Přidána dražba nemovitosti 169EX 6985/13-100 do sekce Dražby

25.6.2017

Popis nemovitých věcí:
a) § 3, 4 stavební pozemky parcelní číslo 155/2, 187, 188 a 189 v katastrální území Petřvald u Karviné, obci Petřvald, okres Karviná
Předmětem ocenění jsou pozemky zapsané na LV č. 836 vedeném pro katastrální území Petřvald u Karviné, obec Petřvald. Pozemky jsou užívány v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 1024.
Celková plocha pozemků je nadstandardní. Plocha je mírně svažitá nakloněná k východu se svažitostí do 15 %. Na pozemku se nachází několik sloupů nadzemního elektrického vedení. Pozemek parcelní číslo 187 je z převážné části zastavěn výše uvedenou stavbou hlavní i vedlejší stavbou, jeho nezastavěná část je, spolu s ostatními pozemky, užívána jako zahrada okolo domu. Na pozemcích byly zjištěny autovraky, staré pneu a jiný odpad. V místě je možnost napojení na obecní vodovod, kanalizaci, plyn a síť elektrické energie. Občanská vybavenost obce je dobře dostupná. Obyvatelstvo v okolí je bezproblémové. V obci Petřvald není zpracována cenová mapa stavebních pozemků.
b) § 35 rodinný dům č.p. 1024 na pozemku parcelní číslo 187 včetně příslušenství v katastrálním území Petřvald u Karviné, obci Petřvald, okres Karviná
Předmětem ocenění je rodinný dům, stavba starší 60-ti let. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou, s nevyužívaným podkrovím. Součástí domu je také garáž, situovaná v suterénu objektu. Dům byl po celou dobu své existence využíván k bydlení.
Konstrukční řešení stavby:
Posuzovaný objekt je založen na betonových základových pásech, proložených kamenem. Konstrukční systém je stěnový, zdivo je cihelné. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s rovnými podhledy. Střešní konstrukci tvoří sedlový dřevěný krov, krytina eternitové šablony, svody dešťové vody kompletní včetně ostatních klempířských konstrukcí z plechu.
Vnitřní příčky, které v budově vymezují jednotlivé prostory, jsou provedeny taktéž z cihelného zdiva. Nášlapné vrstvy vnitřních prostor jsou pak tvořeny cementovým potěrem, koberci, dobovou dlažbou popřípadě dřevěnými vlysy.
Výplně otvorů, a to jak okna, tak dveře jsou původní dřevěná, v dezolátním stavu. Fasádní omítka břizolit v kombinaci s obkladem, který je však poškozen, vnitřní omítky vápenné také poškozeny, obklady v sociálních zázemích a v kuchyni v běžném rozsahu. Stropní konstrukce jsou ve většině prostor opatřeny štukovými omítkami.
Stavba je napojena na elektřinu, kanalizaci a vodovodní řád. Přípojka plynu není zřízena. Vytápění je řešeno kotlem na tuhá paliva. Ohřev TUV elektrickým bojlerem, který je však nefunkční.
Dispoziční řešení stavby:
V objektu původně byly dva byty. Vstup do objektu vede do verandy přes závětří, odtud je v 1. NP. přístupný pokoj a schodiště do podkroví. Dveře u schodiště vedou do vnitřní chodby dolního bytu, ze které je přístupná koupelna, kuchyně, pokoj. Z kuchyně a pokoje lze projít do zdevastovaného prostoru, který byl původně obývacím pokojem, dnes je strop protečen, prohnilý, zdržovat se zde je životu nebezpečno. Z vnitřní chodby bytu v 1. NP. po čtyřech schodech lze přijít k samostatnému WC, dveře naproti vedou do sklepa.
V suterénu domu se nachází místnosti s technickým vybavením, garáž a skladovací místnosti. Ve druhém nadzemním podlaží jsou pak dva obytné pokoje a koupelna. Dále je zde přístup do zimní zahrady a na terasu, kterou protéká voda skrz strop nad původním obývacím pokojem.
Kuchyně vybavena pouze jedno plotýnkovým mobilním vařičem. V koupelně v 1. NP nalezneme vanu a umyvadlo, ve druhém podlaží taktéž, navíc je součástí koupelny ve 2. NP. i WC. Vybavení koupelen je cca 30 let staré, vybavení kuchyně původní, morálně dožité.
Přehled využitelných kapacit objektu:
Celková podlahová plocha: 216,70 m2
Zastavěná plocha: 140,65 m2
Obestavěný prostor objektu: (140,65 * 2,0) + (98,74 * 2,8) + (68,91 * 2,8) = 750,72 m3
Objekty technické infrastruktury:
Přípojka elektrické energie, vody a kanalizace. Možnost napojení na plyn.
Příslušenství stavby:
Příslušenství stavby tvoří vedlejší stavby, a to zděná kůlna, a dále pak dřevěný a kovový přístřešek Všechny vedlejší stavby jsou stejně jako dům ve velmi zanedbaném stavu.
Technický stav, vady a nedodělky:
Na první pohled je objekt ve zchátralém stavu. Na objektu zjevně z finančních důvodů nebyla dlouhodobě prováděna údržba a to v takovém rozsahu, až došlo k totální degradaci některých konstrukcí dlouhodobé životnosti. Toto se týká hlavě terasy, která zcela protéká, tak že celá dřevěná nosná konstrukce zcela prohnilá, byl také úplně znehodnocen obývací pokoj nacházející se pod terasou. Z mnoha dalších poruch a závad je nutno zmínit také zcela zanedbané výplně otvorů, například okna bez údržby již zcela neplní svou funkci, degradované vnitřní omítky a to nejen v místech kde do domu zatéká. Dále také poškození vnějších obkladů domu, morálně dožité vnitřní vybavení, zatékající střecha. Celkově dům vyžaduje zásadní investice, i přes velký objem objektu je v současné době jeho většina neuživatelná. Vedlejší stavby jsou ve špatném technickém stavu, obzvláště přístřešky hrozní téměř zřícením.
Navzdory všemu jsou prostory uklizené, na pokraji bídy zde žijí mimo vlastníka i tři malé děti pravděpodobně s matkou.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor