Přidána dražba nemovitosti 169EX 587/14-107 do sekce Dražby

23.8.2017

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chrastavec, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Půlpecen 15, 569 04 Chrastava - Půlpecen. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém až
sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 829/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Chrastavec je dále možné napojení na plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích
- přístupový chodník - betonový
Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene.
Dle předložených podkladových materiálů je předmět ocenění zatížen věcným břemenem spoluužívání ve prospěch paní Jiřiny Janečkové. Dle sdělení objednavatele tato již nežije, a proto není dle požadavku objednavatele toto věcné břemeno oceněno.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor