Dražby nemovitostí

Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy

 • Spisová značka: 169EX 3735/16-216
 • Datum konání dražby: 6.8.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 521.490,− Kč
 • Nejnižší podání: 260.745,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatov
 • Adresa objektu: Chanovice, okres Klatovy
 • Okres: Klatovy
 • Popis:

Pozemek se nachází v katastrálním území Chanovice, při obci Chanovice v okrese Klatovy. Pozemek leží jihovýchodním směrem od obce. Pozemek je veden jako lesní, v současné době je však z velké části vykácen a stromy jsou pouze po obvodu pozemku. Dle LHO – lesní hospodářské osnovy je zde čerstvá holina s doporučením zalesnit. Dle platného územního plánu jde o pozemek lesní. 

Pozemky z LV 356 pro k. ú. Dobrotice u Chanovic: • parc. č. 167 – 145 m2 – lesní pozemek • parc. č. 168/1 – 11 533 m2 – lesní pozemek • parc. č. 168/2 – 2 957 m2 – lesní pozemek • parc. č. 235 -1 541 m2 – lesní pozemek • parc. č. 770 – 2 280 m2 – lesní pozemek • parc. č. 822 – 18 194 m2 – lesní pozemek 

Pozemky se nachází v katastrálním území Dobrotice u Chanovic, při obci Dobrotice a Chanovice v okrese Klatovy. Pozemky leží v okolí obce Dobrotice. Jde o lesní pozemky. Pozemky neleží v jednom funkčním celku, pouze pozemky parc. č. 167 168/1 a 168/2 tvoří jeden funkční celek na západ obce Dobrotice. Pozemek parc. č. 235 leží na sever od obce, pozemek parc. č. 770 na východ, stejně tak pozemek parc. č. 822m který leží nejvýchodněji a nejdál od obce.  

Pozemek parc. č. 167/168/1 a 168/2 ležící va západ obce je tvořen částečně smrkem ztepilým a borovicí lesní dle LHO je věk je po okrajích pozemku cca 78 let, uvnitř pozemku cca 10 let. Jde o porosty v polích. Pozemek parc. č. 235 ležící na sever od obce Dobrotice je umístěn v polích a tvořen smrkem ztepilým borovicí lesní a dubem letním ve stáří 80 let. Pozemek parc. č. 770 na východ od obce je dle LHO tvořen borovicí lesní ve věku 66 let. nejvýchodnější pozemek parc. č. 822 je z velké části vymýcen – zejména v severní části a jižní části holina z roku 2014. Prostřední část pozemku je tvořena smrkem ztepilým a borovicí lesní ve věku 105 let.

Všechny pozemky jsou vedeny jak územním plánem, tak katastrem nemovitostí jako lesní pozemky. Z tohoto důvodu budou pozemky oceněny jako lesní. Cena pozemků, kde jsou holiny a byly vymýceny, bude pokrácena. 

Dražební vyhláška (0,15 MB)

Znalecký posudek (3,20 MB)

Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy Lesní pozemek Dobrotice u Chanovic, okres Klatovy

Pozemky Vracov, okres Hodonín

 • Spisová značka: 169EX 5513/18-53
 • Datum konání dražby: 21.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 65.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 43.334,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Vracov, okr. Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Jedná se o dražbu pozemků dražených jako celek. 1) Pozemek parc. č. 1224 o výměře 370 m2 je v katastru nemovitostí veden zahrada. Na části pozemku se nachází trvalé porosty, je udržován sečením. Příjezd po nezpevněné cestě. Pozemek se nachází v zastavěném území obce Vracov, asi 1km jihozápadně od jejího centra. Dle územního plánu obce se jedná o plochy soukromé a vyhrazené zeleně ZS. Pozemek není připojen na žádné IS, patrně možnost elektřiny. 2) Pozemek parc. č. 4955/83 o výměře 1 606 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek a plní funkce lesa. Jedná se o 112-letý borový les v pruhu širokém 5-6m. Detailní složení lesa a jeho atributy jsou patrné z lesních hospodářských osnov v příloze. Příjezd po nezpevněné cestě. Pozemek se nachází v nezastavěném území obce Vracov, asi 3km západně od jejího centra. Dle územního plánu obce se jedná o plochy lesní NL.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Pozemky Vracov, okres Hodonín Pozemky Vracov, okres Hodonín Pozemky Vracov, okres Hodonín Pozemky Vracov, okres Hodonín

Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 34/19-65
 • Datum konání dražby: 14.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 75.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 50.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Vojkovice, okres Brno-venkov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Pozemek parc. č. 650/15 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Jedná se o pozemek parc. č. 650/15 o rozloze 697 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.

Pozemek se nachází asi 900 m severně od centra obce Vojkovice, v zahrádkářské osadě. V okolí se nachází téměř výhradně rekreační stavby nebo zahrady bez staveb. Inženýrské sítě jsou mimo dosah. Autobusová zastávka ve vzdálenosti asi 500 m. Občanská vybavenost je ve vzdálenosti asi 700 m – 1 km. Příjezd k pozemku po nezpevněné komunikaci. Parkovací možnosti jsou dobré, v okolí pozemku nebo na

samotném pozemku. V místě hrozí střední riziko povodně, jde o území tzv. 20-leté vody. Pozemek je ve výhradním vlastnictví.

Dle územního plánu obce je pozemek zahrnut do ploch Nd – plochy zemědělské – drobná držba. Možnost výstavby rekreačního objektu není možná.

Pozemek je využíván k rekreačním účelům jako zahrada. Pozemek je oplocen z jedné strany plotem z pletiva na betonové sloupky. Stavby ani porosty se na pozemku nenacházejí. V současné době je pozemek patrně využíván spolu se sousední parcelou č. 650/16, slouží pro příjezd automobilu. Předpokládá se tedy rekultivace pozemku. Pozemek je rovinatý.

Věcná břemena nebyla zjištěna. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,52 MB)

Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov Dražba orné půdy v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

Rodinný dům Loštice, okres Šumperk

 • Spisová značka: 169EX 6219/18-64
 • Datum konání dražby: 7.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 710.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 473.334,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Krátká 191/7, 78983 Loštice
 • Okres: Šumperk
 • Popis:

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Loštice, jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Krátká 191/7, 78983 Loštice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné částečně zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1150/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Loštice, nám. Míru 66/1, 78983 Loštice.

Dle sdělení informací ČSÚ v obci Loštice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vovodov, hloubková kanalizace, plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,41 MB)

Rodinný dům Loštice, okres Šumperk Rodinný dům Loštice, okres Šumperk Rodinný dům Loštice, okres Šumperk Rodinný dům Loštice, okres Šumperk Rodinný dům Loštice, okres Šumperk

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice

 • Spisová značka: 169EX 4178/15-101
 • Datum konání dražby: 2.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.640.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Pardubice
 • Okres: Pardubice
 • Popis:

Jedná se o nemovitou věc - jednotky č. 1200/8, v budově č.p. 1198, 1199, 1200, příslušející k části obce Bílé Předměstí, na pozemcích p.č. St. 4049, p.č. St. 4050 a p.č. St. 4051, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 418/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 56254 a listu vlastnictví č. 13499, vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Dašická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 723/31, který je ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Objekt byl pravděpodobně původně postaven v roce 1960. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce stoupaček, dodatečná izolace základů a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je uvažována jako průměrná.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,32 MB)

Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice Bytová jednotka 2+1 Pardubice, okres Pardubice

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 51 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 6219/18-64 do sekce Dražby

1.6.2020 | Dražba 169EX 6219/18-64 se uskuteční dne 7.7.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 1812/16-262 do sekce Dražby

1.6.2020 | Dražba 169EX 1812/16-262 se uskuteční dne 19.6.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 1812/16-264 do sekce Dražby

1.6.2020 | Dražba 169EX 1812/16-264 se uskuteční dne 19.6.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor