlídky pouze z exteriéru se předpokládá, že stav oceňované bytové jednotky je standardní.

Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Bytový dům je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní soustava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí domu je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, možnost parkování je dobrá - v blízkosti objektu.

Na nemovitosti vázne Věcné břemeno vstupu za účelem provádění oprav, údržby a kontroly objektové stanice pro dodávku tepla a teplé vody - bez vlivu na cenu objektu a Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, Zahájení exekuce. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,54 MB)

Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek Dražba bytu 3+1 a dále podílu 65/1672 na spol. č. domu v obci, okresu Frýdek-Místek

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov

 • Spisová značka: 169EX 3773/18-56
 • Datum konání dražby: 29.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 350.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 233.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov
 • Adresa objektu: Na Pískách č.e. 58, Svatava, okres Sokolov
 • Okres: Sokolov
 • Popis:

Stavebně technický stav a vybavení objektu se odhaduje na základě vizuálního posouzení stavby, užitná plocha se dohaduje dle dostupných zjištění.

 Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má jedno nadzemní podlaží. Stavba není pravděpodobně podsklepená, není zde půda a disponuje pravděpodobně vybudovaným obytným podkrovím. Odhadované stáří objektu přibližně 40 let.

Základy jsou pravděpodobně tvořeny z betonu bez izolace, objekt je smíšené konstrukce – příhradová konstrukce pravděpodobně s vyzděním, stěny mají tloušťku do 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha objektu je sedlová, střešní krytina je plechová a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není z vnější strany zateplena.

Dispozičně se pravděpodobně jedná o jednu či dvě přízemní místnosti a pokoj v podkroví. Podlahová plocha činí dle zastavěné plochy odhadem do 38 m2 .

Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna, vchodové dveře jsou dřevěné. Vnitřní vybavení stavby nebylo zjištěno, předpokládá se spíše podstandard. Zda objekt disponuje vybudovanou koupelnou či sociálním zařízením nebylo zjištěno. Do objektu je pravděpodobně zavedena elektrická energie - předpoklad napojení na distr. síť. Zdroj vody - nezjištěno, odpad - nezjištěno. Vytápění objektu - nezjištěno, předpoklad lokální na TP.

Stav objektu dle vizuálního posouzení s průběžnou, částečně zanedbanou údržbou. Některé konstrukční prvky a vnitřní vybavení se uvažují dožité, případně v mezním stavu. Objekt se uvažuje k rekonstrukci.

Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

Součástí jsou tyto venkovní stavby: na parc. č. 893 zděná stavba evidovaná v KN jako stavba č.p. 58 - rodinná rekreace, jedná se o torzo jednoho podlaží bývalého rekreačního domku - v současné době je využíván zřejmě jako kolna. Stav zcela dožitý.

Poloha rekreačního objektu je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Ve vzdálenosti cca 3 – 4 km je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Na listu vlastnictví jsou poznámky o zahájení exekuce a exekuční příkazy.

Na listu vlastnictví je vedeno ve prospěch parc. č. 893 věcné břemeno spočívající v právu vybudování přípojky el. energie, oprav a případných dalších činností při opravách na příslušném pozemku – povinnost k parcele č. 900. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,87 MB)

Dražba chaty Svatava, okres Sokolov Dražba chaty Svatava, okres Sokolov Dražba chaty Svatava, okres Sokolov Dražba chaty Svatava, okres Sokolov

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 62 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 2297/11-157 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 2297/11-157 se uskuteční dne 6.8.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 3870/18-68 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 3870/18-68 se uskuteční dne 30.7.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 3773/18-56 do sekce Dražby

1.7.2020 | Dražba 169EX 3773/18-56 se uskuteční dne 29.7.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor