Přidána dražba nemovitosti 169EX 5911/14-136 do sekce Dražby

11.9.2017

Jedná se o zděný, podsklepený výrobní objekt se čtyřmi nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Aš, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Chebská 1310/187, 352 01 Aš. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je
přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3571/19 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary a dále přes pozemek p.č. 3571/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.
a) vedlejší stavby:
Na zadní část objektu navazuje přístřešek pro nákladní rampu pod pultovou střechou krytou šindelem. Na zadní část tohoto navazuje jednoduchý dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou standardní krytinou IPA.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce
- zeď - cihla pálená
- 2xkovová vrata s drátěným pletivem v kovovém rámu a s ostnatým drátem
- zpevněná panelová plocha
- nákladní rampa
- přípojky IS
S draženými nemovitými věcmi nejsou spojeny žádná práva či závady.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 169EX 3420/19-124 odročena na neurčito.

22.10.2020 | Dražba 169EX 3420/19-124 odročena na neurčito.

Nový termín dražby 169EX 6393/16-132

22.10.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 26.11.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

VSTUP POUZE S ROUŠKOU

21.10.2020 | Vstup do jednací místnosti a na pokladnu bude umožněn pouze osobě, která má zajištěnou ochranu dýchacích cest, a to rouškou, respirátorem, šátkem, šálou nebo čímkoliv podobným, čím si zakryje svá ústa a nos.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor