Dražby nemovitostí

1/8 pozemku Bzenec, okres Hodonín

 • Spisová značka: 169EX 582/13-306
 • Datum konání dražby: 20.6.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 138.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 69.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Bzenec, okres Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo 1180, o výměře 589 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec Bzenec, katastrální území Bzenec, na listu vlastnictví č. 369, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - trvalé porosty, ovocné dřeviny, pozemek je oplocen, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků.

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Pozemek Smečno, okres Kladno

 • Spisová značka: 169EX 1005/20-169
 • Datum konání dražby: 25.5.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 71.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 47.333,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný
 • Adresa objektu: Smečno, okres Kladno
 • Okres: Kladno
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 917/41, o výměře 2600 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, pro obec Smečno, katastrální území Smečno, na listu vlastnictví č. 972. 

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Admin. stavba a jiné stavby s pozemky Rantířov, okres Jihlava; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 764/18-229
 • Datum konání dražby: 21.3.2023 11:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 11.700.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 7.800.000,− Kč
 • Dražební jistota: 500.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava
 • Adresa objektu: Rantířov, okres Jihlava
 • Okres: Jihlava
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 219, o výměře 329 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 20, způsob využití adminis., - pozemek parcelní číslo St. 220, o výměře 489 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo St. 221, o výměře 486 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo St. 222/1, o výměře 706 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo St. 223, o výměře 178 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo St. 224, o výměře 12 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo 53/4, o výměře 2399 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 53/43, o výměře 298 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 53/55, o výměře 4347 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Rantířov, katastrální území Rantířov, na listu vlastnictví č. 355, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: oplocení.  

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

Bytová jednotka Jirkov, okres Chomutov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 1810/21-143
 • Datum konání dražby: 21.3.2023 09:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.925.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.283.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
 • Adresa objektu: Jirkov 1504, okres Chomutov
 • Okres: Chomutov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Dany Nagyové (generálie shora), a to: - bytová jednotka číslo 1504/12 v budově číslo popisné 1504, stojící na pozemku parcelní číslo 1005/6, LV 5267, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Jirkov, katastrální území Jirkov, na listu vlastnictví č. 5268, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 670/15812 na společných částech domu a pozemku: - stavba číslo popisné 1504, stojící na pozemku parcelní číslo 1005/6, způsob využití byt. dům, - pozemek parcelní číslo 1005/6, o výměře 279 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Jirkov, katastrální území Jirkov, na listu vlastnictví č. 5267, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,27 MB)

Rodinný dům Dolní Žleb, okres Děčín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3455/21-65
 • Datum konání dražby: 9.2.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.145.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 763.334,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
 • Adresa objektu: Děčín, okres Děčín
 • Okres: Děčín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 39/2, o výměře 326 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 26, způsob využití rod. dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Děčín, katastrální území Dolní Žleb, na listu vlastnictví č. 133, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy, venkovní schody, přípojky IS. 

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

první 1 2 3 4 další poslední
Celkem: 18 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3205/16-142 do sekce Dražby

17.5.2023 | Dražba 169EX 3205/16-142 se uskuteční dne 20.6.2023 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 582/13-306 do sekce Dražby

17.5.2023 | Dražba 169EX 582/13-306 se uskuteční dne 20.6.2023 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 1005/20-169 do sekce Dražby

23.4.2023 | Dražba 169EX 1005/20-169 se uskuteční dne 25.5.2023 v 08:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2023 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies