Dražby nemovitostí

Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5673/16-86
 • Datum konání dražby: 26.3.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov
 • Adresa objektu: Žirovnice
 • Okres: Pelhřimov
 • Popis:
Garáž je součástí dvojgaráže, je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, bezpodzemního podlaží a není podsklepená. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1975. Základy jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 30 cm a stropy jsou železobetonové montované. Má pultovou střechu, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem, s plechovými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a objekt není zateplen. Zastavěná plocha je 23 m2. Podlahová plocha garáže je 18,36 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Objekt má okna kovová jednoduchá, vrata do garáže jsou kovová zvedací a na podlaze je cementový potěr. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Objekt je bez zdroje vody, v objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn není zaveden. Objekt není vytápěn. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad a v objektu jsou rozvody bez vad. Garáž je v dobrém, udržovaném stavu. Pozemek parc. č. st. 935 je pouze zastavěn oceňovanou garáží. Pozemek je rovinatý. Ke garáži nenáleží další stavby. Garáž je situována ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí garáže jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenostia v obci je pobočka České pošty. Garáž je postavena v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Jsou zde vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí garáže není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Vjezd do garáže je bezproblémový, možný z ulice Smetanova ve vlastnictví parcely Kraje Vysočina a dále přes parcely ve vlastnictví obce. Samotná garáž je však součástí oplocené zahrady. Vstup do garáže dveřmi, které se nacházejí v jejím boku, je tak možný z oploceného pozemku ve vlastnictví rozdíleného vlastníka. Dle KN je u omezení vlastnického práva evidováno zástavní právo soudcovské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, v jiných zápisech pak exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Smrčka Petr.Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,12 MB)

Usnesení (0,16 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5469/13-143
 • Datum konání dražby: 27.2.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 466.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 311.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Hrubá Voda 96, 783 61 Hlubočky
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Nemovitost rodinného domu č.p. 96 je situována na pozemku p.č. 831/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Hrubá Voda, obec Hlubočky, okres Olomouc. Jedná se původně o rekreační domek, postavený ve svažitém terénu, později provedena rekolaudace na rodinný dům. Dispozičně v suterénu dílna a garáž. Nad suterénem I.N.P. tvořené ze staveništní buňky rozměru 6x3x2,40 m, která tvoří dispozičně obývací pokoj, kuchyňský kout, umývárnu a WC. Tento prostor je nadkryt samonosnou dřevěnou konstrukcí tvaru písmene „A”, v jehož podkroví jsou zřízeny dva malé pokojíčky. Protější sedlová část tvoří lodžii. Schodiště dřevěná, okna dřevěná zdvojená, dveře atypické dřevěné, podlahy dřevěné palubové, nebo dřevotříska a PVC. Střecha sedlová s krytinou z ondulive. Vnitřní obklady dřevěné. Elektroinstalace světelná i motorová, hromosvod není. Vytápění lokální na tuhá paliva. Odkanalizování objektu do žumpy na vyvážení. Zdroj vody studna s ručním čerpadlem.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,22 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba chaty v k.ú. Výsonín, obec Lukavice, okr. Chrudim; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 6023/16-65
 • Datum konání dražby: 24.1.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 260.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 173.334,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim
 • Adresa objektu: Lukavice
 • Okres: Chrudim
 • Popis:
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lukavice, v místní části Výsonín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Objekt se nachází na adrese Výsonín č.e. 33, 538 21 Lukavice - Výsonín. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu (státu), Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Objekt je přístupný po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 307/1 - lesní pozemek a přes pozemek p.č. 307/11 - lesní pozemek, které jsou ve vlastnictví státu. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od předmětu ocenění. V obci Lukavice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je cca 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze  uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,47 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Dražba chaty v k.ú. Výsonín, obec Lukavice, okr. Chrudim; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty v k.ú. Výsonín, obec Lukavice, okr. Chrudim; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty v k.ú. Výsonín, obec Lukavice, okr. Chrudim; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty v k.ú. Výsonín, obec Lukavice, okr. Chrudim; ODROČENO NA NEURČITO Dražba chaty v k.ú. Výsonín, obec Lukavice, okr. Chrudim; ODROČENO NA NEURČITO

Garáž v obci Nový Jičín, okr. Nový Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 4998/15-64
 • Datum konání dražby: 17.1.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 196.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 130.667,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Nový Jičín
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:
Garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží. Objekt byl postaven odhadem v roce 1980.  
Objekt je zděné konstrukce. Má rovnou střechu, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem, s plechovými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. 
Garáž má zastavěnou plochu 22 m2. 
V objektu nejsou okna. Vrata jsou kovová dvoukřídlá.  
V garáži je zavedena elektřina, je napojena na rozvodnou síť elektrického proudu.  
Garáž je v dobrém stavu. 
Pozemek je bez porostů a není oplocen. Pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě a pozemek ve vlastnictví České republiky (právo hospodařit s majetkem státu má ÚZSVM).  
Garáž je situována v jižní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě s průmyslovou zónou. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V místě je kompletní sestava úřadů a v místě se nachází pobočky České pošty. 
Garáž je postavena v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od garáže je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. 
V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a možnost parkování je na vlastním pozemku. 
V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. 
Nemovitost není zatížena věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,72 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Garáž v obci Nový Jičín, okr. Nový Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Garáž v obci Nový Jičín, okr. Nový Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Garáž v obci Nový Jičín, okr. Nový Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům s pozemky Divnice, okr. Zlín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 7942/13-101
 • Datum konání dražby: 16.1.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 950.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 633.334,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
 • Adresa objektu: Slavičín 84
 • Okres: Zlín
 • Popis:
a) 3,4 stavební pozemky parcelní číslo st. 124, 2276 v katastrálním území Divnice, obci Slavičín, okres Zlín 

Stavební parcela číslo st. 124 je z části zastavěna stavbou RD, na kterou navazuje dřevěná, polorozpadlá kůlna. Část parcely, která není zastavěná, slouží jako přístup a příjezd k domu, který leží částečně i na parcele 2276. Dopravně je objekt přístupný z asfaltové obslužné cesty z Vlachovic do Pitína po částečně zpevněném vjezdu vedoucímu až k domu. Území je nakloněno k východu, v místě je možnost napojení jen na některé inženýrské sítě. Město nemá zpracovanou cenovou mapu stavebních pozemků. 

b) rodinný dům č.p. 84 na pozemku parcelní číslo st. 124 včetně příslušenství v katastrálním území st. 124, 2276 v katastrálním území Divnice, obci Slavičín, okres Zlín 

Jde o zděnou, pravděpodobně nepodsklepenou stavbu, postavenou na starých základech domu staršího osmdesáti let, dům je výsledkem rozsáhlé, ke dni ocenění nedokončené rekonstrukce stavby původní. Stavba je zastřešená krovem, podkroví může být obytné, není dokončené, k jižnímu průčelí je dostavěn přístřešek, který tvoří závětří u hlavního vchodu do stavby. Lze předpokládat, že po dostavbě stavba může obsahovat byt typu až 5 + 1 s tím, že je pravděpodobně jen částečně užíváno 1. NP., kde lze předpokládat kuchyň, minimálně dva pokoje a sociální zázemí – koupelnu a WC.  Dům nemá dokončenou fasádu – chybí finální vrstva a část stěrky, podle destrukce viditelných polystyrenových dílců stavba byla přerušena před více jak třemi léty. Z technického vybavení je v místě možnost napojení na elektrickou energii, možná pitnou vodu, kanalizace je svedená do jímky na vyvážení, plyn v místě není.  Lze předpokládat, že dům je vytápěn centrálně na tuhá paliva, alternativně na elektřinu. Kuchyň může mít sporák elektrický, případně na PB.   Příslušenství stavby tvoří větší dřevěná polorozpadlá kůlna, přístřešek u jižní strany domu. Společným rysem souboru je neskutečný nepořádek kolem domu, pod přístřeškem i na pozemcích užívaných v jednotném funkčním celku s RD č.p. 84. Lze předpokládat, že v domě to vypadá obdobně.   

Byly zjištěny následující vady a nedodělky: Technický stav domu odpovídá jeho stáří do 15-let, následně hrubě zanedbávané údržbě a úklidu. Mimo fasády není pravděpodobně dokončeno podkroví domu.   

c) § 6 zemědělské pozemky parcelní číslo 1315/2, 1315/8, 2277, 2300 v katastrálním území Divnice, obci Slavičín, okres Zlín 

Jedná se o ornou půdu, trvalý travní porost a ostatní plocha, které dle LPIS jsou užívány k zemědělským účelům nájemním způsobem, a to i parcela „komunikace“, která je ve skutečnosti zatravněná. Úprava ceny dle přílohy č. 6, pol. 1.7.1. + 80 % - obec s počtem obyvatel do 10 tis. 

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Znalecký posudek (0,83 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Rodinný dům s pozemky Divnice, okr. Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky Divnice, okr. Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky Divnice, okr. Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům s pozemky Divnice, okr. Zlín; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 10 11 12 13 14 15 další poslední
Celkem: 74 položek

Novinky

Přidána dražba 169EX 3390/16-109 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 3390/16-1097 se uskuteční dne 25.3.2021 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

25.2.2021 | Dražba 169EX 4763/18-58 odročena na neurčito.

Přidána dražba 169EX 2387/18-156 do sekce Dražby

25.2.2021 | Dražba 169EX 2387/18-156 se uskuteční dne 25.3.2021 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor