Dražby nemovitostí

Rodinný dům s pozemky Kocurovice, okres Frýdek-Místek

 • Spisová značka: 169EX 3196/20-92
 • Datum konání dražby: 27.7.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.219.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.479.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Lučina 174, okres Frýdek-Místek
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 20, o výměře 547 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 174, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 172/1, o výměře 101 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 172/2, o výměře 1018 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 175, o výměře 26218 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 177/2, o výměře 1359 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 178, o výměře 1320 m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 179, o výměře 1163 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 180, o výměře 459 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Lučina, katastrální území Kocurovice, na listu vlastnictví č. 406, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - hospodářská přístavba, ovocné dřeviny, oplocení pozemku – částečně pletivo do ocelových sloupků;

Dražební vyhláška (0,17 MB)

1/2 rodinného domu s pozemky Šošůvka, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3193/18-97
 • Datum konání dražby: 20.7.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.491.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 994.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko
 • Adresa objektu: Šošůvka č.p. 4, okres Blansko
 • Okres: Blansko
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo St. 51, o výměře 886 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 4, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo St. 52, o výměře 673 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití zem.stav, - pozemek parcelní číslo 45/1, o výměře 535 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 55, o výměře 1026 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2601, o výměře 194 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Šošůvka, katastrální území Šošůvka, na listu vlastnictví č. 73, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - 2x zděná kolna, velká průjezdná stodola, chlévy

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Rodinný dům Kladno, okres Kladno

 • Spisová značka: 169EX 3707/20-62
 • Datum konání dražby: 20.7.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.914.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.609.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno
 • Adresa objektu: Kladno 864, okres Kladno
 • Okres: Kladno
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 2588/1, o výměře 182 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 864, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 2588/2, o výměře 46 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo 2589, o výměře 236 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro obec Kladno, katastrální území Kladno, na listu vlastnictví č. 12772, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - původní garáž pravděpodobně přestavěna na obchodní prostor (zámečnictví - součástí pozemku parc.č. 2588/2), oplocení ze strojového pletiva na kovových sloupcích vč. podezdívky, oplocení zděné z cihel vč. omítky (pouze na části), oplocení ze ztraceného bednění plné a s kovovou výplní, vjezdová brána a branka, venkovní schody vč. kovového zábradlí, zpevněné plochy vč. obrubníků, inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu. Součástí pozemku parc.č. 2589 je rostlinstvo: okrasné keře (túje podél části oplocení). 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

1/2 pozemku Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 169EX 7448/11-127
 • Datum konání dražby: 29.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 50.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 33.334,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
 • Adresa objektu: Uherský Ostroh
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 6369, o výměře 1827m2, druh pozemku vinice, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro obec Uherský Ostroh, katastrální území Ostrožské Předměstí, na listu vlastnictví č. 2054.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Zemědělská stavba Dobrná s pozemkem, okres Děčín

 • Spisová značka: 169EX 8281/17-86
 • Datum konání dražby: 24.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 555.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 370.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
 • Adresa objektu: Dobrná, okres Děčín
 • Okres: Děčín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 167/2, o výměře 557 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, zůsob využití zem. stav., - pozemek parcelní číslo 767/2, o výměře 580 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Dobrná, katastrální území Dobrná, na listu vlastnictví č. 132, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - vedlejší stavby: na pozemku p.č. St. 167/2 se nachází objekt bez čp/če - zem. stav, jedná se o zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 6 další poslední
Celkem: 28 položek

Novinky

Dražba 169EX 5214/14-121 odročena na neurčito

20.6.2021 | Dražba 169EX 5214/14-121 odročena na neurčito

Dražba 169EX 1387/20-67 odročena na neurčito

20.6.2021 | Dražba 169EX 1387/20-67 odročena na neurčito

Dražba 169EX 1385/20-70 odročena na neurčito

20.6.2021 | Dražba 169EX 1385/20-70 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor