Dražby nemovitostí

Podíl 1/2 bytové jednotky č. 847/8 včetně spoluvl. podílu 1691/120120 na spol. částech domu a pozemku v obci Karlovy Vary

 • Spisová značka: 169EX 1743/16-198
 • Datum konání dražby: 25.1.2024 08:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.071.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 714.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
 • Adresa objektu: 847 U Koupaliště, Rybáře Karlovy Vary
 • Okres: Karlovy Vary
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/2 :
- bytová jednotka číslo 847/8 v budově číslo popisné 847, 848, stojící na pozemku parcelní číslo 399/27 (LV 1201),
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Karlovy Vary, katastrální území Rybáře, na listu vlastnictví č. 4741,
a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 1691/120120 na společných částech domu a pozemku:
- stavba číslo popisné 847, 848, stojící na pozemku parcelní číslo 399/27, způsob využití byt.dům,
- pozemek parcelní číslo 399/27, o výměře 473 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Karlovy Vary, katastrální území Rybáře, na listu vlastnictví č. 1201,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: sklepní kóje.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Znalecká společnost s.r.o. ze dne 12.10.2023, č. 049799/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Oceňovaná jednotka č. 847/8 se nachází v budově č.p. 847 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Orientace místností je na východ a západ. Jádro bytu je umakartové. Koupelna je s vanou. WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, koberci a plovoucí podlahou. Byt je v původním stavu, určen k modernizaci a rekonstrukci.
K bytu patří sklepní kóje (2,52 m2) a lodžie (4,90 m2). Podlahová plocha lodžie a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 77,13 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu.
Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Na pozemku parc. č. 399/27 stojí bytový dům s č.p. 847, 848. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 473 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 399/259 ve vlastnickém právu statutárního města Karlovy Vary.
Příslušenstvím nemovité věci je sklepní kóje. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Podíl 1/2 bytové jednotky č. 847/8 včetně spoluvl. podílu 1691/120120 na spol. částech domu a pozemku v obci Karlovy Vary Podíl 1/2 bytové jednotky č. 847/8 včetně spoluvl. podílu 1691/120120 na spol. částech domu a pozemku v obci Karlovy Vary Podíl 1/2 bytové jednotky č. 847/8 včetně spoluvl. podílu 1691/120120 na spol. částech domu a pozemku v obci Karlovy Vary Podíl 1/2 bytové jednotky č. 847/8 včetně spoluvl. podílu 1691/120120 na spol. částech domu a pozemku v obci Karlovy Vary

Rodinný dům s pozemky v obci Doloplazy, okres Prostějov; ODROČENO NA 23.1.2024 v 10:30 hodin

 • Spisová značka: 169EX 1907/22-116
 • Datum konání dražby: 23.1.2024 10:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.885.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.923.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: 134 , Doloplazy Doloplazy
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo St. 198, o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 134, způsob využití rod.dům,
- pozemek parcelní číslo St. 249, o výměře 33 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st.,
- pozemek parcelní číslo 50/29, o výměře 636 m2, druh pozemku zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Doloplazy, katastrální území Doloplazy, na listu vlastnictví č. 154, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:
- vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 249 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází objekt bez čp/če - jiná st. Jedná se o vedlejší stavbu ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Na levou obytnou část rodinného domu navazuje přízemní, zděná garáž s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na zadní obytnou část rodinného domu, vlevo, navazuje zděná, v části přízemní a v části se dvěma nadzemními podlažími, vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou;
- příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích; vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva; zpevněné plochy; přípojky IS.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. ze dne 07.07.2023, č. 25229/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Znalecký posudek (0,45 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,29 MB)

Rodinný dům s pozemky v obci Doloplazy, okres Prostějov; ODROČENO NA 23.1.2024 v 10:30 hodin Rodinný dům s pozemky v obci Doloplazy, okres Prostějov; ODROČENO NA 23.1.2024 v 10:30 hodin Rodinný dům s pozemky v obci Doloplazy, okres Prostějov; ODROČENO NA 23.1.2024 v 10:30 hodin Rodinný dům s pozemky v obci Doloplazy, okres Prostějov; ODROČENO NA 23.1.2024 v 10:30 hodin

Chata s pozemky v k.ú. Popůvky u Brna, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 169EX 1414/11-229
 • Datum konání dražby: 23.1.2024 09:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 420.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 280.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Brno-venkov, 49.1909582, 16.4909814
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, které jsou zapsány jako vlastnictví povinného a manželky povinného:
- pozemek parcelní číslo 1120, o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 1121, o výměře 283 m2, druh pozemku zahrada,
na pozemcích stojí stavba se štítkem s číslem evidenčním 142, je tak označena i ve veřejných mapách, v katastru nemovitostí stavba nemá žádnou evidenci,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Popůvky, katastrální území Popůvky u Brna, na listu vlastnictví č. 113.
Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) XP invest, s.r.o. ze dne 30.08.2019, č. 9281-1745/2019, ve znění odborného vyjádření ze dne 18.12.2021, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí, jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Chata s pozemky v k.ú. Popůvky u Brna, okres Brno-venkov Chata s pozemky v k.ú. Popůvky u Brna, okres Brno-venkov Chata s pozemky v k.ú. Popůvky u Brna, okres Brno-venkov Chata s pozemky v k.ú. Popůvky u Brna, okres Brno-venkov

Podíl 2/14 stavby rod. rekreace s pozemky v obci Stod, Plzeň-jih

 • Spisová značka: 169EX 6587/19-138
 • Datum konání dražby: 16.1.2024 11:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 25.760,− Kč
 • Nejnižší podání: 17.174,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih
 • Adresa objektu: Plzeň-jih, 49.6358887, 13.1478042
 • Okres: Plzeň-jih
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 2/14 :
- pozemek parcelní číslo St. 1219/2, o výměře 19 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba číslo evidenční 23, způsob využití rod. rekr, LV 869,
- pozemek parcelní číslo 381/18, o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 389/61, o výměře 178 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 389/63, o výměře 339 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 389/73, o výměře 213 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 3901/5, o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 3901/6, o výměře 274 m2, druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Stod, katastrální území Stod, na listu vlastnictví č. 1637,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) XP invest, s.r.o. ze dne 27.01.2022, č. 15548-190/2022, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Podíl 2/14 stavby rod. rekreace s pozemky v obci Stod, Plzeň-jih Podíl 2/14 stavby rod. rekreace s pozemky v obci Stod, Plzeň-jih Podíl 2/14 stavby rod. rekreace s pozemky v obci Stod, Plzeň-jih Podíl 2/14 stavby rod. rekreace s pozemky v obci Stod, Plzeň-jih Podíl 2/14 stavby rod. rekreace s pozemky v obci Stod, Plzeň-jih

Podíl 1/20 souboru pozemků o celkové výměře 55.636 m2 v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih

 • Spisová značka: 169EX 6587/19-137
 • Datum konání dražby: 16.1.2024 10:30:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 122.760,− Kč
 • Nejnižší podání: 81.840,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih
 • Adresa objektu: Plzeň-jih, 49.6330616, 13.1631552
 • Okres: Plzeň-jih
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to v podílu o velikosti 1/20 :
- pozemek parcelní číslo 372, o výměře 72 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 381/23, o výměře 1745 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 381/29, o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 381/30, o výměře 78 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 381/31, o výměře 445 m2, druh pozemku ostatní plocha,
- pozemek parcelní číslo 381/33, o výměře 1459 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 381/41, o výměře 1420 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 381/42, o výměře 1240 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 381/44, o výměře 2464 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 381/45, o výměře 90 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 3071/18, o výměře 1386 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 3071/35, o výměře 258 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 3071/37, o výměře 20684 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcelní číslo 3075/4, o výměře 2065 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 3076/1, o výměře 1155 m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 3083/2, o výměře 20813 m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcelní číslo 3892/14, o výměře 155 m2, druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Stod, katastrální území Stod, na listu vlastnictví č. 1538,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: nebylo zjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) XP invest, s.r.o. ze dne 27.01.2022, č. 15548-190/2022, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Podíl 1/20 souboru pozemků o celkové výměře 55.636 m2 v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih Podíl 1/20 souboru pozemků o celkové výměře 55.636 m2 v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih Podíl 1/20 souboru pozemků o celkové výměře 55.636 m2 v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih Podíl 1/20 souboru pozemků o celkové výměře 55.636 m2 v k.ú. a obci Stod, Plzeň-jih

první 1 2 3 4 5 6 další poslední
Celkem: 27 položek

Novinky

Dražba 169EX 3086/22-69 odročena na neurčito

21.12.2023 | Dražba 169EX 3086/22-69 se odročuje na neurčito.

Přidána dražba 169EX 1743/16-198 do sekce Dražby nemovitostí

18.12.2023 | Dražba 169EX 1743/16-198 se bude konat elektronicky dne 25.1.2024 v 8:30 hod.

Přidána dražba 169EX 1414/11-229 do sekce Dražby nemovitostí

18.12.2023 | Dražba 169EX 1414/11-229 se bude konat elektronicky dne 23.1.2024 v 9:30 hod.

Více novinek


Copyright © 2024 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor | Změna nastavení cookies