Přidána dražba nemovitosti 169EX 4912/11-82 do sekce Dražby

15.12.2015

Jedná se o pozemek p.č. 1336/2, o výměře 1145 m2, v k.u. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov, vedený v LV jako zahrada.

Pozemek je v lokalitě zahrádkářské kolonie (pozemky využity jako zahrady a sady, dále navazující zemědělské využití). Z východní strany je ohraničen hlavní komunikací procházející souběžně s rychlostní komunikací ve směru Brno - Pohořelice, lokalita těchto pozemků s využitím jako zahrady je pak z J strany ohraničena komunikací vedoucí z Modřic do sousedních Želešic, kde pak navazuje na novou průmyslovou zónu při obci Modřice. Pozemek je tedy situován při hlavním dopravním tahu při ulici Brněnská. Přes tyto komunikace je pak okolní zástavba tvořena převážně provozními objekty a rodinnými domy. V lokatitě navazujících pozemků zahrad jsou pak ojedinělé na pozemcích vybudovány rekreační a zahrádkářské chaty. Přístup k pozemku je možný pouze po komunikaci s nezpevněným povrchem - polní cestou (pozemek p.č. 2258 ve vlastniství ČR), vedenou před pozemky souběžnou s komunikací Brněnská (z této však není přímý sjezd na tuto polní cestu - možnost sjetí na pozemek p.č. 2258 cca ve vzdálenosti 700 m od oceňovaného pozemku u sjezdu z hlavní komunikace - odbočka do zahrádkářské kolonie.)

Pozemek je rovinný, obdélníkového půdorysu. Pozemek není oplocen. Na pozemku nebyly vizuálně zjištěny žádné inženýrské sítě a přípojky. Pozemek není trvale udržován, na pozemku jsou náletové rostliny a starší neošetřené ovocné stromy z původní výsadby (převážně meruňky).

Dle aktuálního územního plánu obce je předmětný pozemek v této oblasti zahnut do plochy individuální reakce s využitím jako zahrada. Jiný způsob využití pozemku není v aktuálním územním plánu obce uvažováno. Mimo jiné se pozemek nalézá v ochranném pásmu komunikace a dle územního plánu obce je v trase pozemku zakresleno vedení hlavního vodovodního řádu.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor