Dražby nemovitostí

Pozemek Brněnské Ivanovice, okres Brno-město

 • Spisová značka: 169EX 5529/18-158
 • Datum konání dražby: 23.6.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 771.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 514.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: pozemek parcelní číslo 804/2, o výměře 420 m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Brněnské Ivanovice, na listu vlastnictví č. 1089, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: oplocení; rozestavěná zeď; jímka. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Garáž Přívoz, okres Ostrava

 • Spisová značka: 169EX 397/21-83
 • Datum konání dražby: 2.6.2022 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 69.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 46.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
 • Adresa objektu: Ostrava
 • Okres: Ostrava-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - stavba bez čp/če, stojící na pozemku parcelní číslo St. 1610/3, LV 1487, způsob využití garáž, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Přívoz, na listu vlastnictví č. 913, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,17 MB)

Pozemek Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník

 • Spisová značka: 169EX 945/21-70
 • Datum konání dražby: 2.6.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 150.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 100.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Zlaté Hory, okres Jeseník
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1061/4, o výměře 291 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Zlaté Hory, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, na listu vlastnictví č. 1860, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: zpevněná plocha.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Podíl garáže, pozemků a bytového domu Líšeň, okres Brno-město

 • Spisová značka: 169 EXD 1/22-3
 • Datum konání dražby: 31.5.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 0,− Kč
 • Nejnižší podání: 385.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Brno, okres Brno-město
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci úpadce, a to: a) nemovité věci dlužníka, a to v podílu o velikosti 3307/151900: - jednotka číslo 2782/143 v budově číslo popisné 2782, stojící na pozemku parcelní číslo 5049/245, LV 7975, způsob využití garáž, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 8110, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 3307/1039719 na společných částech domu a pozemku: - bytový dům číslo popisné 2782, stojící na pozemku parcelní číslo 5049/245, - pozemek parcelní číslo 5049/245, o výměře 1505 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 7975; b) nemovité věci dlužníka, a to v podílu o velikosti 3307/1039719: - pozemek parcelní číslo 5049/29, o výměře 141 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/30, o výměře 162 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/246, o výměře 153 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/269, o výměře 493 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/270, o výměře 231 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/271, o výměře 127 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/272, o výměře 255 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/273, o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/274, o výměře 132 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/276, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5049/337, o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 10265; c) nemovité věci dlužníka, a to v podílu o velikosti 3307/1039719: - pozemek parcelní číslo 5049/15, o výměře 2013 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 13539; d) nemovité věci dlužníka, a to v podílu o velikosti 3307/1039719: - pozemek parcelní číslo 5037/17, o výměře 461 m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Líšeň, na listu vlastnictví č. 13715; a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno, včetně všech součástí a příslušenství, když tyto nemovité věci (včetně příslušenství) byly navrhovatelem sepsány do majetkové podstaty úpadce dle § 217 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., v pl.zn. (dále jen „IZ“). 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/8 rodinného domu s pozemky Boskovice, okres Blansko; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3159/16-128
 • Datum konání dražby: 30.9.2021 11:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 310.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 206.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
 • Adresa objektu: Boskovice 1390, okres Blansko
 • Okres: Blansko
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo 2087/2, o výměře 619 m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2087/5, o výměře 178 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 1390, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro obec Boskovice, katastrální území Boskovice, na listu vlastnictví č. 7744, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlevo vedle rodinného domu dřevěný přístřešek pod pultovou střechou, zděná garáž pod plochou střechou, která navazuje na levou zadní část rodinného domu, přístupový chodník z betonových dlaždic.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

první 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 21 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 5529/18-158 do sekce Dražby

22.5.2022 | Dražba 169EX 5529/18-158 se uskuteční dne 23.6.2022 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 945/21-70 do sekce Dražby

2.5.2022 | Dražba 169EX 945/21-70 se uskuteční dne 2.6.2022 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 169EX 397/21-83 do sekce Dražby

2.5.2022 | Dražba 169EX 397/21-83 se uskuteční dne 2.6.2022 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies