Dražby nemovitostí

1/4 rodinného domu Jakartovice, okres Opava

 • Spisová značka: 169EX 8484/14-144
 • Datum konání dražby: 15.9.2020 14:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 248.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 165.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava
 • Adresa objektu: Jakartovice
 • Okres: Opava
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/4: - pozemek parcelní číslo St. 33/1, o výměře 1441 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 73, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 334, o výměře 324 m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 348, o výměře 199 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Jakartovice, katastrální území Jakartovice, na listu vlastnictví č. 62, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - přípojky inženýrských sítí, oplocení pozemků, zpevněné plochy; - vedlejší stavba-kůlna - jednopodlažní objekt s šikmou střechou umístěný v severovýchodním rohu pozemku parc.č. St. 33/1.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/2 pozemku Polánka u Moravského Krumlova, okres Znojmo

 • Spisová značka: 169EX 7352/11-153
 • Datum konání dražby: 15.9.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 117.800,− Kč
 • Nejnižší podání: 78.534,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
 • Adresa objektu: Moravský Krumlov
 • Okres: Znojmo
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 544/45, o výměře 6198 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Moravský Krumlov, katastrální území Polánka u Moravského Krumlova, na listu vlastnictví č. 191.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Rodinný dům Dolní Dubňany, okres Znojmo

 • Spisová značka: 169EX 6339/11-145
 • Datum konání dražby: 15.9.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 707.700,− Kč
 • Nejnižší podání: 471.800,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
 • Adresa objektu: Dolní Dubňany
 • Okres: Znojmo
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 154, o výměře 80 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 107, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo St. 295, o výměře 32 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způsob využití zem.stav (LV 391), - pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), parcelní číslo 739, o výměře 4997 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Dolní Dubňany, katastrální území Dolní Dubňany, na listu vlastnictví č. 102.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

2/8 rodinného domu Nová Ves u Jeseníka, okres Jeseník

 • Spisová značka: 169EX 8231/13-136
 • Datum konání dražby: 8.9.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Hradec-Nová Ves
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: v podílu povinného o velikosti 2/8, které jsou zapsány v katastru nemovitostí aktuálně zapsány: - pozemek parcelní číslo St. 41, o výměře 521 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 99, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 191, o výměře 850 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 243, o výměře 1208 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Hradec-Nová Ves, katastrální území Nová Ves u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 23, v rámci Komplexních pozemkových úprav dle rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník č.j. SPU 040441/2019 ze dne 18.03.2019 jsou v návrhu nových pozemků schváleny a v souladu s ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. budou předmětné nemovité věci označovány následně: - pozemek parcelní číslo St. 41, o výměře 312 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 99, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 651, o výměře 598 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 662, o výměře 1669 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Hradec-Nová Ves, katastrální území Nová Ves u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 23; a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot, k objektu náleží hospodářská část a stodola.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4178/15-101
 • Datum konání dražby: 18.8.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.640.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Pardubice
 • Okres: Pardubice
 • Popis:

Jedná se o nemovitou věc - jednotky č. 1200/8, v budově č.p. 1198, 1199, 1200, příslušející k části obce Bílé Předměstí, na pozemcích p.č. St. 4049, p.č. St. 4050 a p.č. St. 4051, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 418/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 56254 a listu vlastnictví č. 13499, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Dašická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 723/31, který je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Objekt byl pravděpodobně původně postaven v roce 1960. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce stoupaček, dodatečná izolace základů a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je uvažována jako průměrná.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,32 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice; ODROČENO NA NEURČITO

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 62 položek

Novinky

Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

4.8.2020 | Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

VSTUP POUZE S ROUŠKOU

31.7.2020 | Vstup do jednací místnosti a na pokladnu bude umožněn pouze osobě, která má zajištěnou ochranu dýchacích úst, a to rouškou, respirátorem, šátkem, šálou nebo čímkoliv podobným, čím si zakryje svá ústa a nos.

Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

23.7.2020 | Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor