Přidána dražba nemovitosti 169EX 3259/14-72do sekce Dražby

11.9.2017

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části města Přerov, místní části Kozlovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Grymovská 16, 750 02 Přerov - Přerov IV - Kozlovice. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 684/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Přerov je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci.
Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 a 1+1 každá zřejmě s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a
údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.
a) vedlejší stavby:
Na levou zadní část rodinného domu (pohled z ulice Grymovská) navazuje přízemní zděná vedlejší stavba pod plochou střechou. Za touto je situována zděná vedlejší stavba pod plochou střechou. Naproti této je situována přízemní zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce
- 2x kovová vrátka
- přípojky IS
Z důvodu neumožnění prohlídky nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat ostatní vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor