Dražby nemovitostí

Rodinný dům Kejžlice, okres Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3552/16-82
 • Datum konání dražby: 28.5.2019 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 550.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 366.667,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov
 • Adresa objektu: K. Čejovu 15, 394 52 Kejžlice, okres Pelhřimov
 • Okres: Pelhřimov
 • Popis:

Pozemky:

parcela č. str. 143/1 o výměře 450 m2

parcela č. st. 143/5 o výměře 28 m2

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavba a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 478 m2.

Příslušenství nemovité věci je standardního rozsahu.  

Stavby:

Rodinný dům č.p. 15, součást pozemku parc. č. st. 143/1

Rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy s rovným podhledem. Střecha je sedlová s novou střešní krytinou z tašek. Fasádní omítky jsou vápenné. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Okna jsou původní dřevěná a částečně plastová. Elektroinstalace je světelná a motorová.

Vybavení kuchyně, sociálního zařízení nebylo možno zjistit.

Na obytnou část domu navazuje hospodářská část.

Objekt je zřejmě napojen na přípojky inženýrských sítí a to na elektřinu, vodu a plyn - nebylo možno zjistit.

Zastavěn plocha objektu činí cca 133 m2 (včetně navazující hospodářské části). Výměra zastavěné plochy obytnou části domu činí cca 74 m2. Užitná plocha domu - obytná - se odhaduje na cca 110 m2.

Objekt je v užívání cca 80 let, bylo zjištěno, že objekt byl v minulosti zasažen požárem (zejména hospodářská část) , která je od té doby bez střechy. Pod novou střešní krytinou nad obytnou částí jsou viditelné ohořelé trámy. 

Objekt je po dílčích rekonstrukcích některých prvků (střešní krytina, okno v přízemí apod.), přesto bude vyžadovat další investici na jeho kompletní rekonstrukci. 

Stavba bez čp/če, součást pozemku parc.č. str. 143/5

Jedná se o dřevěný přístřešek, který se nachází na pozemku parc. č. 143/5. Je nepodsklepený, přízemní, dřevěné konsgrukce, s pultovou střechou, krytinou IPA.

Zastavěná plocha objektu činí cca 70 m2. Stavba přesahuje i na pozemek 143/1. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,31 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Rodinný dům Kejžlice, okres Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Kejžlice, okres Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Kejžlice, okres Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Kejžlice, okres Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Kejžlice, okres Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO

Bytová jednotka 2+1 Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 3487/17-81
 • Datum konání dražby: 21.5.2019 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 916.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 610.667,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava,
 • Adresa objektu: Jižní 2256/5, Ostrava, okres Ostrava-město
 • Okres: Ostrava-město
 • Popis:
Bytová jednotka je umístěna v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má 1 podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má železobetonové izolované, konstrukce objektu je panelová a stropy jsou železobetonové montované. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří živičná lepenka a pro konstrukci klempířských prvků byl použit plech. Vnější omítky jsou štukové a zateplení pláště je z polystyrenu. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště, sklady, kočárkárna.
Odhadem byl objekt postaven v roce 1962. V posledních letech proběhla rekonstrukce bytového domu – vstupní prostory, zateplení, výměna oken. Bytový dům je ve velmi dobrém stavu.
Bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Je umístěna v 2. podlaží objektu a dispozičně se jedná o 2+1. Součástí bytové jednotky je pokoj o výměře 17,06 m2, pokoj o výměře 17,06 m2, kuchyně o výměře 7,61 m2, předsíň o výměře 8,00 m2, WC o výměře 0,90 m2, koupelna o výměře 2,08 m2, sklep o výměře 2,53 m2. Podlahová plocha činí 52,71 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 55,24 m2.
V bytové jednotce jsou instalována plastová okna, v celém bytě včetně žaluzií. Obytné prostory jsou orientovány na jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné.
Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a zemní plyn je zaveden. Byt je vybaven ústředním topením (dálkové).
Ohřev vody je dálkově.
Stav bytové jednotky se předpokládá dobrý.
Na pozemku nejsou trvalé porosty a není oplocen. Pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.
Bytový dům je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V okolí je kompletní
soustava úřadů a v obci jsou pobočky České pošty.
Okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu.
V okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,22 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Bytová jednotka 2+1 Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 2+1 Zábřeh nad Odrou, okres Ostrava-město; ODROČENO NA NEURČITO

Bytová jednotka 3+1 Židlochovice, okres Brno-Město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 962/16-102
 • Datum konání dražby: 25.4.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.900.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.933.334,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: byt č. 719/7 v budově č.pop. 717, 718, 719, vchodě č.pop. 719, při ulici Masarykova v Židlochovicích
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Jedná se o bytovou jednotku č. 719/7 v budově č.pop. 717, 718, 719 na pozemku parc.č. 1107/2 včetně podílu id. 750/19313 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1107/2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Židlochovice, obci Židlochovice, okres Brno-venkov, podle stavu ke dni prohlídky tj. 24.10.2018
Nemovitost je zapsána na LV č. 2584 – byt a LV č. 2442 – budova, pozemek, vše v kat. území a obci Židlochovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov.
Město Židlochovice leží na území okresu Brno venkov a náleží pod Jihomoravský kraj. Židlochovice je také obcí s rozšířenou působností. Obec Židlochovice se rozkládá asi 21 km jižně od centra Brna. Dopravní dostupnost je velmi dobrá silnicemi II. tříd, nájezd na dálnici D2 je ve vzdálenosti cca 5,2 km východně - exit 11 Blučina; obslužnost autobusovou dopravou IDOS, v obci je železnice (lokální trať Židlochovice - Hrušovany). Z hlediska občanské vybavenosti je v obci MŠ, ZŠ vyššího stupně, v obci jsou sportoviště, obchody, pohostinství, městský i stavební úřad; další služby, zdravotnické zařízení, obchody, úřady apod. jsou v Brně. Obec je plynofikována, je zde veřejný vodovod i kanalizace. Pracovní příležitosti jsou v místě, kompletní nabídka je v Brně v dosahu IDOS. Zástavba je v městě jednak původními rodinnými a menšími bytovými domy, v obci probíhá nová výstavba jak soukromými investory, tak menšími developery. V místě jsou menší až střední provozní podniky.
Bytový dům č.pop. 717, 718, 719 je při zpevněné komunikaci místního významu ulice Masarykova v severovýchodní části města, cca 600 m severně od centra obce (městského úřadu při Náměstí Míru) v zástavbě obdobných bytových domů a rodinných domů. Západně je za bd je koryto řeky Litavy; lokalita je v záplavovém území, zóna 3 – střední nebezpečí výskytu povodně/záplavy. Centrum města je při Náměstí Míru, kde je MÚ, obchody, služby; autobusové nádraží je cca 600 m jižně od bd; dostupnost do Brna cca 20 minut.

Ulice Masarykova je rušnou průjezdní ulicí bez provozu nákladní dopravy se zpevněnou komunikací na pozemku parc.č. 1401/1 a 1403 ve vlastnictví města Židlochovice, obdobně okolní pozemky zeleně. Inženýrské sítě (řady) jsou vedeny v komunikaci ulice Masarykova. Přístup k bd je z východu z ul. Masarykova přes plochu zpevněnou plochu chodníku a parkoviště na pozemku parc.č. 1017/33 - vše na pozemcích města; odstavení vozidel je přímo u komunikace na parkovišti východně od bd - parkovací možnosti jsou omezené.

Byt 719/7 je v panelovém bytovém domě č.pop. 717, 718, 719 při ulici Masarykova v Židlochovicích. Panelový bytový dům je řadový krajní se třemi samostatnými vchody, s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Bytový dům pochází ze 70-tých let minulého století, v 2008-2012 byla provedena nadstavba 5. nadzemního podlaží a celková revitalizace domu - okna, zateplení střechy, svislé vedení IS, zateplení fasády, společné prostory. Podlahy jsou ve spol. prostorách teracové, v budově není výtah. V budově je v 1.PP technické zázemí a byty, v dalších 5 NP jsou bytové jednotky. V budově je celkem 30 bytů, nebytové prostory zde nejsou. Budova je napojena na přípojky elektro, vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění z kotelny mimo budovu, kabel. TV, internet; přístup z veřejného chodníku a komunikace ulice Masarykova na pozemcích města Židlochovice.

Byt č. 719/7 je ve 4.NP vchodu č.pop. 719 (krajní vchod budovy). Povinný je uveden jak na zvonkovém tablu, tak na poštovních schránkách; schránka se jménem Antonický je přeplněná – viz. obr; dle sdělení pošty nelze zásilky doručovat - „nelze vhodit“. Byt č. 719/7 s dispozicí 3+1 nebyl zpřístupněn, předpokládá se standardní vybavení a průměrný stavebně-technický stav. Budova č.pop. 717, 718, 719 v panelové technologii je po celkové revitalizaci a nadstavbě 5.NP, dokončeno v 2012; stavebně-technický stav budovy je velmi dobrý.

Příslušenství bytu je tvořenou sklepem v 1.PP – součástí společných prostor, balkonem přístupným z prostoru bytu a podílem id. 750/19313 na společných částech budovy a pozemku parc.č. 1107/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Židlochovice.

Pozemek parc.č. 1107/2 – zastavěná plocha a nádvoří, na němž je budova č.pop. 717, 718, 719, je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Pozemek je stavbou bytového domu zcela zastavěn. Pozemek je rovinný, přístup po pozemku parc.č. 1107/33 ve vlastnictví města Židlochovice z ulice Masarykova.

Konstrukce a vybavení stavby:

Základy:

základová deska s izolací

Svislé konstrukce:

panelové s nadstavbou

Stropy:

panelové

Krov, střecha:

nízká sedlová s mírným spádem

Krytiny střech:

foliová

Klempířské k-ce:

oplechování z pozink. plechu

Úprava vnitřních povrchů: (mimo hygienická zaříz.)

vápenné štukové omítky

Úprava vnějších povrchů

fasáda se zateplením

Vnitřní obklady keramické

nezjištěno; předpoklad zděné bytové jádro s ker. obklady

Vybavení kuchyně

nezjištěno; předpoklad: kuchyňská linka, dřez, sporák, digestoř Schody:

betonové

Dveře:

nezjištěno; předpoklad hladké plné a prosklené

Vrata:

nevyskytují se

Okna:

plastová

Povrchy podlah:

nezjištěno; předpoklad v pokojích vlysové, ostatní PVC a ker. dlažba Vytápění:

dálkové

Elektroinstalace:

světelná

Bleskosvod:

osazen

Vnitřní vodovod:

z řadu, plast

Vnitřní kanalizace:

do řadu, plast

Vnitřní plynovod:

zemní plyn

Ohřev vody:

dálkové

Vnitřní hygien. vybavení:

nezjištěno; předpoklad koupelna: vana, umyvadlo, odd. WC

Ostatní:

domácí vrátný

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,82 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Bytová jednotka 3+1 Židlochovice, okres Brno-Město; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 3+1 Židlochovice, okres Brno-Město; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 3+1 Židlochovice, okres Brno-Město; ODROČENO NA NEURČITO Bytová jednotka 3+1 Židlochovice, okres Brno-Město; ODROČENO NA NEURČITO

Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5673/16-86
 • Datum konání dražby: 26.3.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov
 • Adresa objektu: Žirovnice
 • Okres: Pelhřimov
 • Popis:
Garáž je součástí dvojgaráže, je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, bezpodzemního podlaží a není podsklepená. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1975. Základy jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 30 cm a stropy jsou železobetonové montované. Má pultovou střechu, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem, s plechovými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a objekt není zateplen. Zastavěná plocha je 23 m2. Podlahová plocha garáže je 18,36 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Objekt má okna kovová jednoduchá, vrata do garáže jsou kovová zvedací a na podlaze je cementový potěr. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Objekt je bez zdroje vody, v objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn není zaveden. Objekt není vytápěn. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad a v objektu jsou rozvody bez vad. Garáž je v dobrém, udržovaném stavu. Pozemek parc. č. st. 935 je pouze zastavěn oceňovanou garáží. Pozemek je rovinatý. Ke garáži nenáleží další stavby. Garáž je situována ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí garáže jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenostia v obci je pobočka České pošty. Garáž je postavena v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Jsou zde vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí garáže není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Vjezd do garáže je bezproblémový, možný z ulice Smetanova ve vlastnictví parcely Kraje Vysočina a dále přes parcely ve vlastnictví obce. Samotná garáž je však součástí oplocené zahrady. Vstup do garáže dveřmi, které se nacházejí v jejím boku, je tak možný z oploceného pozemku ve vlastnictví rozdíleného vlastníka. Dle KN je u omezení vlastnického práva evidováno zástavní právo soudcovské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, v jiných zápisech pak exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Smrčka Petr.Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,12 MB)

Usnesení (0,16 MB)

Usnesení o odročení (0,15 MB)

Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO Garáž Žirovnice, okr. Pelhřimov; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 169EX 5469/13-143
 • Datum konání dražby: 27.2.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 466.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 311.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Hrubá Voda 96, 783 61 Hlubočky
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Nemovitost rodinného domu č.p. 96 je situována na pozemku p.č. 831/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Hrubá Voda, obec Hlubočky, okres Olomouc. Jedná se původně o rekreační domek, postavený ve svažitém terénu, později provedena rekolaudace na rodinný dům. Dispozičně v suterénu dílna a garáž. Nad suterénem I.N.P. tvořené ze staveništní buňky rozměru 6x3x2,40 m, která tvoří dispozičně obývací pokoj, kuchyňský kout, umývárnu a WC. Tento prostor je nadkryt samonosnou dřevěnou konstrukcí tvaru písmene „A”, v jehož podkroví jsou zřízeny dva malé pokojíčky. Protější sedlová část tvoří lodžii. Schodiště dřevěná, okna dřevěná zdvojená, dveře atypické dřevěné, podlahy dřevěné palubové, nebo dřevotříska a PVC. Střecha sedlová s krytinou z ondulive. Vnitřní obklady dřevěné. Elektroinstalace světelná i motorová, hromosvod není. Vytápění lokální na tuhá paliva. Odkanalizování objektu do žumpy na vyvážení. Zdroj vody studna s ručním čerpadlem.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,22 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD Hrubá Voda, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

Novinky

Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

24.9.2020 | Nový termín dražby 169EX 8853/13-190

Přidána dražba 169EX 775/16-173 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 775/16-173 se uskuteční dne 20.10.2020 v 10:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 169EX 6393/16-132 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 169EX 6393/16-132 se uskuteční dne 21.10.2020 v 8:30 hod. na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Brno - město | Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor