Dražby nemovitostí

Pozemky Troubelice, okres Olomouc

 • Spisová značka: 169EXD 1/21-4
 • Datum konání dražby: 20.1.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 0,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.000.000,− Kč
 • Dražební jistota: 500.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Troubelice, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, které jsou zapsány jako společné jmění manželů navrhovatelů Soni Šinclové a Martina Přidala (generálie shora), a to: - pozemek parcelní číslo 355/1, o výměře 426 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 355/2, o výměře 188 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 353, způsob využití bydlení, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Troubelice, katastrální území Troubelice, na listu vlastnictví č. 518, včetně všech součástí a příslušenství (dále jen „nemovité věci“).

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,15 MB)

Rodinný dům s pozemky Nýřany, okres Plzeň-sever; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 2043/19-110
 • Datum konání dražby: 27.10.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.118.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.745.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever
 • Adresa objektu: Nýřany 1157, okres Plzeň-sever
 • Okres: Plzeň-sever
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Danuše Pinkerové (generálie shora), včetně všech součástí a příslušenství, které se exekuce týká, se určuje takto: - pozemek parcelní číslo 1987/192, o výměře 481 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 1987/212, o výměře 107 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 1157, způsob využití rod. dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, pro obec Nýřany, katastrální území Nýřany, na listu vlastnictví č. 1716, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - plynový kotel, závěsné radiátory, bojler; - okrasné dřeviny, oplocení tvoří dřevěný plot, kůlna, přístavek na dřevo, kulatý bazén.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/8 rodinného domu s pozemky Boskovice, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3159/16-128
 • Datum konání dražby: 30.9.2021 11:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 310.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 206.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
 • Adresa objektu: Boskovice 1390, okres Blansko
 • Okres: Blansko
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo 2087/2, o výměře 619 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2087/5, o výměře 178 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 1390, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro obec Boskovice, katastrální území Boskovice, na listu vlastnictví č. 7744, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlevo vedle rodinného domu dřevěný přístřešek pod pultovou střechou, zděná garáž pod plochou střechou, která navazuje na levou zadní část rodinného domu, přístupový chodník z betonových dlaždic.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/3 rodinného domu s pozemky Vícenice u Dolních Lažan, okres Třebíč; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 626/20-78
 • Datum konání dražby: 3.8.2021 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 552.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 368.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice
 • Adresa objektu: Vícenice 23, okres Třebíč
 • Okres: Třebíč
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo 69/2, o výměře 418 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 23, způsob využití bydlení, - pozemek parcelní číslo 70/1, o výměře 372 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 70/2, o výměře 138 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití zem. stav, - pozemek parcelní číslo 231, o výměře 2230 m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, pro obec Vícenice, katastrální území Vícenice u Dolních Lažan, na listu vlastnictví č. 114; a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - oplocení a hospodářské budovy.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/2 rodinného domu s pozemky Vyšehořovice, okres Praha-východ; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 6072/19-92
 • Datum konání dražby: 29.7.2021 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.600.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.733.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ
 • Adresa objektu: Vyšehořovice 111, okres Praha-východ
 • Okres: Praha-východ
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo St. 146, o výměře 356 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 111, způsob využití rod. dům, - pozemek parcelní číslo St. 588, o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., - pozemek parcelní číslo 204/3, o výměře 209 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 204/7, o výměře 342 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, pro obec Vyšehořovice, katastrální území Vyšehořovice, na listu vlastnictví č. 162, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - okrasné dřeviny, jako oplocení pozemku bylo použito pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot s podezdívkou.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EXD 1/21-4

23.12.2021 | Dražba 169EXD 1/21-4 se uskuteční dne 20.1.2022 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

UZAVŘENÍ ÚŘADU

13.12.2021 | V období 23.12.2021 - 2.1.2022 zůstává úřad zcela uzavřen, a to včetně možnosti telefonického kontaktu.

Přidána dražba 169EXD 1/21-4 do sekce Dražby

17.11.2021 | Dražba 169EXD 1/21-4 se uskuteční dne 16.12.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies