Přidána dražba nemovitosti 169EX 7126/13-106 do sekce Dražby

22.8.2017

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 2730 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 2907 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Lutonina, obec Lutonina, okres Zlín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2632 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín a dále přes pozemek p.č. 2636 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Lutonina, č. p. 114, 76312 Lutonina. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Ocenění je povedeno dle zjištěného stavu.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

4.8.2020 | Dražba 169EX 1457/19-80 odročena na neurčito.

VSTUP POUZE S ROUŠKOU

31.7.2020 | Vstup do jednací místnosti a na pokladnu bude umožněn pouze osobě, která má zajištěnou ochranu dýchacích úst, a to rouškou, respirátorem, šátkem, šálou nebo čímkoliv podobným, čím si zakryje svá ústa a nos.

Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

23.7.2020 | Dražba 169EX 2997/19-52 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor