Přidána dražba nemovitosti 169EX 427/14-87 do sekce Dražby

24.6.2017

Jedná se o přízemní, dřevěný srubový, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou provizorní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ostrava, v místní části Radvanice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Šmídova 754/1, 716 00 Ostrava-Radvanice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3155/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 11 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, trativod. Dle sdělení povinného v obci Ostrava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1996 byla provedena rekonstrukce podlahových krytin, rozvodů vody, kanalizace, částečně elektroinstalace a bylo modernizováno sociální zařízení a kuchyně. V roce 2001 byla provedena výměna oken za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Před rodinným domem vpravo (pohled od vstupu do RD) je situována plechová vedlejší stavba pod plochou střechou krytou plechovou  krytinou. Za rodinným domem, vpravo, se nachází dřevěný přístřešek pod valbovou střechou krytou boňským šindelem. Za rodinným domem, vlevo, je situována dřevěná stodola pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- dřevěné latě na ocelových sloupcích
- 2x ocelová vrata
- ocelová vrátka
- věšák na prádlo
- přístupový chodník betonový
- přípojky IS
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 4557/16-222 do sekce Dražby

6.3.2021 | Dražba 169EX 4557/16-222 se uskuteční dne 26.3.2021 v 9:15 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 4557/16-221 do sekce Dražby

6.3.2021 | Dražba 169EX 4557/16-221 se uskuteční dne 26.3.2021 v 9:00 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 4557/16-224 do sekce Dražby

6.3.2021 | Dražba 169EX 4557/16-224 se uskuteční dne 26.3.2021 v 10:00 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor