Dražby nemovitostí

1/14 rodinného domu, 1/7 zahrady Mikulov na Moravě, okres Břeclav

 • Spisová značka: 169EX 5506/18-49
 • Datum konání dražby: 22.10.2019 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav
 • Adresa objektu: Wolkerova 511/5, Mikulov, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:

Rodinný dům je postaven jako koncový řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně není podsklepený, nachází se zde půda. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadem je dům starý 80 a více let. Významnější rekonstrukcí prošel dům patrně v 80. letech 20. stol. Vstup do objektu je řešen z ulice skrze průjezd.

Základy jsou patrně smíšené, objekt je patrně zděné smíšené konstrukce, má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována dřevěná okna s dvojsklem. Vchodové dveře jsou dřevěné.

Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 90 m2 .

Dům je patrně napojen na veškeré inženýrské sítě a je patrně ústředně vytápěn – neověřeno.

Stav rodinného domu se jeví jako dobrý, závažné závady nebyly zjištěny. Běžná údržba je na běžné úrovni, ve dvoře se jeví jako zanedbaná.

Pozemek parc. č. 958 o výměře 255 m2 je částečně zastavěn stavbou výše popsaného rodinného domu, částečně vedlejšími stavbami a částečně tvoří dvůr. Pozemek parc. č. 959/1 o výměře 77 m2 je částečně zastavěn průjezdem, který tvoří součást výše popsaného domu a částečně tvoří dvůr, tvoří nedílnou součást oceňovaného celku. Celková výměra pozemků činí 332 m2 . Dvorek je oplocen zděným plotem. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

Dům je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Občanská vybavenost je v obci komplexní, v místě dobře dostupná.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (4,17 MB)

1/14 rodinného domu, 1/7 zahrady Mikulov na Moravě, okres Břeclav 1/14 rodinného domu, 1/7 zahrady Mikulov na Moravě, okres Břeclav 1/14 rodinného domu, 1/7 zahrady Mikulov na Moravě, okres Břeclav 1/14 rodinného domu, 1/7 zahrady Mikulov na Moravě, okres Břeclav

1/2 rodinného domu Kupařovice, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 7592/11-67
 • Datum konání dražby: 17.10.2019 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 350.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 233.334,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Kupařovice 54
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:

a) pozemek dle LV č. 37, k.ú. Kupařovice  - id. 1/2

Stavební plocha pod stavbou RD je rovinná, v místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě v obci, parcela má zastavěnou jihovýchodní část, severozápadní trojúhelník je nezastavěn a slouží jako oplocená zahrada, zde je připlocen i pozemek ve vlastnictví obce parcelní číslo 408/6.

b) rodinný dům č.p. 54 na pozemku parcelní číslo 52 k.ú. a obec Kupařovice, okres Brno-venkov, podíl ve výši id. 1/2

Jde o podíl na stavbě v Kupařovicích, evidované jako rodinný dům č.p.54, ten je postaven na samotném okraji zastavěné části katastru Kupařovice těsně u břehu koryta řeky Jihlavy. Stavba má jedno nadzemní podlaží, je z části podsklepená, sklep není využíván, neboť pokud se hladina řeky zvýší objekuje se ve sklepě voda, tady taky je umístěná studna, která původně sloužila domu jako zdroj pitné vody, dnes je dům napojen na obecní vodovod. Dům je zastřešen sedlovou střechou, podkroví plně využívané. Do podkroví vede kovové nedokončené schodiště. Příjezd k domu z jihovýchodní strany po místní částečně zpevněné komunikaci - povrch je štěrkový, za deště silně rozblácený. Okolní zástavbu tvoří obdobné rodinné domy. 

Stavba je užívána více než 80 let, podle potřeb jejich uživatelů byla zde zahájená před několika lety přestavba, ta do dnešního dne není ukončená, dům je ovšem málem celý užíván.

Stavba je založená na z části na kamenných z části na betonových základech prokládaných kamenem, částečně izolovaných, obvodové zdivo smíšené tl. 45 cm. Stropy nespalné i polospalné, střecha nad původní části krov dřevěný, nad novou částí pult, krytina plech. Úprava fasády původní části - chybí, omítka je odstraněná, nová část je opatřená stěrkou na perlinku, finální úprava rovněž chybí. Vnitřní omítky z větší části nové nebo původní opravené dvouvrstvé vápenné, obklady v běžném rozsahu. Schodiště na kovovém nosníku kovové desky, stupně zatím chybí. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna a oboje vchodové dveře dřevěné nové, vnitřní dveře v ocelových zárubních plné i prosklené. Nášlapné vrstvy podlah převážně tvoří dlažby nebo koberec na beton, místy najdeme i PVC. Vytápění ústřední plynové, kotel UT sdružen s ohřevem TUV je umístěn v prostoru samostatného WC v 1.NP stavby. Systém je teplovodní, po celém domě jsou rozmístěny radiátory. Kuchyň je vybavena plynovým sporákem, kuchyňská linka je moderní s vestavěnými spotřebiči. Dům je napojen na elektronickou energii, obecní vodovod, odvod splašků do jímky na vyvážení, stavba je napojená na plyn.

Dispozičně v 1.NP přístupném ze štítu v původní části domu z vnitřní haly vedou dveře do kuchyně, za ní je obývací pokoj. Tyto prostory mají okna do ulice. Z haly vedou dále dveře do ložnice, ta má okno vyvedené do haly a tedy není větraná přímo, další dveře vedou do komory, na samostatné WC a do koupelny v zadní části domu a v přístavbě. Tady taky najdeme druhé dveře vedoucí ven z domu - na zahradu za dům. Vedle koupelny pak ocelovým nedokončeným schodištěm vcházíme do podkroví, zde je rovněž byt 2+1 s koupelnou a samostatným WC, do místnosti ze střešním oknem zatéká a tak není schopná užívání. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,82 MB)

1/2 rodinného domu Kupařovice, okres Brno-venkov 1/2 rodinného domu Kupařovice, okres Brno-venkov 1/2 rodinného domu Kupařovice, okres Brno-venkov 1/2 rodinného domu Kupařovice, okres Brno-venkov 1/2 rodinného domu Kupařovice, okres Brno-venkov

Pozemek Milešovice, okres Vyškov

 • Spisová značka: 169EX 4622/11-151
 • Datum konání dražby: 15.10.2019 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 84.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 42.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální území Milešovice
 • Adresa objektu: Milešovice
 • Okres: Vyškov
 • Popis:

Nemovité věci: pozemek parc. č. 36 – 563 m2 zahrada se nachází při severním okraji obce Milešovice, nedaleko hlavní komunikace procházející celou obcí. Pozemek je obdélníkového charakteru, mezi rodinnými domy a jinými pozemky-zahradami. Pozemek sousedí s rodinným domem Milešovice č. p. 64, před pozemkem protéká potok a dle programu Aquarius je zde kód záplavy č. 2,-zvýšené riziko. Dle platného územního plánu obce Milešovice je veden jako Plocha zemědělská-sady, drobná držba, zahrady a vinice. Nad východní části pozemku vede vedení vysokého napětí. Pozemek je v současné době neužíván a je silně zarostlý.

Obec Milešovice se nachází v jihomoravském Kraji, v okrese Vyškov cca 30 km jihovýchodním směrem od města Brna. Obec má v současné době 684 obyvatel.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,39 MB)

Pozemek Milešovice, okres Vyškov Pozemek Milešovice, okres Vyškov Pozemek Milešovice, okres Vyškov Pozemek Milešovice, okres Vyškov Pozemek Milešovice, okres Vyškov

1/3 pozemku Žatec, okres Louny

 • Spisová značka: 169EX 1067/15-127
 • Datum konání dražby: 15.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 16.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 8.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
 • Adresa objektu: Žatec, okres Louny
 • Okres: Louny
 • Popis:

Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako: ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, s plochou 437 m2 . Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - občanské vybavení - sport. Ve skutečnosti se jedná o velmi strmý pozemek plnící de facto izolační funkci, když na pozemku jsou převážně listnaté stromy věkově rozrůzněné s podrosty. Pozemek je vzhledem ke své povaze spíše nevyužitelný – resp. využitelný právě jako součást pozemků izolující blízké koupaliště včetně přilehlých sportovišť.

Pozemek je umístěn v západní části obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti a parkovací možnosti jsou v širším okolí objektu. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku je zvýšena kriminalita - krádeže menšího rozsahu zde nejsou neobvyklé.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Na listu vlastnictví jsou zapsána omezení vlastnického práva (zástavní právo exekutorské) a poznámky o zahájení exekuce a exekučním příkazu k prodeji nemovitosti. 

Dražební vyhláška (0,15 MB)

Znalecký posudek (2,74 MB)

1/3 pozemku Žatec, okres Louny 1/3 pozemku Žatec, okres Louny 1/3 pozemku Žatec, okres Louny 1/3 pozemku Žatec, okres Louny 1/3 pozemku Žatec, okres Louny

19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice

 • Spisová značka: 169EX 2643/17-63
 • Datum konání dražby: 10.10.2019 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 170.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 113.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
 • Adresa objektu: Komenského č. p. 36, Dašice, okres Pardubice
 • Okres: Pardubice
 • Popis:

Bytový dům byl postaven jako koncový řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven před více než 100 lety. Objekt je cihlové konstrukce, stropy jsou v části keramické, v část klenbové. Střecha je polovalbová, střešní krytinu tvoří plech a klempířské prvky jsou pozinkované. Zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je dům řešen jako 3 bytové jednotky: 2x 3+1, 1x garsoniéra. Zpřístupněna byla jednotka ve 2. NP, dispozice 3+1. Součástí bytové jednotky je pokoj o výměře 26,70 m 2 , chodba o výměře 10,90 m2 , kuchyně o výměře 7,50 m2 , pokoj o výměře 14,00 m2 , pokoj o výměře 22,70 m2 , koupelna o výměře 4,50 m2 , WC o výměře 1,90 m2 . Podlahová plocha činí 88,20 m2 . Dle poskytnutých údajů má další bytová jednotka v 1. NP výměru 85,30 m2 , garsoniéra ve 2. NP má výměru 40,87 m 2 . Celková podlahová plocha bytů činí 214,4 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství (sušárna v přízemí) činí 239,6 m2 . Plocha sklepů není započítána, neboť pro vysokou vlhkost nejsou užívány. Výměra neupravené půdy je 135,30 m2 .

Bytové jednotky jsou obdobného standardu. Vnitřní omítky jsou štukové. Jsou zde jednoduchá dřevěná okna. Zárubně dveří jsou ocelové. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Podlahy jsou řešeny: keramická dlažba, lino, koberce.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a zemní plyn je zaveden (v 1 bytě). Řešení vytápění v domě: kotel na tuhá paliva (2x), plynové WAW (1 byt). V domě jsou pro ohřev vody instalovány bojlery (3x).

Stav bytového domu je převážně dobrý. Současný stav domu pochází z větší rekonstrukce před rokem 1989, od té doby probíhaly jen drobné úpravy a údržba. Jednotky jsou převážně ve stavu k rekonstrukci, ale udržované (garsoniéra dle sdělení s nižší údržbou).

V jednom z bytů proběhla renovace koupelny a kuchyňské linky. V domě byly shledány problémy s vlhkostí s místní tvorbou plísní a dále praskliny, zřejmě od otřesů z provozu na přilehlé frekventované komunikace. Vhodná se jeví výměna oken, oprava nátěrů střechy, oprava fasády a celková modernizace jednotek. Špatný je stav sklepů – v minulosti opakovaně zaplaveny, celkově vlhké, nejsou užívány. Pozemek, který náleží k objektu, je bez porostů a je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: kotelna s uhelnou. K domu je užívána zahrádka s kůlnami ve vlastnictví jiného subjektu (Pozemkový fond – pronájem).

Objekt je postaven v centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V okolí je částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací. V docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,45 MB)

19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice 19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice 19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice 19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice 19/300 bytového domu Dašice, okres Pardubice

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 48 položek

Novinky

Přidána dražba nemovitosti 169EX 5506/18-49 do sekce Dražby

16.9.2019 | Dražba nemovitosti 169EX 5506/18-49 se uskuteční dne 22.10.2019 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 3187/17-81 odročena na neurčito.

16.9.2019 | Dražba 169EX 3187/17-81 odročena na neurčito.

Přidána dražba nemovitosti 169EX 5730/14-114 do sekce Dražby

6.9.2019 | Dražba nemovitosti 169EX 5730/14-114 se uskuteční dne 1.10.2019 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc