Dražby nemovitostí

Garáž a podíl 1/104 pozemku Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7289/15-108
 • Datum konání dražby: 5.3.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 145.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 97.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: 796 01 Prostějov, ulice Letecká
 • Okres: Prostějov
 • Popis:

Garáž 

Řadová garáž bez č.p./č.e. na pozemku parcelní číslo 6697/89 a podíl na příjezdové komunikaci parcelní číslo 6697/3 v katastrálním území a obci Prostějov situovaná na ulici Letecká na okraji průmyslové zóny města Prostějova. 

Objekt je přístupný z místní zpevněné komunikace, sjezdem z ulice Letecká podél dálničního tělesa.  

Stavba je zděná, založena na betonových základových pásech, izolovaná proti zemní vlhkosti. Dřevěná stropní konstrukce tvoří současně konstrukci pultové střechy. Rovný podhled, omítky vnitřní běžné, fasádní omítka cementová, krytina živičná, klempířské konstrukce chybí, vrata plechová v kovovém rámu, garáž je bez oken. Objekt je napojen na elektrickou energii, ta je však v současnosti pravděpodobně odpojena. Povrch podlahy cementový potěr. Stáří stavby 48 let, dodatečně kolaudováno v roce 1998.  

Stavební pozemky parcelní číslo 6697/89 a 6697/3 katastrální území a obec Prostějov

Pozemek je zapsaný na LV č. 6946 vedeném pro katastrální území a obec Prostějov. Pozemek je zcela zastavěn stavbou garáže bez č.p./č.e., území je rovinné. V místě je možnost napojení na síť elektrické energie. Obyvatelstvo v okolí je bezproblémové. V obci Prostějov není zpracována cenová mapa stavebních pozemků. Vlastníci garáží v kolonii jsou ve většině případů vlastníky podílu na příjezdové komunikaci, parcele číslo 6697/3.  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,83 MB)

Usnesení (0,14 MB)

Usnesení o odročení (0,14 MB)

Garáž a podíl 1/104 pozemku Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž a podíl 1/104 pozemku Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž a podíl 1/104 pozemku Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3405/18-72
 • Datum konání dražby: 3.3.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 376.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 250.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: č.p. 97, Horní Loděnice, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

Bytová jednotka je vybudována v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží a nemá podzemní podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy jsou železobetonové izolované, konstrukce objektu je panelová a stropy jsou železobetonové montované. Má rovnou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor a schodiště. Dle informací uvedených v prohlášení vlastníka byl dům zkolaudován v roce 1965.

Stěny objektu jsou podstandardního provedení, střecha je bez vad, okna jsou bez vad, Bytový dům je v dobrém stavu.

Bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Je umístěna ve 2. podlaží a dispozičně se jedná o 2+1. Součástí bytové jednotky je pokoj o výměře 16,90 m2 , pokoj o výměře 16,90 m2 , kuchyně o výměře 8,70 m2 , předsíň o výměře 6,00 m2 , koupelna o výměře 2,10 m2 , WC o výměře 0,90 m2 , sklep o výměře 3,90 m2 . Podlahová plocha činí 51,50 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 55,40 m2 . 

V bytové jednotce jsou instalována plastová okna. Obytné prostory jsou orientovány na jihozápad.

V bytě je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na jímku a zemní plyn zde není zaveden. Vytápění bytové jednotky je dle informací uvedených v prohlášení vlastníka řešeno lokálně na tuhá paliva a pro ohřev vody je využíván bojler.

Stav bytové jednotky se předpokládá dobrý. 

Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům je situovaný v západní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V okolí nejsou úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.  

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů, jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu.

V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Budova bez č.p./č.ev., stojící na pozemku parc. č. 140 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zemědělská stavba. Stavba je využívána jako kůlna pro obyvatele domu č.p. 97. Jedná se o zděný objekt s pultovou střechou. Dveře jsou dřevěné. Okna chybí. Omítky jsou vápenocementové. Objekt není napojen na inženýrské sítě. Podlahová plocha objektu se odhaduje na 44 m2 . Objekt je ve stavu před rekonstrukcí.


Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (5,53 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka Horní Loděnice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3081/18-51
 • Datum konání dražby: 21.1.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 116.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 77.334,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: č.p. 122, Rohle, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1900.

Základy jsou kamenné, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 2+2. V domě se nachází schodiště o výměře 8,09 m2 , kuchyně o výměře 11,79 m2 , pokoj o výměře 19,05 m2 , jižní obytná část domu o výměře 57,00 m2 , půda o výměře 110,00 m2 , sklep o výměře 37,00 m2 . Podlahová plocha činí 95,93 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 242,93 m2 . Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad a jihozápad. V severní části domu koupelna není vybudovaná, v jižní části domu je koupelna vybavena vanou a umyvadlem. V severní části domu je pouze suché WC, v jižní části domu je klasická splachovací toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné a dřevěné prosklené dveře, které mají dřevěné zárubně. Vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V obytných místnostech je položeno lino, v kuchyni je na podlaze lino, Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

V rodinném domě se nenachází další vybavení.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Voda je brána ze studny, v severní části domu odpady nejsou řešeny, v jižní části domu jsou odpady svedeny do septiku. Rozvod zemního plynu není připojen. Vytápění rodinného domu je řešeno v severní části lokálně na tuhá paliva, v jižní části kotlem na TP a topnými tělesy zde jsou radiátory. Ohřev vody v severní části domu není řešen, v jižní části je řešen bojlerem.

Stěny jsou bez vad, střecha je poškozena, okna jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, objekt je bez vybavení a rozvody vykazují známky poškození. Rodinný dům je ve špatném stavu.

Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží studna, hospodářský přístavek a kůlna.

Dům je situovaný ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dlužník užívá severní část domu.

Jižní část domu není delší dobu užívána. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,60 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Rohle, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Pouzdřany, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7968/14-91
 • Datum konání dražby: 16.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 746.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
 • Adresa objektu: Zadní č.p. 266, Pouzdřany, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:

1) Rodinný dům č.p. 266 a pozemky parc. č. 408/1, 408/2, 409/2 Rodinný dům je řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně není podsklepený, je zde půda. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří je 80 a více let. Dům vykazuje z vnější zcela zanedbanou údržbu – opadaná omítka, vlhké zdivo, praskliny, zvlněná střecha. Po dobu životnosti stavby se nepředpokládají rekonstrukce významnějšího rozsahu. Konstrukce jsou zastaralé. Stavebně-technický stav lze hodnotit jako zhoršený, s předpokladem celkové rekonstrukce.

Základy jsou pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je zděná, možnost smíšeného zdiva. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory mají orientaci na západ. Vchodové dveře (vrata) jsou dřevěné.

Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 70 m2 .

Připojení na inženýrské sítě nebylo ověřeno, nicméně se předpokládá zavedení elektřiny, vodovodu a plynovodu. Vytápění je řešeno patrně centrálně kotlem ve stavbě.

Pozemek parc. č. 408/1 je zastavěn převážně stavbou rodinného domu a hospodářským přístavkem, zbylá část tvoří nádvoří. Dále k souboru náleží pozemky parc. č. 408/2, který je zcela zastavěn stavbou stodoly a 409/2 tvořící zahradu, které přímo nenavazují na pozemek parc. č. 408/1, ale nachází se asi 20m jihovýchodně od jeho hranice, jsou přístupné samostatně. Sklon pozemků je rovinatý. Celkový výměra pozemků činí 2338 m2 .

Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě, k samostatným pozemkům po nezpevněné cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

2) Pozemky parc. č. 2369, 2374 Pozemky parc. č. 2369 a 2374 o celkové výměře 4326 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako vinice. Pozemky jsou dlouhodobě neudržované a porostlé náletovými porosty. Na pozemku se nachází jednoduchá stavba skladu. Dle územního plánu se jedná o plochy zemědělské – drobné držby „Zd“. -Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (4,53 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Rodinný dům Pouzdřany, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pouzdřany, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pouzdřany, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pouzdřany, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Pouzdřany, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Ropice, okres Frýdek Místek; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 6669/17-86
 • Datum konání dražby: 15.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.850.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.900.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec
 • Adresa objektu: č.p. 159, Ropice, okres Frýdek-Místek
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, v části se nachází půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce 1955. V roce 2009 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: kuchyně - částečná, dále v roce 2016: okna - částečná.

Základy objektu jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 50 cm a stropy jsou z dřevěných trámů s rovnými podhledy. Má polovalbovou střechu, střešní krytina je tvořena eternitovými šablonami a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou štukové a zateplení pláště není provedeno.

Objekt je dispozičně řešen jako 7+2. V domě se nachází 2 byty o přibližně stejné podlahové ploše, ale v 1. NP se nachází byt o dispozici 4+1 a v podkroví je dle zjištěných informací byt s dispozicí 3+1. V domě se nachází schodiště o výměře 13,26 m 2 . Ze schodiště je vchod do bytu v 1.NP, ve kterém se nachází hala o výměře 12,42 m2 , obývací pokoj o výměře 25,72 m2 , pokoj o výměře 24,58 m2 , pokoj o výměře 12,21 m2 , kuchyně o výměře 17,51 m2 , pokoj o výměře 5,78 m2 , chodba o výměře 2,37 m2 , spíž o výměře 1,96 m2 , koupelna o výměře 3,54 m2 a WC o výměře 2,17 m2 . Podlahová plocha podkrovního bytu je odhadnuta na 108,27 m2 , podlahová plocha půdy je odhadnuta na 60,00 m2 . Dále se v domě nachází sklep o výměře 106,50 m2 . Podlahová plocha činí 229,79 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 396,29 m2 .

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem, příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na severovýchod, severozápad a jihozápad. V koupelně se nachází klasická vana a umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou obložkové a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry.

V obytných místnostech je podlaha řešena koberci na prkenné podlaze, v kuchyni je podlaha řešena linem na prkenné podlaze, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a v chodbě je na podlaze lino. Ostatní místnosti mají na podlaze teraco.

Součástí vybavení domu jsou anténní rozvody.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod a na pozemku se nachází nepoužívaná studna. Odpady jsou svedeny do septiku a rozvod zemního plynu je připojen. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva a topná tělesa představují závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler.

Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna v objektu jsou bez vad, podlahy jsou zastaralé, vybavení objektu je bez vad a rozvody v domě jsou zastaralé. Stav rodinného domu je dobrý.

Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a jako oplocení pozemku bylo použito pletivo do ocelových sloupků, část pozemku neoplocena. Pozemek parc. č. 579/2 a 582/2 je oddělen od celku frekventovanou komunikací. Tento pozemek je územím plánem určen k zemědělským účelům, je neoplocený. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: hospodářská budova, 2 garáže, pergola.

Dům je postaven na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (3,93 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,14 MB)

Rodinný dům Ropice, okres Frýdek Místek; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Ropice, okres Frýdek Místek; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Ropice, okres Frýdek Místek; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Ropice, okres Frýdek Místek; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Ropice, okres Frýdek Místek; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 77 položek

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor