Přidána dražba nemovitosti 169EX 4912/11-82 do sekce Dražby

15.12.2015

Jedná se o pozemek p.č. 1336/2, o výměře 1145 m2, v k.u. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov, vedený v LV jako zahrada.

Pozemek je v lokalitě zahrádkářské kolonie (pozemky využity jako zahrady a sady, dále navazující zemědělské využití). Z východní strany je ohraničen hlavní komunikací procházející souběžně s rychlostní komunikací ve směru Brno - Pohořelice, lokalita těchto pozemků s využitím jako zahrady je pak z J strany ohraničena komunikací vedoucí z Modřic do sousedních Želešic, kde pak navazuje na novou průmyslovou zónu při obci Modřice. Pozemek je tedy situován při hlavním dopravním tahu při ulici Brněnská. Přes tyto komunikace je pak okolní zástavba tvořena převážně provozními objekty a rodinnými domy. V lokatitě navazujících pozemků zahrad jsou pak ojedinělé na pozemcích vybudovány rekreační a zahrádkářské chaty. Přístup k pozemku je možný pouze po komunikaci s nezpevněným povrchem - polní cestou (pozemek p.č. 2258 ve vlastniství ČR), vedenou před pozemky souběžnou s komunikací Brněnská (z této však není přímý sjezd na tuto polní cestu - možnost sjetí na pozemek p.č. 2258 cca ve vzdálenosti 700 m od oceňovaného pozemku u sjezdu z hlavní komunikace - odbočka do zahrádkářské kolonie.)

Pozemek je rovinný, obdélníkového půdorysu. Pozemek není oplocen. Na pozemku nebyly vizuálně zjištěny žádné inženýrské sítě a přípojky. Pozemek není trvale udržován, na pozemku jsou náletové rostliny a starší neošetřené ovocné stromy z původní výsadby (převážně meruňky).

Dle aktuálního územního plánu obce je předmětný pozemek v této oblasti zahnut do plochy individuální reakce s využitím jako zahrada. Jiný způsob využití pozemku není v aktuálním územním plánu obce uvažováno. Mimo jiné se pozemek nalézá v ochranném pásmu komunikace a dle územního plánu obce je v trase pozemku zakresleno vedení hlavního vodovodního řádu.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 169EX 3420/19-124 odročena na neurčito.

22.10.2020 | Dražba 169EX 3420/19-124 odročena na neurčito.

Nový termín dražby 169EX 6393/16-132

22.10.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 26.11.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

VSTUP POUZE S ROUŠKOU

21.10.2020 | Vstup do jednací místnosti a na pokladnu bude umožněn pouze osobě, která má zajištěnou ochranu dýchacích cest, a to rouškou, respirátorem, šátkem, šálou nebo čímkoliv podobným, čím si zakryje svá ústa a nos.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor