Dražby nemovitostí

Pozemky Vlachovice, okres Zlín

 • Spisová značka: 169EX 2955/11-160
 • Datum konání dražby: 15.12.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 24.700,− Kč
 • Nejnižší podání: 16.467,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
 • Adresa objektu: Vlachovice
 • Okres: Zlín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 2375, o výměře 1941 m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 2376, o výměře 525 m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, pro obec Vlachovice, katastrální území Vlachovice, na listu vlastnictví č. 1213.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Pozemek Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín

 • Spisová značka: 169EX 2955/11-158
 • Datum konání dražby: 15.12.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 38.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 25.334,− Kč
 • Dražební jistota: 15.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
 • Adresa objektu: Újezd
 • Okres: Zlín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 748, o výměře 2536 m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, pro obec Újezd, katastrální území Újezd u Valašských Klobouk, na listu vlastnictví č. 872,

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Bytová jednotka Bohunice, okres Brno-město

 • Spisová značka: 169EX 8853/13-190
 • Datum konání dražby: 8.12.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.126.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Bohunice 524
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které spadají do společného jmění manželů povinného a jeho manžela, které jsou zapsány jako vlastnictví manžela povinného Simona Rutarová (generalie shora), a to: - bytová jednotka číslo 524/29 v budově číslo popisné 524, stojící na pozemku parcelní číslo 1895 (LV 1371), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 3432, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 695/20012 na společných částech domu a pozemku: - pozemek parcelní číslo 1895, o výměře 391 m2, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba popisné 524, způsob využití byt.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Bohunice, na listu vlastnictví číslo 1371, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: sklep, lodžie.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/16 pozemků Mostkov, okres Šumperk

 • Spisová značka: 169EX 849/11-178
 • Datum konání dražby: 24.11.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 163.592,− Kč
 • Nejnižší podání: 109.062,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Oskava, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/16: - pozemek parcelní číslo 302/4, o výměře 16860 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 303, o výměře 6798 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 305, o výměře 4107 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 306, o výměře 13527 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 307/1, o výměře 25876 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 308, o výměře 1601 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 417, o výměře 705 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 419, o výměře 14697 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 420/9, o výměře 16203 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 436/7, o výměře 23442 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 750, o výměře 539 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 790/41, o výměře 232 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 790/42, o výměře 210 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), parcelní číslo 252/2, o výměře 18405 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Oskava, katastrální území Mostkov, na listu vlastnictví č. 824, ve znění jednoduchých pozemkových úprav pro katastrální území Mostkov dle Oznámení Státního pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav č.j. SPU 130483/2020/Soó ze dne 20.04.2020 budou tyto nemovité věci označeny následovně: - pozemek parcelní číslo 302/4, o výměře 16860 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 303, o výměře 6798 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 305, o výměře 4107 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 306, o výměře 13527 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 307/1, o výměře 25876 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 308, o výměře 1601 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 417, o výměře 705 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 419, o výměře 14697 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 420/9, o výměře 16203 m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 436/7, o výměře 23442 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 750, o výměře 539 m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 790/41, o výměře 232 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 790/42, o výměře 210 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 273/16, o výměře 18169 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Oskava, katastrální území Mostkov, na listu vlastnictví č. 824.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/16 rodinných domů s pozemky Mostkov, okres Šumperk

 • Spisová značka: 169EX 849/11-176
 • Datum konání dražby: 24.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 36.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 24.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Oskava, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/16: - pozemek parcelní číslo St. 33/1, o výměře 169 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 33/2, o výměře 94 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 90, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo St. 147, o výměře 66 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způbob využití rod.dům, bez LV, - pozemek parcelní číslo St. 148, o výměře 29 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, způbob využití rod.dům, bez LV, - pozemek parcelní číslo 91, o výměře 385 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 92/2, o výměře 646 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 96/1, o výměře 305 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Oskava, katastrální území Mostkov, na listu vlastnictví č. 526.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 8003/17-83 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 8003/17-83 se uskuteční dne 19.11.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 2444/19-88 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 2444/19-88 se uskuteční dne 13.11.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 2955/11-158 do sekce Dražby

16.10.2020 | Dražba 169EX 2955/11-158 se uskuteční dne 15.12.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor